III. pilíř českého důchodového systému – doplňkové penzijní spoření

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 30. 1. 2016 Redakce

Pod III. pilířem českého důchodového systému najdeme dříve velmi oblíbené penzijní připojištění a od ledna 2013 doplňkové penzijní spoření. Ve 4. čtvrtletí roku 2014 bylo účastno v systému celkem téměř 4,6 miliónů občanů. III. pilíř tvoří staré smlouvy o penzijním připojištění a nové smlouvy doplňkového penzijního spoření. V současné době je možné uzavírat pouze nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Každý občan může mít uzavřenu pouze jednu smlouvu. Ze smlouvy o penzijním připojištění není možné čerpat předdůchod. Tuto variantu umožňuje pouze čerpání finančních prostředků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Kdo chce čerpat předdůchod, ten musí svoji smlouvu o penzijním připojištění převést u své stávající penzijní společnosti na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost.

III. pilíř je tvořen transformovanými a účastnickými fondy

Od 1. ledna roku 2013 se z penzijních fondů staly transformované a dále vznikly nové fondy – tzv. účastnické. Ti z vás, kteří spoří u stávajících penzijních fondů si můžou vybrat, zda zůstanou v transformovaném fondu nebo přejdou do nových účastnických fondů. U transformovaných fondů zůstanou zachovány aktuální podmínky:

  • garance nezáporného zhodnocení,
  • státní příspěvky (ovšem v jiné výši),
  • příspěvky zaměstnavatele,
  • výsluhová penze a jednorázové vyrovnání.

Mezi transformovanými fondy není možné přecházet a možnost založit staré penzijní připojištění trvala pouze do 30. listopadu 2012.

Nové účastnické fondy nabízí paletu investičních strategií

U nových účastnických fondů jsou zachovány státní příspěvky, daňové úlevy i možnost příspěvku zaměstnavatele. Účastnické fondy ovšem nemají garanci nezáporného zhodnocení prostředků – je v nich možné dosáhnout vyšších, ale i záporných výnosů. Neposkytují dále výsluhové a pozůstalostní penze. Povinně existuje konzervativní fond, penzijní společnosti zakládají další (dynamičtější) účastnické fondy. Podstatnou změnou je i to, že majetek fondu a majetek penzijní společnosti je oddělen, účastnické fondy tak fungují obdobně jako klasické otevřené podílové fondy. Výhodou jsou nízké poplatky za správu, které definuje zákon. Mezi novými účastnickými fondy je možné přestupovat. Zcela klíčovou je volba investiční strategie.

Konzervativní fond

Konzervativní účastnický fond investuje do dluhopisů s přísně stanoveným rizikem. Tato strategie nevystavuje měnovému riziku. Pokud tedy zvolíme konzervativní strategii, naše prostředky budou investovány převážně do dluhopisů. Strategii lze také doporučit naprostým odpůrcům rizika.

Vyvážený fond

Výnosy vyvážených strategií již více kolísají. Zisk může být vyšší než u konzervativní strategie, některé roky mohou být však ztrátové. Pokud zvolíme vyváženou strategii, naše prostředky budou investovány stále nejvíce do dluhopisů, ale třeba již z 30 procent do akcií a z určitého procenta do hotovosti i nemovitostí. Strategie je vhodná pro ty z nás, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu a mírou investičního rizika.

Dynamický fond

Dynamická strategie je strategií přinášející nejlepší výsledky v dlouhodobém horizontu. Naše prostředky jsou značnou měrou investovány na akciových trzích a do nemovitostí. Jde o nejvíce riskantní strategii, procento zhodnocení však může dosahovat i dvouciferných hodnot.

Státní příspěvky, daňové úlevy a možná podpora od zaměstnavatele

Spoření ve III. pilíři odlišuje od jiných spořicích produktů státní podpora – státní příspěvky a daňové úlevy. Měsíční příspěvek od státu je pravděpodobně hlavním motivem pro většinu občanů k uzavření penzijního připojištění. Měsíční státní příspěvek se od roku 2013 pohybuje od 90 Kč po 230 Kč a závisí na výši měsíčního vkladu.

Měsíční platba na smlouvu Měsíční státní příspěvek
Do 300 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč

 

O zaplacené příspěvky na penzijním připojištění lze snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Jak je to od roku 2013? Při spoření nad částku 12 000 Kč ročně je možné si o částku, která přesahuje tuto hranici, snížit daňový základ, a to až do výše 12 000 Kč za rok. Maximální daňová úleva je tak dosažena při měsíční úložce 2 000 Kč a více. V tomto případě činí sleva na dani 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč), daňová povinnost se totiž snižuje o 15 % (sazba daně z příjmu) z daňového odpočtu.

 

Měsíční platba na smlouvu Daňový odpočet
Do 1000 Kč 0 Kč
1 100 Kč 1 200 Kč
1 200 Kč 2 400 Kč
1 300 Kč 3 600 Kč
1 400 Kč 4 800 Kč
1 500 Kč 6 000 Kč
1 600 Kč 7 200 Kč
1 700 Kč 8 400 Kč
1 800 Kč 9 600 Kč
1 900 Kč 10 800 Kč
2 000 Kč a více 12 000 Kč

 

Častým zaměstnaneckým benefitem je příspěvek na penzijní připojištění. Pro zaměstnavatele jde o levnější variantu „zvýšení mzdy“. Příspěvky na penzijní připojištění si může daňově odečítat, zatímco zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč by při nynější legislativě znamenalo zvýšení jeho mzdových nákladů o 1 340 Kč, protože musí za svého zaměstnance odvést 34 % z jeho hrubé mzdy na povinném pojistném. Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění jsou od roku 2013 daňově osvobozeny (neplatí se daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění) do souhrnné částky 30 000 Kč za rok.

Změny od roku 2017

Z důvodu zrušení II. pilíře se zvýší legislativní podpora III. pilíře. Od roku 2017 bude možné čerpat vyšší daňové úlevy. Za rok 2017 bude roční platba zaměstnavatele na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč (za rok 2016 je to 30 000 Kč) osvobozena od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Do limitu nebude z příspěvku na smlouvu odvádět žádné daně zaměstnavatel ani zaměstnanec. Od základu daně za rok 2017 bude rovněž možné odečíst až 24 000 Kč (za rok 2016 je to 12 000 Kč) z důvodu plateb na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Na maximální daňový odpočet v rozsahu 24 000 Kč a daňovou úsporu 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %) dosáhnou občané spořící měsíčně na svoji smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření 3 000 Kč a více.

Komentáře