II. pilíř budoucích českých důchodců

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 5. 12. 2020 Redakce

Důchodová reforma zásadně změnila český důchodový systém od roku 2013. Byl totiž zaveden II. pilíř, což bylo dobrovolné fondové penzijní spoření u vybrané penzijní společnosti. Vstup do II. pilíře byl dobrovolný. Do II. důchodového pilíře vstoupilo cca 84 tisíc lidí, což je výrazně méně než se očekávalo, II. pilíř tak byl v postupných krocích zrušen a od roku 2016 již neodvádí účastníci II. pilíře do systému peníze.

 

Systémová reforma rozšířila od roku 2013 dvou pilířový systém, na systém tří pilířový. Nově vzniklý II. pilíř byl tvořen důchodovými fondy penzijních společností, které nabízely různé investiční strategie. Potud se tedy podobal známému penzijnímu připojištění. Do fondů však lidé neukládali měsíční příspěvky, ale odváděli procenta, ze svého výdělku – tímto rysem se zase II. pilíř podobal průběžnému odvádění dávek do povinného důchodového systému – I. pilíři.

Zrušení II. důchodového pilíře

Z důvodu malého zájmu občanů o II. pilíř došlo k jeho zrušení. Celkem do II. pilíře vstoupilo cca 84 tisíc lidí. Od července 2015 není možné do II. pilíře vstoupit. Do konce roku 2015 bylo nutné ještě peníze do II. pilíře odvádět. Od ledna 2016 se již peníze do II. pilíře neodvádějí. OSVČ odvádí peníze do II. pilíře jednou ročně, při podání pojistného přiznání. Proto OSVČ ještě při podání pojistného přiznání za rok 2015 doplatí pojistné do II. pilíře. Účastníci II. pilíře o své peníze nepřijdou. Všechny nároky by měly být vyplaceny koncem roku 2016, přičemž budou mít účastníci možnost volby, zdali si nechat zaslat peníze na bankovní účet nebo je převést na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření. Penzijní společnosti budou se všemi svými klienty komunikovat a každý účastník si bude moci zvolit způsob výplaty naspořených peněz.

Možnost doplacení povinného pojistného

Lidé, kteří vstoupili do II. pilíře, odváděli na sociálním pojištění méně než občané, kteří do II. pilíře nevstoupili. Tato skutečnost bude při výpočtu státního starobního důchodu zohledněna a účastníci II. pilíře budou mít nižší starobní důchod. Odlišným způsobem se bude účastníkům II. pilíře započítávat doba pojištění, za každý rok pojištění získaný účastí v II. pilíři z 1,2 % místo 1,5 %. Z důvodu krátkého trvání II. důchodového pilíře by však vliv vstupu do II. pilíře na výši státního důchodu nebyl velký. Účastníci II. pilíře však budou mít možnost sociální pojištění do I. pilíře doplatit, aby účast ve II. pilíře neměla pro ně vliv na výpočet státního důchodu. V takovém případě bude potřeba požádat přes místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) o sdělení nedoplatku a tento uhradit.

Jak II. pilíř fungoval?

Peníze v II. důchodovém pilíři penzijní společnosti zhodnocovali. Účastníci II. pilíře si mohli vybrat penzijní společnost a investiční strategii. Vstup do II. důchodového pilíře posiloval vlastní zodpovědnost za životní úroveň v důchodu a byl výhodný zejména pro občany s vyššími příjmy.

Při dobrovolném rozhodnutí pro vstup do II. pilíře došlo k vydělení 3 procent z odvodů na sociální pojištění. Další 2 procenta z hrubé mzdy musel zájemce o II. pilíř přidat ze svého platu. Do nového pilíře tedy každý odváděli účastníci II. pilíře 5 procent z výdělku. Tyto peníze se zhodnocovaly v závislosti na zvolené investiční strategii.

  • Zaměstnanci, kteří vstoupili do II. pilíře, odváděli na povinném důchodovém pojištění 3,5 % ze své hrubé mzdy a na důchodovém spoření (II. pilíř) 5 % ze své hrubé mzdy (ušetřené 3 % z I. pilíře + dodatečné vlastní 2 %). Pro zaměstnavatele se nic neměnilo, platili při účasti nebo neúčasti zaměstnance v II. pilíři za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění (21,5 povinné důchodové pojištění, 2,3 % nemocenské pojištění a 1,2 % státní politiku zaměstnanosti). Veškeré administrativní povinnosti vyřizoval za zaměstnance jeho zaměstnavatel, zaměstnanec ovšem musel vstup do II. pilíře zaměstnavateli včas oznámit.

 

  • OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, odváděly na povinném důchodovém pojištění 26,2 % a na důchodovém spoření (II. pilíř) 5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Povinné důchodové pojištění za rok se vypočítávalo v „Přehledu o příjmech a výdajích“, který bylo potřeba doručovat na OSSZ do 2. května následujícího roku. Důchodové spoření se vypočítávalo v „Pojistném přiznání“, které bylo nutné doručit na finanční úřad do 1. dubna následujícího roku. Vyměřovací základ byl v obou případech shodný. Naposledy podají OSVČ, které vstoupily do II. pilíře pojistné přiznání za rok 2015, tedy do 1. dubna 2016.

Občané, chtějí více posílit vlastní zodpovědnost za svoji životní úroveň v penzi mohou nadále využívat státem podporované produkty III. pilíře, tedy penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Současně se zrušením II. pilíře došlo k větší státní podpoře u produktů III. pilíře od roku 2017. Od roku 2017 je možné využít vyšší daňový odpočet o zaplacené příspěvky na produkty III. pilíře, maximální daňový odpočet činí 24 000 Kč místo dřívějších 12 000 Kč a současně se zvýšilo daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele na smlouvu z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

 

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 19
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře