Penzijní fondy – transformované fondy

Rubrika penzijní fondy nabízí informace o bývalých penzijních fondech, nyní transformovaných fondech. Transformované fondy spravují nově vzniklé penzijní společnosti a sdružují účastníky penzijního připojištění. To bylo možno uzavřít do konce listopadu 2012 jako smlouvu o účasti ve třetím důchodovém pilíři. Transformací penzijních fondů došlo také k oddělení majetku fondu od majetku účastníků. Garance nezáporného zhodnocení zůstala u transformovaného fondu zachována.
Součástí informací o jednotlivých fondech jsou informace o počtu účasníků a výnosy minulých období.

Transformovaný fond PS KB

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014 Redakce

Transformovaný fond penzijní společnosti Komerční banky, dříve penzijní fond Komerční banky (PF KB), byl založen dne 27. 7. 1994 Komerční bankou. Fond byl založen se stoprocentní majetkovou účastí Komerční banky... číst více

Transformovaný fond PS ČS

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014 Redakce

Transformovaný fond penzijní společnosti České spořitelny, dříve penzijní fond České spořitelny (PF ČS), vstoupil na finanční trh v České republice v roce 1995. Od března 2001 je 100% vlastníkem společnosti... číst více

Transformovaný fond PS ČP

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014 Redakce

Transformovaný fond penzijní společnosti České pojišťovny, dříve penzijní fond České pojišťovny (PF ČP), působí na trhu penzijního připojištění od roku 1994. Jeho zakladatelem a jediným akcionářem je Česká pojišťovna, která je... číst více

Transformovaný fond ING PS

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014 Redakce

Transformovaný fond ING penzijní společnosti, dříve ING penzijní fond (ING PF) zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se... číst více

Transformovaný fond Generali PS

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014 Redakce

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti, dříve Generali penzijní fond (Generali PF) byl založen 25. září 1995. Od počátku činnosti byl jediným akcionářem fondu Generali Holding Vienna AG, součást světové pojišťovací skupiny... číst více

Transformovaný fond ČSOB PS

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014 Redakce

Transformovaný fond ČSOB penzijní společnosti, dříve penzijní fondy ČSOB. Do konce roku 2011 nabízela ČSOB dva penzijní fondy, čím byla unikátní na českém trhu. Šlo  o fond Stabilita a fond... číst více

Transformovaný fond AXA PS

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014 Redakce

Transformovaný fond AXA penzijní společnosti, dříve AXA penzijní fond (AXA PF ), na českém trhu působí od roku 1994, přičemž do března 2007 vystupoval pod názvem Winterthur penzijní fond. V České... číst více

Transfomrovaný fond Allianz PS

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014 Redakce

Transformovaný fond Allianz penzijní společnosti, dříve Allianz penzijní fond (Allianz PF) byl založen 31. srpna 1997. Vznikl splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu a Živnobanka – penzijního fondu s názvem Allianz – Živnobanka... číst více