ČSSZ v loňském roce zkrátila dobu řízení o důchodu, kvalitu rozhodování udržela

ČSSZ v loňském roce zkrátila dobu řízení o důchodu, kvalitu rozhodování udržela
24. 4. 2013 Petr Gola

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o důchod nebo o dávky nemocenského pojištění. O to se zajímají klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Rozhodování o dávkách z důchodového a nemocenského pojištění je jednou ze stěžejních činností ČSSZ a zároveň i jejím prioritním úkolem.

V roce 2012 průměrná doba řízení o starobním důchodu činila 36 dnů, přičemž bylo za tento rok zpracováno 90 832 žádostí o starobní důchod. Vyřízení invalidního důchodu (1. – 3. stupeň) trvalo v průměru 70 dní, ČSSZ rozhodla o 39 610 žádostech o invalidní důchod. Žádosti o důchody pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí) byly v průměru vyřizovány 31 dní a počet rozhodnutých případů činil 46 453. V zákonné lhůtě do 30 dnů bylo v roce 2012 zpracováno 99,97 % dávek nemocenského pojištění, z toho 87 % případů bylo vyřízeno ve lhůtě do 10 dnů. V minulém roce bylo vyplaceno téměř 2,4 miliony dávek nemocenského pojištění.

Žádosti o dávky důchodového pojištění ČSSZ přijímá a zpracovává v rámci zákonné lhůty. Rovněž proces zpracování dávek nemocenského pojištění řádně funguje. Důkazem jsou objemy zpracovaných dávek a délka jejich vyřízení,“ komentuje uvedená čísla ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a dodává: „Vliv na délku vyřizování žádosti o dávku, ať už z důchodového nebo nemocenského pojištění, má zejména úplnost dokumentů a podkladů potřebných pro rozhodnutí o nároku.ČSSZ zkrátila v roce 2012 dobu řízení u starobních důchodů v porovnání s rokem 2011 z tehdejších 53 dnů na 36, u invalidních důchodů (1. – 3. stupeň) v průměru na 70 dní oproti průměrným 110 dnům v roce 2011 a u pozůstalostních důchodů (vdovský, vdovecký, sirotčí) se délka řízení meziročně zkrátila o 9 dnů. Tento výsledek je již na hranici zvládnutelnosti, přesto se jej bude ČSSZ snažit udržet i v roce 2013. Další zkracování délky řízení však bez posílení provozu ČSSZ nelze očekávat.

ČSSZ rozhoduje rychle, zkracuje lhůty řízení, aniž by to ovšem bylo na úkor kvality. „Důkaz pro toto tvrzení poskytuje soudní praxe. V roce 2012 bylo rozsudkem nebo usnesením krajského soudu ukončeno 1 059 sporů v oblasti důchodového pojištění. Ve prospěch ČSSZ skončilo 932 případů, tj. 88 %. Na objem rozhodnutí vydaných ČSSZ v době, kdy neustále dochází ke zpřesňování právního výkladu, legislativním změnám a tlaku na snižování nákladů a personálních kapacit, je 12 % neúspěchu velmi malé číslo,“ říká Vilém Kahoun.

Ze zákona je lhůta pro přiznání dávky důchodového pojištění 90 dnů ode dne zahájení řízení. Důvodem delší doby řízení u invalidních důchodů je zejména skutečnost, že se do doby řízení včítá také lhůta pro posouzení zdravotního stavu, která může činit 45 dnů, a také závislost rozhodovacího procesu na spolupráci se samotným občanem, ošetřujícím lékařem a zaměstnavatelem.

Kromě žádostí o dávky důchodového a nemocenského pojištění vyřizuje ČSSZ také další nezanedbatelný počet podání občanů nebo jiných úřadů, například sděluje zahájení exekučních srážek, vydává potvrzení o výši důchodu a vyplácených dávek nemocenského pojištění pro různé účely, aktualizuje databáze při změně osobních údajů klientů, zajišťuje změnu způsobu výplaty dávek na základě požadavků, ověřuje trvání nároku na dávky, poskytuje součinnost Policii ČR, soudům aj.

Zdroj: ČSSZ

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Štítky: ,
Komentáře