Raiffeisen penzijní společnost a.s.

21. 4. 2013 | Aktualizováno: 23. 5. 2014

Na základě udělené licence ČNB zahájila 1. ledna 2013 činnost Raiffeisen penzijní společnost. Raiffeisen penzijní společnost je nedílnou součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto let symbolem stability a spolupráce v oblasti sdružování a správy peněžních prostředků. Raiffeisen penzijní společnost založili dva akcionáři: česká Raiffeisenbank, a.s. s podílem 51 % na základním kapitálu a slovenský Tatra Asset Management (TAM), a.s., dceřiná společnost Tatrabanky a.s., který vložil 49 % kapitálu. Obě zakladatelské společnosti jsou regulované finanční instituce dlouhodobě působící na českém a slovenském trhu. TAM má i dlouholeté zkušenosti s provozováním Doplnkové dochodkové společnosti Tatra banky, které poskytuje na Slovensku své služby v rámci penzijního systému více než 180 tis. klientů. Raiffeisen penzijní společnost, jako dceřiná společnost Raiffeisenbank, bude na trhu vystupuje pod samostatným brandem a úzce spolupracuje s Raiffeisenbank a dalšími společnostmi ve skupině Raiffeisen v České republice při distribuci penzijních produktů.

Dle tiskové zprávy ze dne 4. 3. 2014 Penzijní společnost České pojišťovny (PSČP) přebere klientský kmen Raiffeisen penzijní společnosti (RPS) ve 2. i 3. pilíři důchodového spoření. Tato akvizice je potvrzením dlouhodobé strategické spolupráce finančních skupin České pojišťovny a Raiffeisenbank v oblasti penzí. PSČP tak získá přes 12 tisíc klientů do druhého pilíře a více než tisíc klientů ve třetím pilíři. Raiffeisenbank chce dále posilovat svou pozici banky zaměřené na oblasti poradenství a finančního plánování mj. prostřednictvím produktů nabízených Raiffeisen investiční společností. Celá transakce by měla být po splnění všech regulatorních kroků dokončena na začátku druhého pololetí letošního roku.

 II. a III. pilíř

Raiffeisen penzijní společnost nabízí klientům v důchodovém spoření (II. pilíři) čtyři fondy:

  • Důchodový fond státních dluhopisů
  • Konzervativní důchodový fond
  • Vyvážený důchodový fond
  • Dynamický důchodový fond

Klienti mají tedy možnost měnit spořicí strategii a tím dosahovat optimálního poměru mezi výnosem a Vámi požadovanou jistotou navrácení naspořených prostředků.

Raiffeisen penzijní společnost nabízí klientům v doplňkovém penzijním spoření (III. pilíři) tři fondy:

  • Povinný konzervativní účastnický fond
  • Chráněný účastnický fond
  • Růstový účastnický fond

Klienti si opět sami mohou vybrat z několika fondů s rozdílnou výnosností. Volit mohou mezi konzervativním, chráněným a růstovým účastnickým fondem. To u penzijního připojištění není možné. Protože transformovaný fond investuje velice konzervativně, nedosahuje tak zajímavých výnosů jako některé účastnické fondy. Kdo ale preferuje jistotu malého kolísání výnosu, může investovat do chráněného účastnického fondu. Tento fond usiluje minimálně o zachování vloženého kapitálu, resp. zachování určitého výsledku investic dosaženého v minulosti ve stanovených pětiletých periodách. Zároveň bude „zaklikávat“ každá 2%, o která se podaří zvýšit hodnotu penzijní jednotky a v takovém případě začne nové pětileté leté období.

Informace v kostce

Obchodní firma:Raiffeisen penzijní společnost a.s.
Datum zápisu:21. listopadu 2012
Spisová značka:B 18719 vedená u Městského soudu v Praze
IČO:Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
Právní forma:Akciová společnost
Akcionáři:česká Raiffeisenbank, a.s. (podíl 51 % na základním kapitálu) a slovenský Tatra Asset Management (TAM), a.s. (podíl 49 % kapitálu)
Akcie:30 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Základní kapitál:300 000 000,- Kč

Kontakt

Raiffeisen penzijní společnost a.s.