III. pilíř českého důchodového systému – doplňkové penzijní spoření

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 5. 12. 2020 Redakce

Pod III. pilířem českého důchodového systému najdeme dříve velmi oblíbené penzijní připojištění a od ledna 2013 doplňkové penzijní spoření. Ve 4. čtvrtletí roku 2014 bylo účastno v systému celkem téměř 4,6 miliónů občanů. III. pilíř tvoří staré smlouvy o penzijním připojištění a nové smlouvy doplňkového penzijního spoření. V současné době je možné uzavírat pouze nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Každý občan může mít uzavřenu pouze jednu smlouvu. Ze smlouvy o penzijním připojištění není možné čerpat předdůchod. Tuto variantu umožňuje pouze čerpání finančních prostředků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Kdo chce čerpat předdůchod, ten musí svoji smlouvu o penzijním připojištění převést u své stávající penzijní společnosti na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost.

III. pilíř je tvořen transformovanými a účastnickými fondy

Od 1. ledna roku 2013 se z penzijních fondů staly transformované a dále vznikly nové fondy – tzv. účastnické. Ti z vás, kteří spoří u stávajících penzijních fondů si můžou vybrat, zda zůstanou v transformovaném fondu nebo přejdou do nových účastnických fondů. U transformovaných fondů zůstanou zachovány aktuální podmínky:

  • garance nezáporného zhodnocení,
  • státní příspěvky (ovšem v jiné výši),
  • příspěvky zaměstnavatele,
  • výsluhová penze a jednorázové vyrovnání.

Mezi transformovanými fondy není možné přecházet a možnost založit staré penzijní připojištění trvala pouze do 30. listopadu 2012.

Nové účastnické fondy nabízí paletu investičních strategií

U nových účastnických fondů jsou zachovány státní příspěvky, daňové úlevy i možnost příspěvku zaměstnavatele. Účastnické fondy ovšem nemají garanci nezáporného zhodnocení prostředků – je v nich možné dosáhnout vyšších, ale i záporných výnosů. Neposkytují dále výsluhové a pozůstalostní penze. Povinně existuje konzervativní fond, penzijní společnosti zakládají další (dynamičtější) účastnické fondy. Podstatnou změnou je i to, že majetek fondu a majetek penzijní společnosti je oddělen, účastnické fondy tak fungují obdobně jako klasické otevřené podílové fondy. Výhodou jsou nízké poplatky za správu, které definuje zákon. Mezi novými účastnickými fondy je možné přestupovat. Zcela klíčovou je volba investiční strategie.

Konzervativní fond

Konzervativní účastnický fond investuje do dluhopisů s přísně stanoveným rizikem. Tato strategie nevystavuje měnovému riziku. Pokud tedy zvolíme konzervativní strategii, naše prostředky budou investovány převážně do dluhopisů. Strategii lze také doporučit naprostým odpůrcům rizika.

Vyvážený fond

Výnosy vyvážených strategií již více kolísají. Zisk může být vyšší než u konzervativní strategie, některé roky mohou být však ztrátové. Pokud zvolíme vyváženou strategii, naše prostředky budou investovány stále nejvíce do dluhopisů, ale třeba již z 30 procent do akcií a z určitého procenta do hotovosti i nemovitostí. Strategie je vhodná pro ty z nás, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu a mírou investičního rizika.

Dynamický fond

Dynamická strategie je strategií přinášející nejlepší výsledky v dlouhodobém horizontu. Naše prostředky jsou značnou měrou investovány na akciových trzích a do nemovitostí. Jde o nejvíce riskantní strategii, procento zhodnocení však může dosahovat i dvouciferných hodnot.

Státní příspěvky, daňové úlevy a možná podpora od zaměstnavatele

Spoření ve III. pilíři odlišuje od jiných spořicích produktů státní podpora – státní příspěvky a daňové úlevy. Měsíční příspěvek od státu je pravděpodobně hlavním motivem pro většinu občanů k uzavření penzijního připojištění. Měsíční státní příspěvek se od roku 2013 pohybuje od 90 Kč po 230 Kč a závisí na výši měsíčního vkladu.

Měsíční platba na smlouvu Měsíční státní příspěvek
Do 300 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč

 

O zaplacené příspěvky na penzijním připojištění lze snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Za rok 2020 je možné si snížit daňový základ až o 24 000 Kč, přičemž pro účely daňového odpočtu se hodnotí pouze vklady nad částku, pro kterou náleží státní příspěvek, tedy nad částku 1 000 Kč měsíčně. Občan spořící si na svoji smlouvu 1 000 Kč měsíčně obdrží od státu maximální státní příspěvek 230 Kč měsíčně, ale daňový základ si nesníží. Při pravidelné měsíční úložce maximalizují daňoví odpočet lidé spořící si na smlouvu 3 000 Kč a více. Při využití maximálního daňového odpočtu ve výši 24 000 Kč dochází k daňové úspoře ve výši 3 600 Kč.

Častým zaměstnaneckým benefitem je příspěvek na penzijní připojištění. Pro zaměstnavatele jde o levnější variantu „zvýšení mzdy“. Z příspěvku na smlouvu do ročního limitu 50 000 Kč neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec žádné přímé daně ze mzdy, tj. daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Do souhrnného ročního příspěvku 50 000 Kč jsou osvobozeny příspěvky zaměstnavatele smlouvy zaměstannce na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění.

Komentáře