Sirotčí důchod. Otázky a odpovědi.

Sirotčí důchod. Otázky a odpovědi.
12. 11. 2013 Petr Gola

Při splnění zákonných podmínek mají nezaopatřené děti a mladiství nárok na sirotčí důchod, který lze pobírat až do 26 let. Kdy je sirotčí důchod přiznám? Jaké jsou možnosti vlastního výdělku při pobírání sirotčího důchodu? Nejen na tyto otázky naleznete odpovědi v tomto článku.

 

Aby byl přiznán sirotčí důchod, tak musí být splněny zákonné podmínky. V některých případech dítěti při smrti rodiče nárok na sirotčí důchod nevznikne.

 

Kdy je přiznán sirotčí důchod?

Zjednodušeně můžeme říci, že nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě po zemřelém rodiči (osvojiteli), jestliže pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil zemřelý rodič zákonné podmínky pro přiznání invalidního důchodu nebo rodič (osvojitel) zemřel následkem pracovního úrazu.

 • Ze zákona nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi.
 • Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.
 • Nárok na sirotčí důchod mají ze zákona pouze nezaopatřené děti, nejdéle však do 26 let. Podmínku nezaopatřenosti splňují např. studující děti na střední škole, vysoké škole v České republice, případně i v zahraničí při splnění podmínek Ministerstva školství. Dále podmínku nezaopatřenosti splňují děti, které se nemohou soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo děti, které nemohou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pracovat nebo vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

 

O sirotčí důchod je potřeba si požádat

Stejně jako u všech ostatních důchodů, tak i o sirotčí důchod je nutné si písemně zažádat na místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Zletilé děti si žádají o sirotčí důchod samy, za nezletilé děti podává žádost zpravidla druhý žijící rodič. Jestliže zemřelý rodič pobíral již starobní důchod, tak je vyřízení žádosti jednodušší, stačí doručit rodný list žadatele o sirotčí důchod, případně občanský průkaz, úmrtní list zemřelého a potvrzení o studiu. Pokud zemřelý rodič ještě důchod nepobíral, potom je potřeba doručit všechny doklady, jako by se vyřizoval invalidní důchod pro zemřelého (např. doklady o studiu, vojenská knížka, znát průběh zaměstnání), v případě nejasností pomohou pracovnice OSSZ.

 • Sirotčí důchod se skládá ze základní výměry důchodu (v roce 2013 je to částka 2 330 Kč, v roce 2014 je to částka 2 340 Kč) a procentní výměry důchodu. Procentní výměra důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu zemřelého rodiče (starobního nebo invalidního). Každoročně dochází k valorizaci všech důchodů, nejenom starobních důchodů. Od lednové splátky se tak každoročně zvyšují i sirotčí důchody.

 

Pět případů, kdy dítě nemá nárok na sirotčí důchod

Sirotčí důchod není tedy automatický. Podívejme se na pět vybraných případů, kdy dítě nebo mladistvý nemá na sirotčí důchod nárok:

 • Janovi (17 let) zemřel tatínek. Přestože Jan studuje na střední škole, tak mu nebude přiznán sirotčí důchod, neboť jeho tatínek byl dlouhodobě veden na úřadu práce a tak ke dni úmrtí nebude splněna zákonná podmínka 5 let pojištění v posledních 10 letech (ani 10 let pojištění v posledních 20 letech) pro přiznání invalidního důchodu.
 • Jaroslavovi (15 let) zemřel jeho pěstoun. Jaroslavovi nárok sirotčí důchod nevznikne, neboť ze zákona nevzniká nárok na sirotčí důchod po pěstounovi.
 • Simoně (23 let) zemřela maminka. Simona však již pracuje na standardní pracovní úvazek, není tedy nezaopatřeným dítětem a nárok na sirotčí důchod ji nevznikne, přestože je mladší 26 let.
 • Karlovi (22 let) zemřela maminka. Karel je v evidenci na úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti, protože dostal od svého bývalého zaměstnavatele výpověď. Karel nemá nárok na sirotčí důchod, protože není nezaopatřeným dítětem.
 • Lucce (27 let) zemřel tatínek. Lucka stále studuje na vysoké škole, přestože je studentkou, tak ji nebude sirotčí důchod přiznán, neboť je starší 26 let.

 

Je možné mít vlastní příjem k sirotčímu důchodu?

Doba studia se prodlužuje, stejně tak stoupá počet vysokoškoláků. Mnoho mladých lidí si však chce při studiu, ať už na střední škole nebo vysoké škole, přivydělat, chtějí mít vlastní příjem. Studenti středních škol nebo vysokých škol, kteří pobírají sirotčí důchod, mohou mít ze zákona vlastní příjem. Příjem z práce nebo vlastní samostatné činnosti není zákonem omezen. Musí však být splněna podmínka nezaopatřenosti, zjednodušeně řečeno musí mít mladiství statut studenta. Každoročně je přitom potřeba doručit místně příslušné OSSZ potvrzení o studiu.

 

Při dálkovém studiu pozor na výdělek

Podmínka studia pro nárok na sirotčí důchod je i splněna u dálkového, distančního, večerního či kombinovaného studia, jestliže během tohoto studia nemá mladistvý příjem podléhající odvodu na sociálním pojištění. Jestliže nechce student dálkového, distančního, večerního či kombinovaného studia přijít o sirotčí důchod, tak může mít tyto příjmy:

 • Odměnu plynoucí z dohody o provedení práce, přičemž měsíční odměna nesmí být vyšší než 10 000 Kč. Do měsíční odměny 10 000 Kč se totiž z odměny neodvádí povinné pojistné (sociální ani zdravotní pojištění).
 • Odměnu plynoucí z dohody o pracovní činnosti, musí však být nižší než 2 500 Kč měsíčně. Rovněž u měsíční odměny nižší než 2 500 Kč u dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.
 • Zisk ze samostatné vedlejší výdělečné činnosti do limitu. Za celý rok 2013 je možné mít zisk (příjem – výdaj) při vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu 62 121 Kč (pro celý rok 2014 je limitní částka 62 261 Kč), tato částka se poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Protože se jedná o zisk, tak je možné za celý rok 2013 mít např. příjem 150 000 Kč a výdaje 90 000 Kč (60% výdajový paušál u ostatních živností), přičemž bude zisk 60 000 Kč (150 000 Kč – 90 000 Kč), což je do limitu.
Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře