ČSOB Penzijní společnost, a.s.

21. 4. 2013 | Aktualizováno: 19. 7. 2015

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, do konce roku 2012 pod obchodní firmou ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, působí na trhu penzijního připojištění od roku 1994 (původní název společnosti byl Českomoravský penzijní fond, a. s.). Je právním nástupcem Občanského penzijního fondu, a. s., a Českého penzijního fondu Zdraví, a. s., se kterými se sloučil v letech 1999 a 2000. V roce 2011 pak došlo k fúzi s ČSOB Penzijním fondem Progres, a. s. členem skupiny ČSOB. Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 5. 9. 2012 získal ČSOB Penzijní fond Stabilita povolení k činnosti penzijní společnosti a k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu. Tím se stal společností, která může v rámci důchodové reformy nabízet důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a spravovat prostředky účastníků Transformovaného fondu Stabilita, do něhož byli k 1. 1. 2013 převedeni všichni účastníci penzijního připojištění se státním příspěvkem. V transformovaném fondu ČSOB Penzijní společnosti jsou klienti, kteří uzavřeli penzijní připojištění. Počet účastníků ve 4. čtvrtletí 2014 byl 635 707.

 

Zhodnocení v letech 1995-2014 (zdroj Asociace PF ČR)

Rok

Stabilita

zhodnocení

Progres

zhodnocení

Rok

Stabilita

zhodnocení

Progres

zhodnocení

1995

10,4

0,0

2005

4,0

5,0

1996

10,9

16,4

2006

2,8

2,3

1997

10,3

8,0

2007

2,4

2,4

1998

10,02

10,9

2008

0,05

0,02

1999

6,1

7,7

2009

1,37

1,0

2000

4,2

5,62

2010

1,49

1,03

2001

3,2

3,9

2011

1,7

x

2002

3,0

4,26

2012

1,8

x

2003

2,3

4,3

2013

1,7

x

2004

4,3

5,3

 2014  1,4  x

 

II. pilíř – důchodové fondy

ČSOB důchodový fond státních dluhopisů

Fond nabízí stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos při minimálních rizicích s investováním především do státních dluhopisů ČR a ČNB. Je plně zajištěn proti měnovému riziku.

ČSOB konzervativní důchodový fond

Fond nabízí stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos při minimálních rizicích s investováním především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu (pokladniční poukázky, obligace, spořicí účty, termínované vklady apod.). Je plně zajištěn proti měnovému riziku.

ČSOB vyvážený důchodový fond

Fond investuje maximálně 40 % prostředků do akciové složky a tím nabízí klientům vhodnou formu zhodnocení svých investic. Zajištění proti měnovému riziku je zabezpečeno v minimální výši 75 % hodnoty majetku.

ČSOB dynamický důchodový fond

Investice tohoto fondu představuje větší podíl akciové složky (v maximální výši 80 %) a investorům tak přináší velmi zajímavou formu zhodnocení svých úspor.

 

III. pilíř – účastnické fondy

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Fond nabízí stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos při minimálních rizicích s investováním především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu (pokladniční poukázky, obligace, spořicí účty, termínované vklady apod.). Je plně zajištěn proti měnovému riziku.

ČSOB garantovaný účastnický fond

Jedinečná nabídka získat jistotu všech vložených prostředků prostřednictvím garantovaného fondu, který vám po 10 letech spoření zajistí návratnost všech vašich vložených investic minimálně navýšených o státní příspěvky a příspěvky zaměstnavatele.

ČSOB vyvážený účastnický fond

Fond investuje maximálně 40 % prostředků do akciové složky a tím nabízí klientům vhodnou formu zhodnocení svých investic. Zajištění proti měnovému riziku je zabezpečeno v minimální výši 75 % hodnoty majetku.

ČSOB dynamický účastnický fond

Je vhodný pro dynamické klienty, kteří chtějí dosáhnout maximálně možného zhodnocení vložených peněžních prostředků s přijetím odpovídající míry rizika. Investice tohoto fondu představuje větší podíl akciové složky (v maximální výši 80 %) a investorům tak přináší velmi zajímavou formu zhodnocení svých úspor.

Informace v kostce

Obchodní firma:ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Datum zápisu:26. října 1994
Spisová značka:B 2809 vedená u Městského soudu v Praze
IČO:618 59 265
Právní forma:Akciová společnost
Akcionáři:Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 00, Identifikační číslo: 000 01 350
Akcie:300 000 000,- Kč

Kontakt

ČSOB Penzijní společnost, a.s.
Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
  • Telefon: 495 800 600
  • Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
  • E-mail: csobpfstabilita@csob.cz
  • Web: www.csob-penze.cz