Mýty o předdůchodu

21. 12. 2016 Petr Gola

Lidé, kteří mají dostatečné úspory v doplňkovém penzijním spoření, mohou odejít do předdůchodu. Jaké jsou podmínky pro čerpání předdůchodu a jaký dopad má čerpání předdůchodu na výpočet státního důchodu?

 

Čerpání předdůchodu je stále poměrně novou legislativní záležitostí, a proto se stále vyskytují nejasnosti. Podívejme se na vybrané z nich.

 

Do předdůchodu je možné odejít o 5 let dříve

Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření, pokud doba spoření na smlouvu trvá alespoň 60 měsíců a naspořená částka dostačuje k měsíční výplatě předdůchodu alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy. Případnou smlouvu o penzijním připojištění je tedy potřeba „převést“ na doplňkové penzijní spoření, přičemž doba spoření v penzijním připojištění se započítává do potřebné doby spoření pro čerpání předdůchodu. Při splnění zákonných podmínek je přitom možné odejít do předdůchodu nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Pro účely předdůchodového věku se však posuzuje důchodový věk muže daného ročníku narození. V praxi tak ženy mohou čerpat předdůchod později než muži.

 

Praktický příklad

Paní Nováková se narodila 5. 10. 1958 a vychovala dvě děti chce odejít do předdůchodu co nejdříve. Na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření má dostatečné úspory a splňuje potřebnou dobu spoření. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1958 je 63 let a 10 měsíců. Tento věk ponížený o pět let je tedy 58 let a 10 měsíců. Předdůchod může paní Nováková čerpat nejdříve 5. 8. 2017. Vlastní důchodový věk paní Novákové je 61 let a 2 měsíce. Paní Nováková tedy může předdůchod čerpat jenom 2 roky a 4 měsíce před dosažením vlastního důchodového věku.

 

Předdůchodce nemůže čerpat předčasný důchod

Během předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Předdůchodce přitom pro účely placení zdravotního pojištění patří mezi státní pojištěnce, stejně jako všichni státní důchodci. Doba pobírání předdůchodu rovněž platí za vyloučenou dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu a z důvodu čerpání předdůchodu nedochází „k rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdy za odpracované roky) při výpočtu starobního důchodu. Předčasný důchodce se však může rozhodnout čerpat předčasný důchod. Pobírání předdůchodu nebrání čerpání předčasného důchodu. Zpravidla se však předdůchod čerpá z toho důvodu, aby se zabránilo krácení za předčasnost jako je tomu u předčasného důchodu. V životě však mohou nastat různé situace a předdůchodce najednou potřebuje vyšší pravidelný měsíční příjem a předčasný důchod může být řešením.

 

Praktický příklad

Pan Kučera (narozen 15. 1. 1957) přestal pracovat a odešel do předdůchodu pět let před dosažením řádného důchodového věku. Předdůchod začal pan Kučera čerpat od 15. 9. 2015. Protože však chce pan Kučera finančně více pomoci dětem, které mají finanční problémy, tak při dosažení 60 let, tedy 15. 1. 2017, požádá o předčasný důchod, aby měl vyšší měsíční disponibilní příjem. Pan Kučera bude tedy současně pobírat předdůchod i předčasný důchod.

 

Předdůchodce nesmí pracovat a podnikat

Během čerpání předdůchodu lze pracovat nebo podnikat bez omezení. V předdůchodu se totiž nečerpá státní důchod, tak pro předdůchodce neplatí omezení vlastního příjmu jako pro předčasné důchodce. Když se předdůchodce rozhodne pracovat, tak si při výpočtu starobního důchodu může zvolit, zdali chce dané období hodnotit jako vyloučenou dobu pojištění. Výkon práce v předdůchodu, ze které se odvádí sociální pojištění, má pozitivní vliv na výši starobního důchodu, neboť se  získá vyšší doba pojištění.

 

Praktický příklad

Pan Svoboda odešel tři roky před dosažením řádného důchodového věku do předdůchodu, neboť již nechtěl pracovat a současně nechtěl čerpat finančně nevýhodný předčasný důchod. Po roce čerpání předdůchodu si však pan Svoboda dostatečně odpočinul a rád vzal novou pracovní nabídku. Pan Svoboda může během pobírání předdůchodu pracovat na standardní pracovní smlouvu. Pan Svoboda bude tedy současně pobírat předdůchod a mzdu ze zaměstnání.

 

Při čerpání předdůchodu je starobní důchod stejný jako při práci do důchodového věku

Státní starobní důchod je díky využití institutu předdůchodu vyšší než by byl předčasný důchod, neboť většina předdůchodců odchází až do řádného starobního důchodu. Pokud nemá předdůchodce během čerpání předdůchodu žádný vlastní příjem podléhající platbě sociálního pojištění, tak to nemá negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdy za odpracované roky), neboť se toto období při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí. Doba pobírání předdůchodu však nepatří mezi náhradní doby pojištění. Nepracující předdůchodce tedy získání nižší dobu pojištění při výpočtu starobního důchodu než by získal v případě, že by pracoval až do dosažení řádného důchodového věku.

 

Praktický příklad

Paní Králová odejde v roce 2017 do starobního důchodu. V první variantě si vypočítáme starobní důchod paní Králové v případě, že by pracovala až do dosažení řádného důchodového věku a ve druhé variantě si vypočítáme starobní důchod paní Králové, pokud by čerpala dva roky předdůchod.

  1. Pokud by paní Králová pracovala až do dosažení řádného důchodového věku, tak by získala dobu pojištění v rozsahu 44 let a její osobní vyměřovací základ by byl 31 980 Kč. Dle legislativy roku 2017 by měla paní Králová starobní důchod 14 106 Kč.
  2. Když by paní Králová čerpala dva roky předdůchod, potom by získala dobu pojištění v rozsahu 42 let. Osobní vyměřovací základ by byl stejný, a sice 31 980 Kč. Dle legislativy roku 2017 by měla paní Králová starobní důchod 13 581 Kč.
Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 4
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře