Příjmy a invalidní důchod

Příjmy a invalidní důchod
6. 3. 2014 Petr Gola

Občané pobírající invalidní důchod mohou mít vlastní příjem, ať už ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Zaměstnaní nebo samostatně výdělečně činní důchodci mohou navíc čerpat různé daňové výhody.

Pobírání invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně neznamená, že nemůže současně invalidní důchodce mít vlastní příjem. Ze zákona je možné pobírat současně invalidní důchod a mzdu ze zaměstnání nebo příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

  • Invalidní důchodci nejsou při výdělku omezeni, limitem je jejich zdravotní stav. Vykonávaná práce nebo činnost v invalidním důchodu by měla vždy odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu.
  • Případný výdělek v invalidním důchodu není důvodem pro přepočet invalidního důchodu. Invalidní důchod se tedy z důvodu odvodů na sociálním pojištění ze mzdy nebo zisku při současném pobírání invalidního důchodu nezvyšuje.

Daňové slevy pro invalidní důchodce

Občané, kteří k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod, nemohou uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za celý rok 2014 (měsíčně 2 070 Kč). Uvedené opatření se však dotýká pouze starobních důchodců. Výdělečně činní invalidní důchodci mají na základní slevu na poplatníka nárok. Dále mají invalidní důchodci prvního a druhého stupně nárok na slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč za celý rok (210 Kč měsíčně), invalidní důchodci třetího stupně mají nárok na slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč za celý rok (420 Kč měsíčně). Invalidní důchodci tedy zaplatí na dani z příjmu fyzických osob méně než ostatní zaměstnanci nebo OSVČ. Držitelé průkazu ZTP/P mají ještě nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč.

Praktický příklad

Pan Zelený pobírá starobní důchod od listopadu 2013, nadále však pracuje u svého zaměstnavatele. Pan Zelený tedy pobírá současně starobní důchod i mzdu. Hrubá mzda pana Zeleného v měsíci únoru byla 18 500 Kč. Kolega pan Modrý pobírá od října 2013 invalidní důchod I. stupně, rovněž pan Modrý měl v únoru měsíční hrubou mzdu 18 500 Kč. Jak se liší čistá mzda obou svobodných a bezdětných zaměstnanců?

 

Text

Pan Zelený

Pan Modrý

Vaše hrubá mzda

18 500 Kč

18 500 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem(18 500 Kč x 4,5 %)

833 Kč

833 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem (18 500 Kč x 6,5 %)

1 203 Kč

1 203 Kč

„Superhrubá mzda“(18 500 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

24 800 Kč

24 800 Kč

Daň z příjmu fyzických osob(24 800 Kč x 15 %)

3 720 Kč

3 720 Kč

Sleva na poplatníka

0 Kč

2 070 Kč

Sleva na invaliditu prvního stupně

0 Kč

210 Kč

Slevy na dani celkem

0 Kč

2 280 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob(3 720 Kč – sleva na dani celkem)

3 720 Kč

1 440 Kč

Čistá mzda(18 500 Kč – 833 Kč – 1 203 Kč – daň z příjmu)

12 744 Kč

15 024 Kč

vlastní výpočet autora

Přestože mají oba zaměstnanci stejnou hrubou mzdu, tak má pan Modrý pobírající invalidní důchod prvního stupně čistou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet, vyšší o 2 280 Kč. Pan Modrý může totiž na rozdíl od pana Zeleného uplatnit daňovou slevu na poplatníka a invaliditu.

Vedlejší výdělečná činnost

Samostatná výdělečná činnost u invalidních důchodců se považuje za vedlejší výdělečnou činnosti, což přináší výhody při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění. U vedlejší výdělečné činnosti nemusí být totiž dodržen minimální vyměřovací základ. Samostatně výdělečně činní invalidní důchodci zaplatí pojistné dle skutečného zisku. Jestliže je zisk ze samostatné výdělečné činnosti do zákonného limitu, potom není potřeba u vedlejší samostatné činnosti vůbec platit sociální pojištění. Za celý rok 2014 je limitem částka 62 261 Kč (za rok 2013 byl limit 62 121 Kč), tento limit se poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. I při vedlejší výdělečné činnosti je potřeba v zákonných termínech doručit na jednotlivé úřady potřebné tiskopisy:

  • Za rok 2013 je tedy nutné doručit na finanční úřad daňové přiznání do 1. dubna 2014, „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“ do 2. května 2014 na místně příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. A to i v případě, že je daňová nebo pojistná povinnost nulová.

Praktický příklad

OSVČ pan Černý vykonával po celý rok 2013 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Příjem za rok 2013 činil 151 000 Kč a výdaje uplatnil pan Černý 60% výdajovým paušálem (platí pro ostatní živnost). OSVČ pan Červený, který pobírá invalidní důchod prvního stupně, vykonával po celý rok 2013 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Příjem pana Červeného za rok 2013 činil rovněž 151 000 Kč a výdaje uplatnil pan Červený rovněž 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Ani pan Černý ani pan Červený nevstoupili do II. pilíře. Kolik zaplatí oba pánové za rok 2013 na sociálním a zdravotním pojištění?

a) Výpočet povinného pojistné u pana Černého

Text

Částka

Příjem

151 000 Kč

Výdaje

90 600 Kč

Zisk

60 400 Kč

(151 000 Kč – 90 600 Kč)

Skutečný vyměřovací základ

30 200 Kč

(60 400 Kč x 50 %)

Minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění

155 304 Kč

Minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění

77 652 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2013

20 967 Kč

(13,5 % z 155 304 Kč)

Sociální pojištění za rok 2013

22 675 Kč

(29,2 % z 77 652 Kč)

Povinné pojistné celkem

43 642 Kč

(20 967 Kč + 22 675 Kč)

vlastní výpočet autora

 Protože pan Černý má skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, tak se zdravotní a sociální pojištění za rok 2013 vypočítá z minimálních vyměřovacích základů. Pan Černý totiž vykonává hlavní výdělečnou činnost, během roku platil zálohy na sociálním i zdravotním pojištění.

 b) Výpočet povinného pojistné u pana Červeného

Text

Částka

Příjem

151 000 Kč

Výdaje

90 600 Kč

Zisk

60 400 Kč

(151 000 Kč – 90 600 Kč)

Skutečný vyměřovací základ

30 200 Kč

(60 400 Kč x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2013

4 077 Kč

(13,5 % z 30 200 Kč)

Sociální pojištění za rok 2013

0 Kč

Povinné pojistné celkem

4 077 Kč

(4 077 Kč + 0 Kč)

vlastní výpočet autora

 Pan Červený nebude sociální pojištění za rok 2013 vůbec platit, neboť jeho zisk je nižší než limit pro placení sociálního pojištění při vedlejší činnosti (za rok 2013 je limit 62 121 Kč). Zdravotní pojištění zaplatí pan Červený ze skutečného vyměřovacího základu ve výši 4 077 Kč. Při nižších ziscích přináší vedlejší samostatná výdělečná činnost výhody, což je i případ samostatně výdělečně činných invalidních důchodců. 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/invalidity/1-3-1-1

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře