Výpočet důchodu: Česká republika versus Slovensko

Výpočet důchodu: Česká republika versus Slovensko
28. 11. 2013 Petr Gola

Výše státního důchodu v České republice i na Slovensku závisí na výdělcích a získané době pojištění, samotný výpočet se liší. Jak moc se liší státní důchod v obou zemích? Slovákům například nepropadá část doby pojištění a důchod mají v porovnání vyšší.

 

V Česku i na Slovensku platí, že čím vyšší příjmy (ze kterých bylo v produktivním věku odvedeno důchodové pojištění, ať už ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti) a získaná doba pojištění, tím vyšší státní důchod. Do doby pojištění se započítávají roky, kdy je z příjmu odváděno důchodové pojištění a náhradní doby pojištění (v Česku např. vojenská služba či péče o dítě). Pro přiznání státního důchodu je v obou zemích potřeba dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění.

 • V roce 2013 je v Česku nutné pro přiznání státního důchodu získat dobu pojištění v rozsahu 29 let, na Slovensku je potřeba získat 15 let pojištění.
 • Důchodový věk v České republice je vyšší než na Slovensku. V ČR se důchodový věk postupně neustále zvyšuje. Důchodový věk v ČR se liší dle ročníku narození. Např. důchodový věk muže narozeného v roce 1953 je 63 let a muže narozeného v roce 1977 je důchodový věk 67 let (stejný důchodový věk je i pro všechny ženy narozené v roce 1977 bez ohledu na počet vychovaných dětí). Na Slovensku je důchodový věk 62 let pro muže a pro ženy narozené po roce 1962.

 

1) Výpočet důchodu v České republice

Při výpočtu důchodu v roce 2013 jsou dvěma základními údaji osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná mzda v současné hodnotě. Započítávají se příjmy, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění v letech 1986 až 2012. Doba pojištění se započítává v celých ukončených letech, např. 40 let a 297 dní se započítává při výpočtu důchodu jako 40 let.

 • Průměrná měsíční mzda za celý rok 2012 v ČR byla 25 101 Kč. Právě u průměrné měsíční mzdy si vypočítáme státní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 42 let.

 

Výpočet důchodu v České republice u průměrné mzdy

(dle výpočtu v roce 2013)

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 101 Kč

První redukční hranice (do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 702 Kč

Výpočtový základ(11 389 Kč + 3 702 Kč)

15 092 Kč

Procentní výměra za odpracované roky(42 let x 1,5 %)

63,0

Procentní výměra důchodu(15 092 Kč x 63 %)

9 508 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod(2 330 Kč + 9 508 Kč)

11 838 Kč

 

Porovnání mzdy a důchodu v České republice

Odchodem do důchodu klesá životní úroveň. Vždy je však potřeba porovnat disponibilní příjem, tedy čistou mzdu a důchod. Zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu 25 101 Kč obdrží na bankovní účet částku 19 354 Kč (25 101 Kč – 2 985 Kč – 1 632 Kč – 1 130 Kč). Z hrubé mzdy je totiž sražena daň z příjmu fyzických osob ve výši 2 985 Kč, sociální pojištění 1 632 Kč a zdravotní pojištění 1 130 Kč.

 • Můžeme tedy říci, že zaměstnanci pracujícímu za průměrnou mzdu klesá životní úroveň o 38,8 %, neboť důchod zaměstnance dosahuje 61,2 % jeho předchozí čisté mzdy (11 838 Kč: 19 354 Kč).
 • Jenom na doplnění si uvedeme i porovnání důchodu k hrubé mzdě, přestože je první údaj mnohem přesnější, důvodem je skutečnost, že právě tato hodnota bývá často publikována při mezinárodním srovnání. V našem případě dosahuje důchod 47,2 % (11 838 Kč: 25 101 Kč).

 

2) Výpočet důchodu na Slovensku

Měsíční výše důchodu na Slovensku závisí na třech údajích: osobním mzdovém bodu, době pojištění a aktuální důchodové hodnotě.

 • Celkový osobní mzdový bod je průměrný výdělek v poměru k průměrné mzdě. Občan, který měl po celé roky průměrnou mzdu má osobní mzdový bod 1. Občan, který měl v průměru mzdu ve výši 115 % průměrné mzdy, má osobní mzdový bod 1,15. Celkový osobní mzdový bod se vypočítává jako průměr mzdových bodů v jednotlivých letech.
 • Doba pojištění se na Slovensku započítá na čtyři desetinná místa. Jestliže tedy např. občan získá 15 000 dní pojištění, tak činí celková doba pojištění 41,0959 (15 000 dní: 365 dní v roce). Tato úprava je výhodnější než v Česku, neboť nehrozí „propadnutí“ určité doby pojištění. V Česku je potřeba při plánování termínu odchodu do důchodu počítat s tím, že se započítávají pouze celé ukončené roky a v případě, že hrozí propadnutí téměř celého roku, tak je v Česku v vhodné pracovat např. o měsíc déle po dosažení řádného důchodového věku, aby se ukončil celý rok pojištění. Doba pojištění totiž významně ovlivňuje výši měsíčního důchodu v České republice i na Slovensku.
 • Aktuální důchodová hodnota se každoročně mění. Pro výpočet důchodu v roce 2013 je na Slovensku aktuální důchodová hodnota 10,0098.

Výpočet důchodu na Slovensku se následně vypočítá dle formule: celkový osobní mzdový bod x doba pojištění x aktuální důchodová hodnota.

 

Výpočet důchodu u průměrné mzdy

Průměrná měsíční mzda na Slovensku činí 786 euro. Zaměstnanec, který pobíral po celý život průměrnou mzdu a získá 42 let pojištění, bude mít při výpočtu důchodu v roce 2013 měsíční důchod ve výši 420,50 euro.

 • 1 x 42 x 10,0098 = 420,50 euro

 

Porovnání mzdy a důchodu na Slovensku

Zaměstnanec pracující za hrubou mzdu 786 euro (786 euro – 71,66 euro – 73,70 euro – 31,44 euro) obdrží na svůj bankovní účet čistou mzdu ve výši 609,20 euro. Z hrubé mzdy totiž odvede zaměstnanec 71,66 euro na dani z příjmu fyzických osob,  73,70 euro na sociálním pojištění a 31,44 euro na zdravotním pojištění.

 • Zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu má tedy měsíční důchod nižší o 31 %, neboť jeho důchod dosahuje 69 % jeho čisté mzdy (420,50 euro: 609,20 euro). Měsíční důchod 53,5 % hrubé mzdy (420,50 euro: 786 euro).
 • Zaměstnanec pracující celý produktivní život za průměrnou mzdu má státní důchod na Slovensku vyšší než v Česku cca o 5 %, a to při porovnání důchodu vůči hrubé mzdě i při porovnání důchodu s čistou mzdou.
Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 22
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře