Allianz Penzijní společnost, a.s.

21. 4. 2013 | Aktualizováno: 19. 7. 2015

Na základě udělené licence ČNB zahájila 1. ledna 2013 činnost Allianz penzijní společnost. Allianz penzijní společnost, a.s. vznikla transformací Allianz penzijního fondu, a.s. Allianz penzijní fond, a. s., byl založen 31. 8. 1997 valnými hromadami jeho právních předchůdců. Vznikl splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s. a Živnobanka – penzijního fondu, a. s. s názvem Allianz – Živnobanka penzijní fond, a. s. Název penzijního fondu byl změněn na Allianz penzijní fond v návaznosti na odkup 45% akcií fondu Allianz pojišťovnou od Živnostenské banky v závěru roku 2000. Nové jméno bylo zapsáno 26. února 2001. Činnost Allianz penzijního fondu, a. s., byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí ČR dne 10. 9. 1997. Stávající účastníci a příjemci dávek z Allianz penzijního fondu jsou účastníky v transformovaném fondu Allianz penzijní společnosti. Počet účastníků ve 4. čtvrtletí 2014 byl 457 608.

Zhodnocení v letech 1995-2014 (zdroj Asociace PF ČR)

Rok Zhodnocení Rok Zhodnocení
1997

8,9

2006

3,11

1998

9,1

2007

3,0

1999

6,0

2008

3,0

2000

3,8

2009

3,1

2001

4,36

2010

3,0

2002

3,71

2011

2,69

2003

3,0

2012

1,85

2004

3,0

2013

1,6

2005

3,0

 2014  1,64

 

II. a III. pilíř

Allianz penzijní společnost je nejrychleji rostoucí penzijní společností na Českém trhu. V roce 2012 více než zdvojnásobila počet svých klientů s penzijním připojištěním. Od 1. 1. 2013 nabízí svým klientům: důchodové spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř). Klienti si v II. i III. pilíři mohou vybrat ze čtyř investičních strategií (čtyř fondů).

  • u II. pilíře: fond státních dluhopisů, konzervativní fond, vyvážený fond a dynamický fond.
  • u III. pilíře: konzervativní fond, vyvážený fond, dynamický fond a fond selection.

Informace v kostce

Obchodní firma:Allianz penzijní společnost, a.s.
Datum zápisu:31. 8. 1997
Spisová značka:B 4972 vedená u Městského soudu v Praze
IČO:256 12 603
Právní forma:256 12 603 Akciová společnost
Akcionáři:Allianz pojišťovna, a.s., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, Identifikační číslo: 471 15 971
Akcie:300 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Základní kapitál:300 000 000,- Kč

Kontakt

Allianz Penzijní společnost, a.s.
Sídlo: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00
  • Telefon: 224 405 111
  • Sídlo: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00
  • E-mail: klient@allianz.cz
  • Web: www.allianz.cz