TIP: Schovávejte si doklady, kontroly odhalují u zaměstnavatelů chyby!

TIP Schovávejte si doklady, kontroly odhalují u zaměstnavatelů chyby!
13. 5. 2013 Petr Gola

ČSSZ v kalendářním roce 2012 uskutečnila 115 398 kontrol u zaměstnavatelů. Kromě plánovaných kontrol bylo z celkového počtu provedeno 23 555 kontrol neplánovaných, zejména vyvolaných zánikem kontrolovaných subjektů, tzv. likvidačních kontrol bylo provedeno 20 724. Na základě kontrolních nálezů bylo vydáno 5 388 platebních výměrů s vyčísleným dlužným pojistným a penále ve výši 49,543 mil. Kč, kdy 40,037 mil. Kč činilo dlužné pojistné a vypočtené penále 9,506 mil. Kč. Kontrolovaným subjektům bylo za neplnění povinností uloženo 1 050 pokut v celkové výši 3,221 mil. Kč. K odstranění zjištěných nedostatků bylo 908 kontrolovaným zaměstnavatelům uloženo 1 101 nápravných opatření, z toho 256 v oblasti nemocenského pojištění a pojistného a 845 v oblasti důchodového pojištění.

Cílem kontrol je zpravidla zjistit, zda zaměstnavatelé správně stanoví vyměřovací základ a výpočet pojistného a náležitě vedou evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Nedílnou součástí kontrol je i ověřování toho, plní-li zaměstnavatelé povinnosti v oblasti nemocenského pojištění včetně ohlašovacích a oznamovacích, řádně posuzují účast na pojištění a předkládají správné údaje ke stanovení a výpočtu dávek nemocenského pojištění.

V oblasti důchodového pojištění přetrvává největší chybovost v agendě ELDP a v nedostatečně vedené podkladové evidenci zaměstnavatelů pro účely důchodového pojištění. Zaměstnavatelé přitom mají od 1. 1. 2004 ze zákona povinnost předávat ČSSZ každý rok ELDP za své zaměstnance a rovněž průběžně za zaměstnance, kteří ukončí pracovní poměr. Neplnění této povinnosti nebo nesprávné vedení ELDP se promítne do skutečnosti, že ČSSZ nemusí mít evidenci dob pojištění kompletní. Pro lidi je důležité, aby na doby pojištění potřebné pro přiznání všech druhů důchodů měli v evidenci ČSSZ doklady. Právě kompletní evidence se správnými údaji sehraje roli v rychlosti vyřízení žádosti o důchod.

V oblasti nemocenského pojištění zaměstnavatelé nejčastěji chybně posuzují účast na pojištění při zaměstnání malého rozsahu, nesprávně stanoví den vzniku účasti na pojištění. Dále nepřihlašují zaměstnance, u kterých vznikla účast na pojištění, opožděně oznamují datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, které zakládalo účast na pojištění, popřípadě datum ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatelé rovněž nesprávně vykazují dny dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, popřípadě poskytují chybné údaje pro výpočet dávek nemocenského pojištění.

Zdroj: ČSSZ

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře