Kalkulačka invalidní důchod

18. 2. 2014 | Aktualizováno: 8. 8. 2014

Kalkulačka pro výpočet invalidního důchodu webu Duchodovareforma.cz vám spočítá invalidní důchod prvního, druhého i třetího stupně.

Zadejte do polí kalkulačky získanou dobu pojištění (počet doposud odpracovaných let) a průměrnou mzdu v současné hodnotě – hrubá měsíční mzda, neboli 1/12 hrubé mzdy roční.

Kalkulačka invalidní důchod
?
?

Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny dvě základní podmínky: posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ musí být přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a žadatel o invalidní důchod musí současně získat potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku.

Věk Doba pojištění
do 20 let méně než 1 rok
20 – 22 let 1 rok
22 – 24 let 2 roky
24 – 26 let 3 roky
26 – 28 let 4 roky
nad 28 let 5 let v posledních 10 letech
nad 38 let 10 let v posledních 20 letech

Při splnění zákonných podmínek je přiznán invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně. Výpočet pro jednotlivé důchody se liší. Čím vyšší stupeň invalidity, tím výhodnější zápočet doby pojištění a vyšší invalidní důchod. Invalidní důchod prvního stupně činí v Česku necelých 60 % invalidního důchodu třetího stupně.

  • Výše invalidního důchodu tedy závisí na stupni invalidity, výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Celková doba pojištění se u invalidního důchodu „dopočítává“. Dopočtenou dobou je období od vzniku nároku na invalidní důchod do dne dosažení důchodového věku. U výpočtu invalidního důchodu se však hodnotí důchodový věk ženy stejného roku narození, která nevychovala žádné dítě.
  • Invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 340 Kč a procentní části důchodu (čím vyšší příjmy a doba pojištění, tím vyšší procentní část invalidního důchodu).