Spoření a finance

14. 5. 2012 | Aktualizováno: 19. 5. 2012

Využívání spořicích produktů finančních společností je základním způsobem ochrany proti znehodnocování peněz. Při výběru spořicího produktu musíme zohlednit hlavně jeho časový faktor – existují spořicí produkty, které se hodí jako finanční rezerva; další produkty jsou určeny pro horizont několika let; a jiné zase výhradně pro stáří. Následující stručná rekapitulace by vám měla udělat ve spořicích finančních produktech jasněji.

Běžné účty

Nechat volné finanční prostředky ležet na běžném účtu je podobně moudré, jako je nechat pod slamníkem.  Doby, kdy běžné účty obsahovaly zajímavý úrok, jsou nenávratně pryč. V současnosti, až na výjimky některých dražších kont a dětských účtů, bývají úroky nastavovány blízko nulovému výnosu. Děje se tak proto, že banky oddělily produkty pro platební styk a produkty pro spoření. Naše úspory tak chtějí směrovat na jiné produkty, jako jsou spořicí účty atd. Bohužel, jsou to právě běžné účty, kde leží velké procento českých úspor. Ty jsou znehodnocovány, protože inflace dosahuje vyšších hodnot, než úroky na zmiňovaných běžných účtech.

Spořicí účty

Spořicí účet je spořicím produktem s nedlouhou historií. Před pěti lety byste jich na trhu moc nenašli, v roce 2012 však dosahuje nabídka bank a družstevních záložen přes padesát zástupců.  Úroky u spořicích účtů jsou závislé na krátkodobých sazbách v ekonomice a například v roce 2012 se tak pohybují nejčastěji mezi 1-3 procenty. Funkcí spořicího účtu je nabídnout zhodnocení, které alespoň pokryje inflaci, a zároveň umožní přístup k financím v případě náhlé potřeby. Spořicí účty tak nemají obvykle výpovědní lhůtu a výše vkladů není nijak omezována.

Termínované vklady, garantované vklady, vklady

Termínovaný vklad nabízí úrok v závislosti na výši vkladu a délce vkladu. Čím více a na co delší dobu bez možnosti přístupu tedy peníze uložíte, tím vyšší výnos na konci vkladu realizujete. Termínované vklady bývají obvykle poskytovány ve více měnách, a to je i jednou z odlišností proti korunovým spořicím účtům. Vklad může mít někdy jenom jedno z dvou výše jmenovaných kritérii pro úrok – může být úrokově diferencován jenom na základě výše vkladu, nebo jenom naopak podle doby vkladu. Termínované vklady se oproti spořicím účtům vyplatí při úsporách v řádu statisíců korun uložených na více let.

Stavební spoření

Stavební spoření je jedním z finančních produktů, které jsou podporovány státem. Stavební spoření se uzavírá na 6 let. Po této době lze peníze vybrat, nebo využít úvěru na financování bytových potřeb. V šestiletém horizontu má stavební spoření díky státní podpoře vyšší zhodnocení než spořicí účty a termínované vklady. Od roku 2011 je přiznávána podpora ve výši až 2 000 korun, resp. 10 % z 20 000 korun. Výnosy z úroků jsou zdaněny 15% daní. Nutno ještě poznamenat, že osud stavebního spoření podléhá politickým rozhodnutím; politici nejsou tomuto produktu v poslední době moc nakloněni.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření od roku 2013, je finančním produktem určeným výhradně pro spoření na stáří, rozumějme věk 60 let a více. Dřívější vybrání prostředků je nevýhodné. K penzijnímu připojištění je poskytován státní příspěvek. Ten obdobně jako státní příspěvek u stavebního spoření zvýhodňuje produkt ve své kategorii nad produkty bez státní podpory.

Podílové fondy

U podílových fondů již nemluvíme o spoření, ale o investování. Výnosy jsou závislé na strategii správců fondů a mohou značně kolísat. Jednou ze základních podmínek pro úspěšné investování v podílových fondech je psychická odolnost proti výkyvům. Výnosy z podílových fondů se liší v závislosti na riziku; možnost vyššího zisku s sebou vždy nese také potenciální vyšší ztrátu.  V nabídce finančních společností najdeme rizikové akciové fondy, smíšené fondy, dluhopisové fondy, fondy peněžního trhu, zajištění fondy či fondy fondů.

Životní pojištění

Jako spořicí produkt je někdy mylně uváděno i životní pojištění. To může mít skutečně i spořicí složku, ta není však ničím jiným, než investováním do podílových fondů. Samotné životní pojištění slouží především k pokrytí rizik smrti a trvalých následků. Doporučujeme uzavírat životní pojištění samotné, bez “spořicí“ části. Budete tak mít širší prostor pro výběr opravdu vhodného produktu pro spoření.