Jaké jsou možnosti čerpání peněz z II. pilíře a jak je řešeno dědění prostředků?

30. 11. 2012 | Aktualizováno: 23. 2. 2013 Petr Gola

U státního důchodu nemají penzisté možnost výběru způsobu čerpání, penzi z II. pilíře půjde čerpat celkem třemi způsoby. Kdo do tohoto pilíře vstoupí, bude si tak moci vybrat, jak bude penzi čerpat. Jaké jsou možnosti? Kdy a jak se dědí prostředky z II. pilíře?

 

Občané, kteří se rozhodnou dobrovolně vstoupit do II. pilíře, budou mít v penzi zpravidla tři příjmy: státní důchod, penzi z vybraného důchodového fondu a z doplňkového penzijního spoření (penzijního připojištění). Účastníci II. pilíře budou každý měsíc odvádět 3 % ze své hrubé mzdy na svůj osobní účet u vybraného penzijního fondu, místo na účet OSSZ. Podmínkou však je, že budou spořit další 2 % ze své hrubé mzdy (OSVČ z vyměřovacího základu).

  • Při hrubé mzdě 30 000 Kč tak budou každý měsíc spořit na svůj osobní účet 1 500 Kč (5 % z 30 000 Kč).

 

Čtěte dále:

Vstoupím do II. pilíře, jaký budu mít důchod?

Reforma umožní pobírat jeden či dva důchody

 

Možnosti čerpání důchodu

Občané, kteří dobrovolně vstoupí do II. pilíře, budou mít možnost si zvolit, jakým způsobem budou v penzi naspořené peníze čerpat. Možnosti budou tři:

 

1)      Renta na 20 let (starobní důchod na dobu 20 let)

Pravděpodobně nejčastějším způsobem čerpání penze z II. pilíře bude pravidelná měsíční penze po dobu 20 let. U penzijní společnosti bude v produktivním životě občan spořit na svůj osobní účet a po odchodu do penze mu bude měsíční penzi po dobu 20 let vyplácet životní pojišťovna. Životní pojišťovnu si bude moci každý vybrat sám než nastane jeho důchodový věk. Uzavře s ní pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, přičemž pojistnou smlouvu bude moci uzavřít pouze ten, komu bude přiznán starobní důchod vyplácený státem ze zákonného základního důchodového pojištění.  Na základě sepsané smlouvy s životní pojišťovnou budou následně naspořené peníze převedeny jako úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu. Výhodou této možnosti je skutečnost, že při úmrtí před vyčerpáním celé částky bude zbylá část předmětem dědického řízení.

  • Jestliže tedy občan začne penzi čerpat např. v 66 letech, bude svůj měsíční příspěvek dostávat až do 86 let. Když bude žít déle, nemusí mít strach, že bude bez finančních prostředků. Státní důchod se bude pobírat až do smrti. Životní úroveň po vyčerpání rentyna 20 let však poklesne.
  • Pokud však občan zemře třeba v 76 letech, tak nevyčerpaná penze za 10 let bude předmětem dědictví, naspořené peníze tak obdrží rodina.

 

2)      Doživotní starobní důchod

Další možností čerpání prostředků z dobrovolného spoření ve II. pilíři je čerpání doživotního důchodu. V tomto případě by občan pobíral až do smrti státní důchod i důchod z II. pilíře. Výhodou tohoto způsobu je předpoklad, že životní úroveň v penzi neklesne.  Avšak také v tomto případě důchod nevyplácí penzijní společnost, ale životní pojišťovna se kterou občan uzavře pojistnou smlouvu o pojištění důchodu před odchodem do důchodu. A to jestli životní úroveň zůstane člověku na stejné úrovni po celou dobu důchodu, záleží na metodice výpočtů životní pojišťovny – ta může totiž vypočítat oproti variantě renty na 20 let nižší částku, kterou bude z balíku naspořených prostředků měsíčně vyplácet (pojišťovna si tak kryje riziko, že se pojištenýdožije nadprůměrně vysokého věku). Nevýhodou je v tomto případě situace, kdy dojde k brzkému úmrtí účastníka po odchodu do penze. Rodina by nedostala žádné peníze. Čerpání prostředků končí smrtí, předmětem dědictví není žádná částka. Zbylé prostředky zůstávají životní pojišťovně.

 

3)      Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let

V poslední variantě bude dostávat občan doživotní důchod (stejně jako při variantě č. 2.)  Po úmrtí občana potom bude 3 roky dostávat penzi ve stejné výši osoba uvedená ve smlouvě o pojištění důchodu. Komu se bude následně 3 roky penze vyplácet půjde během let změnit. Důchod při zvolení této varianty bude nižší než při variantě č. 2, protože se bude následně vyplácet ještě důchod ve stejné výši po dobu 3 let osobě uvedené ve smlouvě.

 

Výplaty naspořených prostředků po úmrtí účastníka

Státní starobní důchod pobírají penzisté měsíčně, a to od vzniku nároku na starobní důchod až do konce života. Někteří občané tak mají celkovou penzi za všechny roky výrazně vyšší, než kolik zaplatili v produktivním věku na důchodovém pojištění, jiní naopak zaplatí na důchodovém pojištění v produktivním věku vysoké částky a penzi následně z důvodu předčasného úmrtí ani nečerpají. Pozůstalostní penze (sirotčí a vdovský důchod) nejsou přitom přiznány automaticky, je u nich zapotřebí splnit zákonné podmínky. Navíc jsou výrazně nižší než starobní důchod. Často se tak může stát, že dětem na sirotčí důchod již nárok nevznikne (jsou starší 26 let) a vdově vzniká pouze po dobu jednoho roku. U naspořených prostředků ve II. pilíři k této situaci dojít nemůže. Pokud občan zemře ve spoříčí fázi, tak se naspořené finanční prostředky stávají předmětem dědictví. Při zvolení renty po dobu 20 let se stávají předmětem dědictví i nevyčerpané finanční prostředky při čerpání penze.

 

Úmrtí ve fázi spoření

Spoření ve II. pilíři bude díky dědictví zodpovědné vůči rodině zesnulého. Nárok na pozůstalostní důchody se totiž účastí ve II. pilíři vůbec nemění. Bude-li občan spořit do II. pilíře či nikoliv, budou se pozůstalostní důchody (vdovský a sirotčí důchod) vypočítávat stejně. Prostředky naspořené ve II. pilíři však budou v případě předčasného úmrtí v plné výši předmětem dědického řízení. Jestliže tedy nedojde k vyplácení důchodu ze spoření uvybrané penzijní společnoti ve fondech II. pilíře, tak naspořené peníze obdrží dědici.

  • Nezletilý dědic – naspořené peníze budou vypláceny měsíčně formou sirotčího důchodu po dobu 5 let – nutné bude sjednání smlouvy na pojištění siročího důchodu u vybrané životní pojišťovny (z penzijní společnosti se prostředky do životní pojišťvny převedou jednorázově)
  • Zletilý (dospělý) dědic, který má sjednáno důchodové spoření ve II. pilíři –  naspořené finanční prostředky zemřelého mu budou převedeny na jeho osobní účet u penzijní společnosti.
  • Zletilý (dospělý) dědic, který nemá sjednáno důchodové spoření ve II. pilíři –  naspořené finanční prostředky zemřelého jež odpovídají jeho podílu dědictví obdrží na svůj bankovní.
Komentáře