NN Penzijní společnost

21. 4. 2013 | Aktualizováno: 19. 7. 2015

ING penzijní společnost vznikla transformací ING Penzijního fondu, který zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se vypracoval mezi největší a nejvýznamnější hráče na trhu penzijního připojištění. Mateřská holandská společnost ING patří mezi největší společnosti světa. Její kořeny najdeme hluboko v devatenáctém století. ING penzijní společnost nabízí aktuálně fondy třetího důchodového piliíře. Druhého pilíře se neučastní.

23. března 2015 došlo k přejmenování ING Životní pojišťovny a ING Penzijní společnosti na NN.

Penzijní připojištění – Transformovaný fond NN Penzijní společnosti

Ve čtvrtém čtvrletí 2014 měla NN Penzijní společnost 367 097 klientů.

 

Zhodnocení v letech 1995-2014 (zdroj Asociace PF ČR)

Rok Zhodnocení (v %) Rok Zhodnocení (v %)
1995

12,8

2005

4,2

1996

12,1

2006

3,6

1997

11,0

2007

2,5

1998

9,34

2008

0,004

1999

6,0

2009

0,1

2000

4,4

2010

2,1

2001

4,8

2011

2,14

2002

4,0

2012

1,75

2003

4,0

2013

1,41

2004

2,5

 2014  1,13

 

III. pilíř

NN Penzijní společnost nabízí 4 investiční strategie.

Povinný konzervativní fond.

Tento fond je určen pro velmi konzervativní klienty, kteří chtějí především bezpečně uložit své peníze. Cenou za menší riziko je ale nižší dlouhodobý výnos. I při nejkonzervativnější strategii ovšem dochází k určitému kolísání hodnoty naspořené částky. Fond je postaven výhradně na pevně úročených finančních aktivech (dluhopisy, nástroje peněžního trhu a další plně konzervativní aktiva). Majetek v povinném konzervativním fondu musí být plně zajištěn proti měnovému riziku.

Penze 2030.

Fond má svůj životní cyklus – zpočátku investuje do aktiv s vysokým potenciálem růstu, aby dosáhl co nejvyššího zhodnocení. S postupem času se fond mění ve prospěch konzervativnějších aktiv a v roce 2030 se stane plně konzervativním fondem s minimálním rizikem. Výhodou je možnost vyššího zhodnocení při minimálních nárocích na řízení investice ze strany klienta. Proto je ve vyspělých zemích v důchodových fondech s životním cyklem uloženo skoro 80 % všech aktiv. Umírněná investiční strategie je založena na státních dluhopisech ČR a ostatních vyspělých evropských zemí a na důvěryhodných firemních dluhopisech. V akciích je uloženo maximálně 40 % aktiv fondu. Penze 2030 tak představuje střední cestu mezi konzervativní strategií a strategií akciového fondu. Fond je vystaven měnovému riziku v závislosti na aktuálním rozložení investic.

Penze 2040.

Fond má svůj životní cyklus – zpočátku investuje do aktiv s vysokým potenciálem růstu, aby dosáhl co nejvyššího zhodnocení. S postupem času se fond mění ve prospěch konzervativnějších aktiv a v roce 2040 se stane plně konzervativním fondem s minimálním rizikem. Výhodou je možnost vyššího zhodnocení při minimálních nárocích na klienta. Proto je ve vyspělých zemích v důchodových fondech s životním cyklem uloženo skoro 80 % všech aktiv. Umírněná investiční strategie je založena na státních dluhopisech ČR a ostatních vyspělých evropských zemí a na důvěryhodných firemních dluhopisech. V akciích je uloženo maximálně 40 % aktiv fondu. Penze 2040 tak představuje střední cestu mezi konzervativní strategií a strategií akciového fondu. Fond je vystaven měnovému riziku v závislosti na aktuálním rozložení investic.

Fond světových akcií.

S tímto fondem vybíráte dynamickou růstovou investiční strategii, která má za cíl vám v dlouhodobém horizontu přinést maximální výnos. To s sebou ale nese vyšší míru rizika. Kvůli kolísavosti fondu se proto doporučuje setrvat ve  fondu světových akcií alespoň 10 let – to je hranice, kdy může začít dosahovat očekávaných vysokých výnosů. Fond je vystaven měnovému riziku v závislosti na aktuálním rozložení investic.

Informace v kostce

Obchodní firma:ING Penzijní společnost, a.s.

Kontakt

NN Penzijní společnost