Pilíře českého důchodového systému

2. 12. 2012 | Aktualizováno: 5. 12. 2020

Český důchodový systém funguje dlouhé roky na průběžném financování. Roku 1994 vznikl třetí pilíř v podobě penzijního připojištění se státním příspěvkem. Převážná část penzijních fondů obdržela povolení ke svému vzniku během prvních dvou let fungování systému, tedy 1994 a 1995. Od roku 2013 se stalo III. pilířem doplňkové penzijní připojištění a vznikl II. pilíř, který představoval důchodové spoření.

V letech 2013 až 2015 byl v Česku zaveden tří-pilířový důchodový systém, jehož detailní fungování je graficky znázorněno níže. Z důvodu malého zájmu občanů byl II. pilíř v postupných krocích zrušen a od roku 2016 se již peníze do II. pilíře neodvádí, do II. pilíře vstoupilo pouze 84 tisíc občanů. Účastníci II. pilíře o své naspořené peníze nepřišli, peníze jim byly vyplaceny na účet nebo formou poštovní poukázky nebo na smlouvu o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření.

Všichni zaměstnanci odvádí v roce 2021 stejně na povinném sociálním (důchodovém) pojištění. V roce 2021 odvádí zaměstnanci na povinném sociálním pojištění 6,5 % ze své hrubé mzdy, dalších 24,8 % za ně odvádí zaměstnavatel. Rovněž všechny osoby samostatně výdělečně činné odvádí na povinném sociálním (důchodovém) pojištění za rok 2021 stejně, tedy 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální, tak musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti zaplaceno povinné pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být placeno každý měsíc alespoň minimální měsíční pojistné, které v roce 2021 činí 2 588 Kč.

Sociální (důchodové) pojištění za rok 2021 se odvádí pouze do maximálního vyměřovacího základu, kterým je částka 1 701 168 Kč. Z částky nad strop se již sociální (důchodové) pojištění v roce 2021 neodvádí. Když zaměstnanec dosáhne v průběhu roku stanovené hranice, tak se přestane již od tohoto měsíce sociální (důchodové) pojištění ze mzdy odvádět. Naposledy se zaplatí sociální (důchodové) pojištění za měsíc, ve kterém bylo stropu dosaženo.

Výše státního starobního důchodu při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají koeficientem. Při výpočtu důchodu v roce 2021 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění, v letech 1986 až 2020. Při výpočtu státního důchodu platí, že čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční státní důchod.

Důchodový systém od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015

1.pilíř
povinný

Základní pilíř stávajícího průběžného důchodového systému. Vyplácí se z něj aktuální starobní důchody.

účastník:

fyzická osoba starší 18 let, která je poplatníkem důchodového pojištění

povinný odvod ze mzdy:

povinné důchodové pojištění

ukončení účasti v pilíři

není možné

dědění naspořených prostředků

ne

správce peněžních prostředků

stát

spravované fondy**

žádné

financování

28 % z hrubé mzdy (ti, kteří nevstoupí do 2. pilíře)

nebo

25 % z hrubé mzdy (ti, kteří vstoupí do 2. pilíře)

výplata prostředků

Po odchodu do důchodu formou starobního důchodu od státu

2.pilíř
Dobrovolný

Od 1. 1. 2013 nově vzniklý pilíř důchodového systému.

účastník:

fyzická osoba, která platí důchodové pojištění (do I. pilíře) a dosáhla věku 18 let, pokud uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření nejpozději:

 1. do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let
 2. pro starší 35 let (věk 35 let dosažen před 1. 1. 2013) možno vstoupit
  • do 30. 6. 2013
  • do 6 měsíců ode dne, od kterého byla poprvé od 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na důchodovém pojištění
Dobrovolný finanční produkt

důchodové spoření

ukončení účasti v pilíři

není možné

Dědění naspořených prostředků

ano za daných pravidel*

Správce peněžních prostředků

soukromá penzijní společnost

spravované fondy**

důchodové fondy (povinně ze zákona fond státních dluhopisů, fond konzervativní, fond vyvážený a fond dynamický

financování

3 % z hrubé mzdy (namísto odvodu do 1. pilíře) 2% z hrubé mzdy účastníka(navýšený odvod z hrubé mzdy) zhodnocení(dle vybrané investiční strategie)

výplata prostředků

Po odchodu do důchodu vyplácí měsíčně životní pojišťovna formou:

 1. doživotní starobní důchod
 2. doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let
 3. starobní důchod na dobu 20 let
3.pilíř
Dobrovolný

Pilíř stávajícího důchodového systému již od roku 1994. Od 1. 1. 2013 se měnily podmínky sjednání smlouvy, výplaty prostředků i název produktu.

účastník:

fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (do 30.11. smlouvu o penzijním připojištění)

dobrovolný finační produkt:
penzijní připojištění (do 31. 11. 2012)
doplňkové penzijní spoření (od 1. 1. 2013)
ukončení účasti v pilíři

je možné výpovědí smlouvy za daných pravidel

Dědění naspořených prostředků

ano

Správce peněžních prostředků

od 1. 1. 2013 soukromá penzijní společnost

spravované fondy**
 1. transformovaný fond (pouze klienti penzijního připojištění)
 2. účastnické fondy (ze zákona povinný konzervativní fond, další fondy dle nabídky konkrétní penzijní společnosti)
financování

vlastní příspěvek účastníka příspěvek státu (dle výše příspěvku účastníka) příspěvek zaměstanvatele (není povinné) daňové odpočty (od určité výše vlastního příspěvku) zhodnocení (dle vybrané investiční strategie)

výplata prostředků

složitější koncept- liší se podmínky starých smluv penizjního připojištění oproti podmínkách nového doplňkového penzijního spoření viz níže


* Dědění se rozlišuje pro jednotlivé varianty sjednané výplaty prostředků a s ohledem na jednotlivý případ úmrtí úřastníka - ve spořící fázi nebo ve výplatní - více informací zde (odkaz na článek http://www.duchodovareforma.cz/clanky-tydne/jake-jsou-moznosti-cerpani-penez-z-ii-pilire-a-jak-je-reseno-dedeni-prostredku/)

** Většina penzijních společností nabízí správu prostředků v tzv. strategiích životního cyklu - tyto strategie kombinují více fondů zároveň a pracují s délkou horizontu let do důchodu - v závislosti na ní přesouvají prostředky v průběhu času z více rizikových fondů do fondů nejméně rizikových

Výplata prostředků ze III. pilíře

Penzijní připojištění doplňkové penzijní spoření
vyplácí penzijní společnost vyplácí životní pojišťovna
starobní důchod
nárok – nejdříve po 5 letech od začátku platnosti smlouvy a 60 let věku
starobní penze na určenou dobu (včetně předdůchodu)
nárok vzniká – nejdříve po 5 letech od začátku platnosti smlouvy + (a zároveň) nejdříve 5 let před dosažením důchodového věkuvyplácí penzijní společnost – každá si sama určuje minimální počet let, po které bude vyplácet
úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
nárok vzniká – nejdříve po 5 letech od začátku platnosti smlouvy + (a zároveň) musí být dosaženo důchodového věkuvyplácí životní pojišťovna
výsluhová penze
nárok – nejdříve po 15 letech od začátku platnosti smlouvy
jednorázové vyrovnání
nárok vzniká – nejdříve po 5 letech od začátku platnosti smlouvy + (a zároveň) musí být dosaženo důchodového věkuvyplácí penzijní společnost
úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
nárok vzniká – nejdříve po 5 letech od začátku platnosti smlouvy + (a zároveň) musí být dosaženo důchodového věkuvyplácí životní pojišťovna
invalidní penze
nárok – nejdříve po 3 letech od začátku platnosti smlouvy + přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně
odbytné
nárok – nejdříve po 2 letech od začátku platnosti smlouvyvyplácí penzijní společnost
odbytné
nárok – nejdříve po 1 roce od začátku platnosti smlouvy
invalidní penze na určenou dobu
nárok – nejdříve po 3 letech od začátku platnosti smlouvy + přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupněvyplácí penzijní společnost – každá si sama určuje minimální počet let, po které bude vyplácet
pozůstalostní penze
nárok – nejdříve po 3 letech od začátku platnosti smlouvy
jednorázové vyrovnání
místo starobní, výsluhové, invalidní penze