Jak příjmy ovlivňují výši důchodu?

29. 3. 2018 Petr Gola

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je ve všech případech stejná a v roce 2018 činí 2 700 Kč. Procentní výměra však závisí na průběhu pojištění. Jaké příjmy se hodnotí? Jak zvyšuje tisícikoruna důchod?

 

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a dosahovaných příjmech v rozhodném období. Základním údajem pro výpočet procentní výše starobního důchodu je následně osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se započítají příjmy v letech 1986 až 2017. Roční rozhodné příjmy (vyměřovací základy) se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

 

Praktický příklad

Pan Novák odešel začátkem března 2018 do starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ se mu počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2017. Pan Šebesta odejde do starobního důchodu v listopadu 2018. I při výpočtu pana Šebesty se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2017. Příjmy dosažené v roce 2018 výši osobního vyměřovacího základu neovlivní ani panu Novákovi ani panu Šebestovi. Měsíc odchodu do důchodu během roku 2018 tuto skutečnost neovlivňuje.

 

Praktický příklad

Paní Koláčková měla v roce 2017 příjem ze závislé činnosti i příjem z pronájmu. Do daňového přiznání za rok 2017 uvádí paní Koláčková všechny zdanitelné příjmy, tedy dle § 6 zákona o dani z příjmu i dle § 10 zákona o dani z příjmu. Z nájmu se však neplatí sociální pojištění. Do ročních vyměřovacích základů pro výpočet osobního vyměřovacího základu však vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Paní Koláčkové tedy příjmy z nájmu důchod nezvýší, do výpočtové formule se nezapočítávají.

 

Redukce osobního vyměřovacího základu

Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší rozhodné příjmy, tím vyšší měsíční starobní důchod. Osobní vyměřovací základ se však redukuje. V roce 2018 následovně: v první redukční hranici (do 13 191 Kč) ze 100 % a v druhé redukční hranici (od 13 191 Kč do 119 916 Kč) z 26 %. K částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží. U nižších příjmů tedy zvýší každá tisícikoruna důchod více. Pro porovnání máme v přiložené tabulce vypočítán starobní důchod u různě vysokého osobního vyměřovacího základu, vždy však při stejné době pojištění v rozsahu 42 let, výpočet je proveden dle legislativy roku 2018.

 

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Státní důchod Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Státní důchod
11 000 Kč 42 let 9 630 Kč 61 000 Kč 42 let 18 842 Kč
12 000 Kč 42 let 10 260 Kč 62 000 Kč 42 let 19 006 Kč
13 000 Kč 42 let 10 890 Kč 63 000 Kč 42 let 19 170 Kč
21 000 Kč 42 let 12 290 Kč 71 000 Kč 42 let 20 480 Kč
22 000 Kč 42 let 12 454 Kč 72 000 Kč 42 let 20 644 Kč
23 000 Kč 42 let 12 618 Kč 73 000 Kč 42 let 20 808 Kč
31 000 Kč 42 let 13 928 Kč 81 000 Kč 42 let 22 118 Kč
32 000 Kč 42 let 14 092 Kč 82 000 Kč 42 let 22 282 Kč
33 000 Kč 42 let 14 256 Kč 83 000 Kč 42 let 22 446 Kč
41 000 Kč 42 let 15 566 Kč 91 000 Kč 42 let 23 756 Kč
42 000 Kč 42 let 15 730 Kč 92 000 Kč 42 let 23 920 Kč
43 000 Kč 42 let 15 894 Kč 93 000 Kč 42 let 24 084 Kč
51 000 Kč 42 let 17 204 Kč 100 000 Kč 42 let 25 231 Kč
52 000 Kč 42 let 17 368 Kč 101 000 Kč 42 let 25 394 Kč
53 000 Kč 42 let 17 532 Kč 102 000 Kč 42 let 25 558 Kč

vlastní výpočet autora

 

Předčasný důchod – krátí se procentní výměra důchodu

Při výpočtu předčasného důchodu dochází ke krácení důchodu v závislosti na termínu odchodu do předčasného důchodu. Krátí se pouze procentní výměra důchodu. Základní výměra důchodu je při odchodu do předčasného důchodu v roce 2018 stále 2 700 Kč. Krácení u předčasného důchodu je však značné a provádí se za každých započatých 90 kalendářních dní. Z finančních důvodů je vhodné odejít až do řádného důchodu, neboť předčasný důchod je nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, protože se odpracuje nižší počet let než při odchodu do řádného důchodu.

 

Praktický příklad

Paní Novotná odejde v roce 2018 do řádného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ paní Novotné je 33 700 Kč. Paní Novotná získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Měsíční starobní důchod paní Novotné činí 14 648 Kč.

 

Paní Vodáková odejde v roce 2018 do předčasného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ paní Vodákové bude rovněž 33 700 Kč, ale paní Vodáková odejde do předčasného důchodu dříve o 1 077 dní dříve (o necelé tři roky dříve, aby nebylo krácení zbytečně vyšší). Paní Vodáková získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Měsíční předčasný důchod paní Vodákové bude jen 11 148 Kč.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře