Doba pojištění u invalidního důchodu

Dotaz

10. 7. 2013
Doba pojištění u invalidního důchodu

Dobry den mam takovy problem ,jsem samo živitel s nezletilim dítětem,mněl jsem pracovni,uras ,že jsem stal na stupačce popelaku když řidič prudce zabrzdil a ja upad ,je mi 50 let lekařka mi podala o častečni invalidni duchod,prvniho stupně,ale mi chibinějake roky,abych mněl 5 let odbracovane….co mam dělat
děkuji nasvhlle

Odpověď

Petr Gola 14.7.2013

Dobrý den,

 

pro přiznání invalidního důchodu je zapotřebí splnit dvě  zákonné podmínky, a sice ze zdravotních důvodů musí být posouzen zdravotní stav a přiznán invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně, současně musí žadatel o důchod získat potřebnou dobu pojištění.

 

Zdravotní stav posuzuje dle podkladů ošetřujícího lékaře posudkový lékař OSSZ a stanoví vznik invalidity a to na základě sepsané žádosti na OSSZ dle místa trvalého bydliště.

 

Když je občan shledán invalidním, tak to neznamená, že automaticky vznikne nárok na výplatu důchodu. Žadatel o invalidní důchod musí totiž získat v posledních deset letech před vznikem invalidity. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění 5 let. Do doby pojištění se započítává nejenom odpracovaná doba, ale i náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce). Právě při dlouhodobé evidenci na úřadu práce může být problém se získáním potřebné doby pojištění, neboť evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu.

 

Jestliže chybí doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu, tak může být řešením dobrovolné důchodové pojištění. Zpětně se však lze dopojistit bez časového omezení pouze ve dvou případech: studium a právě evidenci na úřadu práce, která se již do doby pojištění nezapočítává. Podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je přitom nutné podat dříve před podáním žádosti o invalidní důchod. Nejnižší sazba dobrovolného důchodového pojištění v roce 2013 činí 1 812 Kč. Čím vyšší platba dobrovolného důchodového pojištění, tím vyšší důchod. Zpravidla se však vyšší dobrovolné platby nevyplatí. Rozhodující je, kdy se částka dobrovolného důchodového pojištění platí, nikoliv rok, za který se platí. Protože neznám přesný průběh Vašeho pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, zdali dobrovolné důchodové pojištění u Vás přichází v úvahu či nikoliv. Některé doby není možné zpětně totiž dopojistit. Z tohoto důvodu by byla vhodná konzultace na OSSZ dle místa Vašeho bydliště.

 

Další možností je získání 10 let pojištění v posledních 20 letech před vznikem invalidity, této možnosti však mohou využit pouze občané, kteří se stali invalidními po dosažení věku 38 let, což splňujete. Proto by bylo vhodné zjistit, zdali nesplníte 10 let pojištění v posledních 20 letech a případně si zažádat o tuto dávku.

 

S pozdravem

Omlouváme se, dočasně není možné vkládat dotazy. Zkuste v předešlých dotazech najít podobný dotaz.

Děkujeme za pochopení,
Redakce Duchodova-Reforma.cz

Komentáře