Generali penzijní společnost

21. 4. 2013 | Aktualizováno: 23. 5. 2014

V souvislosti s důchodovou reformou došlo od 1. 1. 2013 ke změně názvu Generali penzijního fondu a. s. na Generali penzijní společnost a.s. Nová společnost bude spravovat v tzv. transformovaném fondu všechny dosavadní smlouvy o penzijním připojištění uzavřené s Generali penzijním fondem. Změna nemá vliv na práva, povinnosti ani nároky plynoucí ze smluv uzavřených před 1. 1. 2013. Ve čtvrtém čtvrtletí byl počet účastníků 76 399.

 

Zhodnocení v letech 1995-2012 (zdroj Asociace PF ČR)

Rok

Zhodnocení (v %)

Rok

Zhodnocení (v %)

1995

10,3

2004

3,0

1996

10,61

2005

3,81

1997

14,6

2006

3,74

1998

11,4

2007

4,1

1999

5,3

2008

2,0

2000

3,6

2009

2,4

2001

4,6

2010

2,1

2002

4,1

2011

0,3

2003

3,0

2012

1,20

 

Generali PPF Holding B. V., který působí v oblasti pojišťovnictví a penzijních fondů ve 14 zemích střední a východní Evropy, aktivně působí v rámci II. pilíře penzijního systému v České republice již od začátku roku 2013. Produkty pro II. pilíř nabízí prostřednictvím jedné skupinové penzijní společnosti. Penzijní společnost České pojišťovny bude poskytovat produkty pod různými značkami členům skupiny GPH v rámci ČR, a to jak pod značkou Generali, tak i pod značkou ČP. Penzijní společnost nabídne 4 licencované fondy s různými investičními strategiemi, které budou spravovány největším středoevropským správcem aktiv – Generali PPF Asset Management.

 

Sloučení společnosti Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s.

Společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a Generali penzijní společnost a.s. byly sloučeny k 30. červnu 2013 pod značku Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Fúze obou penzijních společností ve skupině Generali PPF Holding pod správou Penzijní společnosti České pojišťovny nemá žádný vliv na současné smlouvy klientů a ni na jejich smluvní nároky, vše zůstává zachováno.

Informace v kostce

Obchodní firma:Generali penzijní společnost a.s.

Kontakt

Generali penzijní společnost