Transformovaný fond Generali PS

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 27. 6. 2014

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti, dříve Generali penzijní fond (Generali PF) byl založen 25. září 1995. Od počátku činnosti byl jediným akcionářem fondu Generali Holding Vienna AG, součást světové pojišťovací skupiny Generali Group, která byla založena v roce 1831 v italském Terstu. Od 18. 8. 2006 je jediným akcionářem Generali Pojišťovna. Generali Group patří mezi největší společnosti světa. Je jednou z největších pojišťoven v Evropě a největším evropským životním pojistitelem. Je předním správcem finančních aktiv, jejichž hodnota přesahuje 470 miliard euro. Finanční rating Generali Group hodnotí agentura Standard & Poor´s jako A se stabilním výhledem.  Ve více než šedesáti zemích celého světa se stará o sedmdesát milionů klientů. Předpis pojistného překračuje hranici 73 miliard euro. Pro okřídleného Benátského lva pracuje více než 85 tisíc zaměstnanců. Vlastní obchodní služba čítá více než sto tisíc lidí.

Historie zhodnocení

Penzijní fond Generali připíše za rok 2011 zhodnocení 0,3 % a jako jediný fond na trhu překoná hranici 5,2 % v dlouhodobém výnosu (1995 – 2011). Penzijní fond se v loňském roce zaměřil na posun struktury portfolia směrem k velmi bezpečným aktivům a pečlivou selekci státních a korporátních dluhopisů, což vedlo k jednorázovému poklesu zisku.

Tabulka 1: Zhodnocení v letech 1995-2004 (zdroj Asociace PF ČR)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
10,3 10,61 14,6 11,4 5,3 3,6 4,6 4,1 3,0 3,0

Tabulka 2: Zhodnocení v letech 2005-2012 (zdroj Asociace PF ČR)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3,81 3,74 4,1 2,0 2,4 2,1 0,3 1,07

Informace v kostce

IČO63 99 84 75
Základní kapitál50 milionů korun
AkcionářGenerali Pojišťovna, a.s. ČR (100 %)
DepositářUniCredit Bank Czech Republic, a.s.
AuditorPricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Externí správci portfolia nebo jeho části:Generali PPF Asset Management, a.s.
Počet klientů k 2. čtvrtletí roku 201265 718 osob
Prostředky účastníků ve správě k 2. čtvrtletí roku 2012:3,429 miliard korun
Hospodářský výsledek k 2. čtvrtletí roku 2012:24 milionů korun

Kontakt

Transformovaný fond Generali PS
Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
  • Telefon: 840 132 132
  • Fax: +420 221 109 810
  • E-mail: penzijni.fond@generalipf.cz
  • www: http://www.generalipf.cz/