Důchod a práce v 7 bodech

7. 7. 2017 Petr Gola

Mnozí důchodci jsou aktivní a chtějí ještě pracovat. Za jakých podmínek je možné si v důchodu přivydělat? Je možné práci v důchodu ukončit ihned? Mají pracující důchodci nárok na nemocenskou? Podívejme se na vybrané otázky ovlivňující práci v důchodovém věku.

 

Důvody, proč chtějí starobní důchodci pracovat, jsou individuální. Ať už touha po seberealizaci, dokončení pracovního úkolu, pomoc pracovnímu nástupci nebo finanční nutnost. Pracující důchodci odvádí ze své mzdy daně jako ostatní zaměstnanci, pouze ve specifických případech je odlišný výpočet, vždy však náleží sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně.

 

Důchodový věk není výpovědní důvod

Někteří žadatelé o starobní důchod by chtěli stále vykonávat současnou práci pro stávajícího zaměstnavatele a dále pracovat. Tento postup je možný. Lze odejít do starobního důchodu a nadále pracovat na stejné pracovní pozici a pobírat důchod a mzdu současně. Pouze z důvodu dosažení řádného důchodového věku nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Zaměstnavatel musí písemnou výpověď vždy odůvodnit v souladu se zákoníkem práce, přičemž výpovědní důvody jsou uvedeny v § 52 a dosažení důchodového věku výpovědním důvodem není.

 

V řádném důchodu je možné pracovat bez omezení

Občané, kteří dosáhli řádného důchodového věku, nejsou nijak limitováni v pracovní činnosti. Mohou mít libovolně vysokou mzdu a mohou pracovat na standardní pracovní smlouvu na plný úvazek na dobu neurčitou. Starobní důchodci tedy nemusí pracovat pouze na zkrácený úvazek a na smlouvu na dobu určitou. Důchodový věk neznamená žádné legislativní omezení.

 

Předčasní důchodci nesmí mít příjem zakládající účast na pojištění

V posledních letech je velmi oblíbený předčasný důchod. Při ochodu do předčasného důchodu je však nutné počítat s tím, že až do dosažení řádného důchodového věku není následně možné pracovat na standardní pracovní smlouvu. Důvodem je skutečnost, že předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. To znamená, že předčasný důchodce může mít pouze takový příjem, ze kterého se neplatí sociální pojištění. Tato legislativní podmínka je splněna při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a při práci na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. Současně je však možné pracovat na pracovní dohody do limitu pro více zaměstnavatelů. U každého zaměstnavatele se totiž sleduje limit individuálně.

 

I pracující důchodce má nárok na odstupné

Když zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu, tak mu náleží odstupné v souladu se zákoníkem práce. Těmito důvody jsou nejčastěji nadbytečnost zaměstnance nebo zrušení zaměstnavatele. Výše odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru. Když pracovní poměr trval déle než dva roky, potom náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Nárok na zákonné odstupné má přitom i zaměstnanec v důchodovém věku. Legislativou není stanovena žádná výjimka pro neplacení odstupného pro zaměstnance v důchodovém věku.

 

Pracující důchodci mají nárok na dovolenou

Na pracující důchodce se vztahují stejná práva jako na ostatní zaměstnance. Pracující starobní důchodci v pracovním poměru mají tedy nárok na dovolenou ve stejném rozsahu jako jejich kolegové v předdůchodovém věku.

 

Nemocenská náleží v důchodu omezeně

V důchodu je možné pobírat nemocenskou, podmínkou však je, že je vykonávána práce zakládající účast na nemocenském pojištění. Např. při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nárok na nemocenskou nevzniká. Nárok na nemocenskou je však ve starobním důchodu omezen. Poživatelé starobního důchodu mají nárok na nemocenskou od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání.

 

I v důchodu musí být pracovní poměr ukončen dle zákoníku práce

Pracující starobní důchodci mají nejenom práva, ale i povinnosti. Pracující starobní důchodce tedy nemůže ukončit pracovní poměr ze dne na den. Pobírání důchodu neopravňuje zaměstnance k tomu, aby od příštího dne do práce nedocházel. Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce. Pracující starobní důchodce, který již nechce pracovat, musí tedy svému zaměstnavateli doručit písemnou výpověď. Při podání výpovědi přitom plyne dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Jestliže chce pracující důchodce ukončit pracovní poměr rychle, tak je nutné se se zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou. Rovněž zaměstnavatel musí se zaměstnancem ukončit pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce a při podání výpovědi rovněž běží dvouměsíční výpovědní lhůta.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 6
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře