Důchod není přiznán automaticky. Kde podat žádost a jaké doklady je třeba donést?

Důchod není přiznán automaticky. Kde podat žádost a jaké doklady je třeba donést
14. 8. 2013 | Aktualizováno: 16. 8. 2013 Petr Gola

Dosažení důchodového věku automaticky neznamená, že je nutné odejít do starobního důchodu. Odchod do důchodu není povinný, jedná se o svobodné rozhodnutí. Kdo chce odejít do starobního důchodu, ten musí splnit zákonné podmínky a o důchod si požádat.

Pro přiznání důchodu je zapotřebí dosáhnout požadovaného věku a získat potřebnou dobu pojištění. V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění, tato podmínka platí pro klasický starobní důchod i předčasný důchod. O všechny důchody je potom nutné si písemně zažádat. Bez podání žádosti o důchod nelze důchod obdržet. Důchodový věk se liší pro muže i ženy, u žen závisí i na počtu vychovaných dětí. Důchodový věk se sjednotí pro všechny občany, bez ohledu na jejich konkrétní situaci, narozené v roce 1975 a později.

Odchod do důchodu není povinný

Někteří občané nechtějí do důchodu odejít nebo až později. Je to jejich svobodná volba. Odchod do starobního důchodu je velkým životním zlomem a někteří občané chtějí nadále pracovat. Mohou klidně nadále pracovat za stejných podmínek jako do dosažení důchodového věku. Důchodový věk není výpovědním důvodem. Pozdější odchod do důchodu znamená i vyšší důchod. Občané, kteří svoji žádost o důchod odloží, budou mít vyšší starobní důchod. Neuplatnění žádosti o důchod je individuálním rozhodnutím každého občana. Státní důchod se při pozdějším odchodu do důchodu bude počítat výhodněji.

  • Za každých 90 dní, které občan odpracuje po jeho důchodovém věku, se jeho důchod zvýší o 1,5 %. Do této doby se však nezapočítává např. doba pobírání nemocenských dávek.

Proč si raději o důchod požádat ode dne dosažení důchodového věku?

Přestože není pro některé občany odchod do důchodu snadný a jedná se o veliký životní zlom, tak i občané, kteří chtějí nadále pracovat, by měli o důchod požádat v řádném termínu. Zpravidla je totiž výhodnější současně pobírat starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Práce na procenta se finančně projeví až v delším horizontu, zpravidla 10 a více let, záleží však na individuální situaci (době přesluhování, získané době pojištění, výdělcích a dalších důležitých vstupních parametrech). Při pobírání řádného starobního důchodu nejsou žádná omezení, lze mít jakýkoliv příjem ze zaměstnání nebo podnikání.

  • Omezení výdělku se vztahuje pouze k předčasnému důchodu. Při pobírání předčasného důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Kdy lze o důchod požádat dopředu?

Vždy je samozřejmě nejlepší vyřízení důchodu věnovat dostatečnou pozornost. V dostatečném předstihu si zajistit, aby všechny doklady v databázi ČSSZ odpovídaly skutečnosti. Zodpovědní občané by měli však vše zkontrolovat. K tomu slouží IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění), který ČSSZ zasílá na základě vlastní žádosti. V tomto tiskopisu jsou uvedeny všechny údaje, které má ČSSZ ve své databázi. Tento tiskopis je možné si nechat zasílat během produktivního života průběžně, ze zákona je možné si o jeho zaslání zažádat jedenkrát ročně. Jestliže některé údaje neodpovídají skutečnosti, tak je možné včas zajistit nápravu a rozdíl „vydokladovat“. Některé doby pojištění se dokladují až při podání žádosti o důchod (např. studium). Proto v IOLDP není uvedena např. doba studia. Občané, kteří se o svůj případ starali v dostatečném předstihu, mohou být potom při podání žádosti o důchod klidní, nic je již nepřekvapí.

  • O důchod je možné požádat nejdříve 4 měsíce dopředu od data, kdy chce občan do důchodu odejít, toto datum se uvádí do žádosti o důchod. V případě, že občan zažádá o důchod příliš brzy, tak řízení o důchod neprobíhá.

Řešení sporných údajů

Jestliže údaje, která má ČSSZ, neodpovídají skutečnosti, tak je potřeba správné údaje doložit. Možností je několik, např.: potvrzení od daného zaměstnavatele, zápočtový list, pracovní smlouva, mzdové listy, výplatní pásky. Krajní možností je čestné prohlášení žadatele o důchod a nejméně dvou svědků. Rozdíly je samozřejmě možné řešit až v rámci žádosti o důchod, ale dřívější napravení nejasností řízení o důchodu zrychlí a navíc občan nebude pod časovým tlakem.

Zpětná žádost o důchod?

Někteří občané nejdříve o důchod při dosažení důchodového věku nepožádají a nadále pracují, následně si však svůj postoj rozmyslí a chtějí o důchod požádat zpětně. I tuto variantu legislativa připouští. Vždy je potřeba pamatovat na to, že důchod se vypočítá dle situace platné ke dni, který žadatel o důchod uvede ve své žádosti o důchod.

  • Zpětně zažádat lze však pouze o klasický starobní důchod. O předčasný důchod zpětně zažádat nejde.

I zpětná žádost o důchod má však své omezení. Výplata důchodu náleží maximálně pět let od přiznání nároku na důchod.

Kde se podává žádost o důchod a jaké doklady je třeba donést?

Žádost o důchod se sepisuje na místně příslušné OSSZ dle místa trvalého bydliště. K sepsání žádosti o důchod je potřeba s sebou přinést potřebné doklady. Těmito doklady jsou: občanský průkaz, všechny doklady o studiu (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, potvrzení o nedokončeném studiu), muži vojenskou knížku, ženy rodné listy vychovaných dětí, případně všechny potvrzení úřadu práce o evidenci. Žadatelé o důchod by dále měli znát průběh svého pojištění, tedy zaměstnání u jednotlivých zaměstnavatelů (od kdy do kdy). Potvrzení banky, pokud chceme nechat zasílat důchod na účet. Současně je potřeba evidenční list od posledního zaměstnavatele, zpravidla si ho OSSZ sama vyžádá. Uvedené doklady jsou pouze základní, např. občané pracující v cizině doručí i doklady o zaměstnání v cizině. Podáním žádosti o důchod je administrativa vyřízena, následně stačí čekat na kladné vyřízení žádosti.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 31
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře