Novinka v českém důchodovém systému: Předdůchod

6. 6. 2012 | Aktualizováno: 15. 12. 2012 Redakce

Reforma českého důchodového systému má další aspekt. Ze současného penzijního připojištění by měly jít vybrat peníze ještě před dosažením důchodového věku. Předpokládá to návrh ministerstva financí, který upravuje některé aspekty zabezpečení ve věku blízkém důchodovému věku.

Cílem předloženého návrhu je umožnit, aby osoby blízké důchodovému věku měly možnost čerpat penze z III. pilíře důchodového systému, od ledna 2013 nazývaného doplňkové penzijní spoření – a to ještě před dosažením důchodového věku. Tedy v období, které pro ně může být obtížné z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň bude zajištěno, aby pobírání těchto dávek nemělo dopad na výši důchodových nároků z průběžného I. pilíře a na veřejné zdravotní pojištění těchto osob.

Kritika z Bruselu

Připomeňme jenom to, že právě důchodová reforma ruší u penzijního připojištění institut výsluhové penze. Ten umožňoval čerpat polovinu naspořených prostředků již po 15 letech spoření. Návrh ministerstva financí na dřívější čerpání důchodů ze třetího pilíře je tedy v tomto světle trochu diskutabilní. Není tedy divu, že ho minulý týden kritizovala i Evropská komise. Uvedla, že plánované penzijní reformy v Česku vnímá jako nedostatečné a konkrétně upozornila na navrhovanou možnost předčasných důchodů. Podle Evropské komise podkopává důvěryhodnost a ambice reforem.

Ministr financí Miroslav Kalousek si však stojí za svým a k návrhu institutu Předdůchodu uvedl: „Nezaměstnanost lidí v předdůchodovém věku představuje závažný celospolečenský problém. Tento návrh významně pomůže odpovědným lidem překlenout obtížné období jejich života.

Jak by měly předdůchody fungovat?

Období, kdy účastník bude pobírat dávku z III. pilíře penzijního systému (předdůchod), bude pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu v systému důchodového pojištění považováno za vyloučenou dobu, a to až do dne dosažení důchodového věku. Tím budou vyloučeny negativní dopady na výši budoucího starobního důchodu přiznaného podle zákona o důchodovém pojištění. V oblasti zdravotního pojištění budou účastníci v období pobírání dávek považováni za státní pojištěnce.

Pro uplatnění uvedených výhod v rámci důchodového pojištění a veřejného zdravotního pojištění bude muset dávka z doplňkového penzijního spoření splňovat následující podmínky:

  • jednotlivá splátka dávky (tedy měsíční předdůchod vyplácený z III. pilíře) bude muset dosahovat výše alespoň 30 % průměrné mzdy,
  • výplata splátky dávky bude sjednána v neklesající výši,
  • dávka bude vyplácena měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit, a výplata bude rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.

Příspěvek zaměstnavatele poskytovaný účastníkovi III. pilíře penzijního systému bude nově osvobozen od daně z příjmu do výše 30 000 Kč za rok (oproti současnému limitu 24 000 Kč za rok). Výše příspěvků zaměstnavatelů bude záležitostí kolektivních smluv nebo vnitřních předpisů. Měla by být ale diferencovaná, aby více dostali lidé namáhavých nebo rizikových profesí.

Předdůchody pro všechny

Institut předdůchodu měl být původně jenom pro těžce fyzicky pracující, ale nakonec by na něj měly mít nárok všechny profese. Vyplývá tak z posledních dohod tripartity. Lidé by do něj mohli odcházet již o pět let dříve, než jim vypočítaly penzijní tabulky.

Výhodnější než předčasné důchody z I. pilíře

Plánovaný vznik předdůchodů je možná i částečnou kompenzací stále nevýhodnějších předčasných důchodů. Ty se nějakou dobu snižují ještě více než starobní důchod; kvůli vyššímu krácení od ledna 2012 je předčasný důchod více finančně sankciován než v minulosti. A proč je předčasný důchod z I. pilíře nižší?

Krácení předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím nižší penze. V současné době lze odejít do předčasného důchodu 3 roky před dosažením důchodového věku Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. V roce 2011 bylo krácení nižší. Při výpočtu důchodu hraje roli každý rok pojištění. Čím více let člověk odpracuje, tím vyšší penze. Při odchodu do předčasného důchod o 3 roky dříve získá občan o 3 roky nižší dobu pojištění, než kdyby po tuto dobu pracoval.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře