Obnova pozůstalostních důchodů

16. 9. 2017 Petr Gola

V praxi může být vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod přestán vyplácen, ale následně může být jeho výplata opět obnovena, když jsou splněny zákonné podmínky. Kdy se přestávají pozůstalostní důchody vyplácet a kdy se může výplata důchodu obnovit?

 

Vdovský (vdovecký) důchod náleží pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku je vdovecký (vdovský) důchod vyplácen, když je splněna některá ze zákonných podmínek. Po roce má nárok má vdova (vdovec) která:

  • pečuje o nezaopatřené dítě
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • je invalidní ve třetím stupni nebo
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší

 

Měsíční příjem vdovy nerozhoduje

Finanční situace vdovy přitom nemá na výši vdovského důchodu žádný vliv. Z důvodu nízkého příjmu vdovy nebo nezaměstnanosti se doba pobírání vdovského důchodu neprodlužuje. Naopak i vdova s nadstandardními vlastními příjmy má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi.

 

Pětiletá obnovovací lhůta

Když není žádná z výše uvedených zákonných podmínek splněna, potom po roce nárok na vdovský (vdovecký) důchod zaniká. Jestliže je však některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna do dvou let od skončení pobírání vdovského důchodu, potom se na základě vlastní písemné žádosti podané na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) výplata vdovského důchodu obnoví. Pro nároky na vdovský důchod vzniklé před rokem 2012 se vztahovala pětiletá obnovovací lhůta. V praxi se často jedná o splnění věkové podmínky, na kterou se zaměříme v praktickém příkladu.

 

Praktický příklad

Paní Novákové zemřel v lednu 2015 manžel. Paní Nováková se narodila 3. 2. 1958. Po uplynutí jednoho roku nesplňovala paní Nováková žádnou ze zákonných podmínek pro pobírání vdovského důchodu. Po roce přestala paní Nováková vdovský důchod pobírat. Důchodový věk muže narozeného v roce 1958 je 63 let a 10 měsíců, tento věk ponížený o 4 roky je 59 let a 10 měsíců. Paní Nováková vychovala dvě děti, proto je její řádný důchodový věk 61 let a 2 měsíce. Pro účely obnovy vdovského důchodu je rozhodující věk 59 let a 10 měsíců. Požadovaného věku dosáhne vdova Nováková 3. 12. 2017. Ve dvouleté obnovovací lhůtě tedy vdova Nováková dosáhne požadovaného věku a výplata vdovského důchodu jí bude na základě vlastní žádosti obnovena.

 

Nejdéle je možné pobírat sirotčí důchod do 26 let

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě nejdéle do věku 26 let. Podmínka nezaopatřenosti je splněna zejména při studiu. Když není podmínka nezaopatřenosti splněna, potom nárok na sirotčí důchod nemají mladiství, kteří mají např. 23 let. V praxi může být podmínka nezaopatřenosti opětovně splněna, např. po roční pauze je možné opět začít studovat na vysoké škole.

 

Praktický příklad

Slečna Černá (21 let) studovala jeden rok na vysoké škole, přičemž pobírala sirotčí důchod po zemřelém tatínkovi. Po roce však začne slečna Černá pracovat a ukončí studium. Protože nebude již slečna Černá splňovat podmínku nezaopatřenosti, tak jí již nebude náležet sirotčí důchod. Po roce však začne slečna Černá opět studovat denní formou na vysoké škole. Slečna Černá si podá žádost o obnovu sirotčího důchodu. Protože bude mladší 26 let a bude studovat denní formou, tak jí bude sirotčí důchod náležet i v případě vlastního příjmu.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře