Finanční ztráta u předčasného důchodu

14. 12. 2015 | Aktualizováno: 11. 12. 2015 Petr Gola

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s nižší měsíční penzí, protože výpočet předčasného důchodu je vždy méně výhodný než řádného důchodu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Současně se však předčasný důchod začne pobírat dříve. Jak vysoká je tedy finanční ztráta při pobírání předčasného důchodu?

 

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje, proto se postupně mění i podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Důchodový věk v Česku závisí na ročníku narození, u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. Lidé narození ve stejném roce tak mohou mít rozdílný důchodový věk i o více než 7 let (např. muž narozený v roce 1953 má důchodový věk 63 let a žena narozená ve stejném roce, která vychovala více než 5 dětí, má důchodový věk 56 let a 8 měsíců).

  • Při důchodovém věku nižším než 63 let je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku.
  • Občané mající důchodový věk více než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Odejít do předčasného důchodu o více než tři roky před dosažením řádného důchodového věku mohou např. muži narození v roce 1954 a později nebo bezdětné ženy narozené v roce 1956 a později.
  • Kdo má důchodový věk 65 let a více, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Důchodový věk vyšší než 65 let mají např. muži narození v roce 1966 a později.

Při odchodu do předčasného důchodu v roce 2016 platí pouze první dvě varianty, přičemž první varianta platí pro ženy, neboť mají důchodový věk nižší než muži.

 

Výpočet předčasného důchodu

Při výpočtu předčasného důchodu platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší měsíční důchod. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 kalendářních dní. Vypočtený předčasný důchod je nižší oproti řádnému důchodu více než se na první pohled zdá, poněvadž předčasný důchod je nižší i z důvodu získání nižší doby pojištění než při odchodu do řádného důchodu. Z finančních důvodů je tedy vhodné odejít až do řádného důchodu. Důchodce, který odejde do předčasného důchodu má během pobírání předčasného důchodu vždy nižší měsíční příjem než penzista, který odejde do řádné penze. Nejdříve se porovnává mzda s předčasným důchodem a následně řádný důchod s předčasným důchodem. Pokud nedojde k předčasnému úmrtí v prvních letech pobírání důchodu, tak obdrží za všechny roky penzista, který odešel do řádného důchodu, od státu vyšší souhrnný důchod než důchodce, který odešel do předčasného důchodu. Vše si vypočítáme na praktickém příkladu.

 

Praktický příklad 1)

Paní Krejčí má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky (tj. osobní vyměřovací základ) ve výši 24 980 Kč. Paní Krejčí získá dobu pojištění v rozsahu 39 let a odejde do předčasného důchodu. Do předčasného důchodu odejde pro zjednodušení našeho příkladu paní Krejčí přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Provedeme si měsíční výpočet důchodu paní Krejčí dle legislativy roku 2016. Dále si vypočítáme, kolik peněz celkem paní Krejčí na předčasném důchodu za dobu pobírání důchodu obdrží. V průměru se po zaokrouhlení řádný starobní důchod pobírá 24 let. Paní Krejčí bude tedy měsíční důchod pobírat po dobu 27 let, protože začne svůj předčasný důchod pobírat o tři roky dříve než se začíná pobírat starobní důchod. Měsíční částku obdrženého státního důchodu si vypočítáme v současné hodnotě, nebudeme tedy zohledňovat valorizaci důchodu v dalších letech apod.

 

Výpočet předčasného důchodu paní Krejčí

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 24 980 Kč
První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč
Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

3 406 Kč
Výpočtový základ

(11 883 Kč + 3 406 Kč)

15 289 Kč
Procentní výměra za odpracované roky

(39 let x 1,5 %)

58,5
Procentní výměra důchodu

(15 289 Kč x 58,5 %)

8 945 Kč
Krácení důchodu (v %) 15,90
Krácení důchodu (v Kč)

(15 289 Kč x 15,9 %)

2 430 Kč
Procentní výměra důchodu

(8 945 Kč – 2 430 Kč)

6 515 Kč
Základní výměra důchodu 2 440 Kč
Měsíční důchod

(2 440 Kč + 6 515 Kč)

8 955 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Krejčí má měsíční důchod 8 955 Kč. Za 27 let pobírání důchodu dostane od státu celkem 2 901 420 Kč (8 955 Kč x 12 měsíců x 27 let).

 

Praktický příklad 2)

Paní Malá má rovněž průměrnou mzdu za odpracované roky 24 980 Kč jako paní Krejčí, ale odejde v roce 2016 do řádného důchodu a získá dobu pojištění vyšší o 3 roky, tedy 42 let. Státní důchod bude paní Malá pobírat o tři roky méně než paní Krejčí, protože paní Krejčí začne důchod pobírat již tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

 

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 24 980 Kč
První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč
Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

3 405 Kč
Výpočtový základ

(11 883 Kč + 3 406 Kč)

15 289 Kč
Procentní výměra za odpracované roky

(42 let x 1,5 %)

63,0
Procentní výměra důchodu

(15 289 Kč x 63 %)

9 633 Kč
Základní výměra důchodu 2 440 Kč
Měsíční důchod

(2 440 Kč + 9 633 Kč)

12 073 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Malá má měsíční důchod 12 073 Kč. Za 24 let pobírání důchodu obdrží od státu celkem 3 477 024 Kč (12 073 Kč x 12 měsíců x 24 let). V souhrnu tedy obdrží paní Malá vyšší důchod o 575 604 Kč než paní Krejčí. Již za 9 let pobírání řádného důchodu obdrží paní Malá na důchodu více než paní Krejčí za 12 let pobírání předčasného důchodu. Při stejných údajích by byl rozdíl ještě vyšší, protože z důvodu každoroční valorizace by se rok od roku zvyšoval rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem. Při porovnání předčasného důchodu a řádného důchodu počítáme s průměrnou dobou pobírání důchodu, při dožití vyššího věku by byl rozdíl ještě vyšší. Současně tři roky před dosažením řádného důchodového věku měla paní Malá vyšší životní úroveň, neboť mzdu ze zaměstnání měla výrazně vyšší než paní Krejčí předčasný důchod.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 4
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře