Lze pobírat dva důchody?

11. 1. 2016 | Aktualizováno: 8. 1. 2016 Petr Gola

Při splnění zákonných podmínek je možné současně pobírat např. starobní důchod (řádný nebo předčasný) a vdovský důchod, invalidní důchod a vdovský důchod nebo invalidní důchod a sirotčí důchod. Při souběhu dvou důchodů se však dva důchody nepobírají v plné výši. Jak se počítá souhrnný důchod?

 

V Česku je možný souběh dvou důchodů, pokud jsou splněny podmínky pro výplatu každého z nich. Každý důchod v roce 2016 se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 440 Kč a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody shodná. Procentní výměra důchodu závisí na proběhu pojištění, tj. výdělcích a získané době pojištění. Jestliže však má důchodce nárok na dva důchody, potom se oba důchody nevyplácí v plné výši, ale platí pravidla pro souběh důchodů.

  • Při nároku na dva důchody se vyplácí základní výměra důchodu jenom jednou a procentní výměra vyššího důchodu v plné výši a procentní výměra nižšího důchodu v poloviční výši.

Aby mohl být každý důchod vyplácen na bankovní účet, tak je nutné nejenom splnit zákonné podmínky, ale současně musí být o výplatu důchodu písemně požádáno na předepsaném tiskopise na místně příslušné OSSZ.

 

Jak dlouho se důchody pobírají?

Vlastní přiznaný starobní důchod, ať už řádný starobní důchod nebo předčasný důchod, se pobírá po zbytek života. Vdovský důchod se pobírá standardně pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislé rodiče, invalidita třetího stupně, dosažení požadovaného věku). Sirotčí důchod se pobírá po dobu nezaopatřenosti dítěte, nejdéle do 26 let věku. Tato podmínka je nejběžněji splněna při studiu dítěte. Invalidní důchod se pobírá po dobu, co je posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) přiznána invalidita. Příjemci invalidního důchodu, ať už prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně, se podrobují „přezkoušení“ zdravotního stavu. Kontrola je individuální a záleží na konkrétním zdravotním stavu a posouzení lékaře, může být např. za rok nebo čtyři roky. Změna stupně invalidity má zpravidla vliv na výši invalidního důchodu, záleží na konkrétním průběhu pojištění. Při odebrání invalidity přestává být invalidní důchod vyplácen.

 

Praktický příklad 1)

Paní Nováková pobírá vlastní starobní důchod ve výši 9 860 Kč, jak vysoký bude mít souhrnný důchod paní Nováková v případě úmrtí manžela, který měl starobní důchod ve výši 11 490 Kč? Výpočet provedeme dle legislativy roku 2016.

  • Procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry zemřelého manžela. Procentní výměra vdovského důchodu je tedy 4 525 Kč (11 490 Kč – 2 440 Kč) x 50 %).
  • Procentní výměra vlastního starobního důchodu paní Novákové je 7 420 Kč (9 860 Kč – 2 440 Kč).
  • Procentní výměra vlastního starobního důchodu paní Novákové je vyšší než procentní výměry vdovského důchodu. Paní Nováková bude tedy v plné výši pobírat vlastní starobní důchod a z vdovského důchodu polovinu procentní části ve výši 2 263 Kč (4 525 Kč x 50 %).
  • Souhrnný důchod paní Novákové bude 12 123 Kč (2 440 Kč + 7 420 Kč + 2 263 Kč).

Paní Nováková bude oba důchody pobírat po zbytek života. Starobní důchod se pobírá vždy trvale a pro trvalé pobírání vdovského důchodu splní paní Nováková věkovou podmínku.

 

Praktický příklad 2)

Paní Malá pobírá vlastní starobní důchod pouze ve výši 6 140 Kč. Paní Malé zemře manžel, který pobíral vlastní starobní důchod ve výši 13 870 Kč. Jak vysoký bude mít paní Malá souhrnný důchod?

  • Procentní výměra vdovského důchodu v případě paní Malé je 5 715 Kč (13 870 Kč – 2 440 Kč) x 50 %).
  • Procentní výměra vlastního starobního důchodu ve výši 3 700 Kč (6 140 Kč – 2 440 Kč) je nižší než procentní výměra vdovského důchodu. Paní Malá bude v plné výši pobírat vdovský důchod a z vlastního důchodu pouze polovinu procentní výměry důchodu ve výši 1 850 Kč (3 700 Kč x 50 %)
  • Souhrnný měsíční důchod paní Malé bude 10 005 Kč (2 440 Kč + 5 715 Kč + 1 850 Kč).

Rovněž paní Malá bude oba důchody pobírat trvale, neboť pro pobírání vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku splní věkovou podmínku.

 

Obnova pozůstalostních důchodů

Jestliže není po roce pobírání vdovského důchodu splněna některá ze zákonných podmínek potom nárok na vdovský důchod zaniká a přestává být vyplácen. Pokud však vdova (vdovec) splní v zákonné obnovovací lhůtě některou ze zákonných podmínek, tak se vdovský důchod na základě písemné žádosti obnoví. Pro nároky vzniklé od roku 2012 platí dvouletá obnovovací lhůta. V praxi nejčastěji dochází k obnově vdovského důchodu z důvodu dosažení požadovaného věku, kdy během obnovovací lhůty dosáhne vdova věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže tejného ročníku narození nebo dosáhne svého důchodového věku, pokud je vlastní důchodový věk nižší. Obnovit je možné i sirotčí důchod. V praxi někteří studenti pobírající sirotčí důchod ukončí nebo přeruší studium a začnou pracovat, sirotčí důchod tak přestanou pobírat. V případě opětovného zahájení studia do 26 let je možné i sirotčí důchod obnovit na základě písemné žádosti na OSSZ a doložení potvrzení o studiu od příslušné střední, vyšší odborné nebo vysoké školy.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 4
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře