Conseq penzijní společnost, a.s.

21. 4. 2013 | Aktualizováno: 19. 7. 2015

V roce 2012 byla založena Conseq penzijní společnost, která nabízela a spravovala fondy doplňkového penzijního spoření.

Na sklonku září 2013 byla oznámena dohoda o prodeji tuzemské penzijní společnosti Aegon společnosti Conseq Investment Management. Transakce byla dne 18. 12. 2013 schválena Českou národní bankou a v průběhu měsíce ledna 2014 došlo k přejmenování na Conseq důchodová penzijní společnost, a.s.

Ke dni 22. ledna 2015 došlo ke sloučení společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 11000, IČ 291 45 813, jako zanikající společnosti, se společností Conseq důchodová penzijní společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ 279 16 430, jako nástupnickou společností.

Ke sloučení udělila, v souladu s § 64 zákona o doplňkovém penzijním spoření, povolení Česká národní banka svým rozhodnutím ze dne 24.11.2014, č.j. 2014/063434/CNB/570. Dnem sloučení zanikající společnost zanikla, její jmění přešlo na nástupnickou společnost a do jejího právního postavení vstoupila nástupnická společnost jako univerzální právní nástupce zanikající společnosti. Rozhodným dnem fúze, od kterého se jednání zanikající společnosti považuje, z účetního hlediska, za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti, byl stanoven 1. leden 2015.

V návaznosti na tento krok, dne 6. února 2015 došlo ke změně názvu (obchodní firmy), nyní jediné penzijní společnosti ve skupině Conseq, na Conseq penzijní společnost, a.s.

Nově tedy budou penzijní fondy (transformovaný fond i účastnické fondy) a programy penzijního spoření nabízeny pouze prostřednictvím nástupnické Conseq penzijní společnosti, a.s. Počet účastníků ve 4. čtvrletí 2014 v transformovaném fondu byl 93 978.

Přehled účastnických fondů ve III. pilíři

Základem naší nabídky je několik penzijních fondů s různými investičními strategiemi. Jedná se o fondy:

CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND

Fond je akciovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako akciový fond, který investuje na akciových trzích, a to přímo nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě akcií nebo obdobných cenných papírů, jakož i finančních indexů reprezentujících skupinu dostatečně likvidních akcií. Fond může investovat také prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo ceně cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování.

CONSEQ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2033 ÚČASTNICKÝ FOND

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydaných nebo garantovaných Českou republikou a Českou národní bankou. Majetek Fondu je nejméně z 80% zajištěn proti měnovému riziku.

CONSEQ DLUHOPISOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek Fondu je nejméně ze 70% zajištěn proti měnovému riziku.

CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND

Fond je účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření, přičemž jde o povinný konzervativní fond podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření. Majetek Fondu je plně zajištěn proti měnovému riziku.

 

Zhodnocení v letech (zdroj Asociace PF ČR)

(transformovaný fond)

Rok Zhodnocení (v %)
2013

2,17

2014  0,7

 

Informace v kostce

Obchodní firma:Conseq penzijní společnost, a.s.
Datum zápisu:19. prosince 2012
Spisová značka:B 18819 vedená u Městského soudu v Praze
IČO:291 45 813
Právní forma:Akciová společnost
Akcionáři:Conseq Investment Management, a.s., Praha 1, Rybná, PSČ 110 05, Identifikační číslo: 264 42 671
Akcie:2 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:2 000 000,- Kč

Kontakt

Conseq penzijní společnost, a.s.
Sídlo: Praha 1 - Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00
  • Telefon: 800 900 905
  • Sídlo: Praha 1 - Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00
  • E-mail: penze@conseq.cz
  • Web: www.mojepenze.cz