Dosažení určitého věku hraje u důchodů zásadní roli

23. 11. 2016 Petr Gola

Aby bylo možné pobírat státní důchody v Česku, tak je potřeba dosáhnout požadovaného věku. Jaké jsou podmínky ohledně věku u starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů?

 

Žadatelé o starobní důchod musí splnit dvě zákonné podmínky. Musí získat potřebnou dobu pojištění a dosáhnout řádného důchodového věku. Důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. Pro názornost máme v přiložené tabulce uveden řádný důchodový věk mužů a žen narozených v letech 1955 až 1965 dle aktuálně platné legislativy. Důchodový věk se může v budoucnu změnit, případné změny by však měly být provedeny v dostatečném časovém předstihu.

 

Rok narození  

Muži

Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m

 

Praktický příklad

Pan Novosad se narodil 1. března 1959 a má jedno dítě. Pan Krejčí se narodil 5. listopadu 1959 a má dvě děti. Oba pánové budou moci odejít do řádného starobního důchodu při dosažení 64 let. Počet dětí nemá u mužů vliv na důchodový věk a pro určení důchodového věku rozhoduje pouze rok narození a nikoliv měsíc narození.

 

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší měsíční důchod, s tím je potřeba při plánování předčasného důchodu počítat. Krácení u předčasného důchodu se zvyšuje za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

 

Praktický příklad

Manželé Pokorní se narodili v roce 1957 a vychovali spolu dvě děti. Pan Pokorný má řádný důchodový věk 63 let a 10 měsíců, proto může do předčasného důchodu odejít nejdříve při dosažení 60 let. Paní Pokorná má řádný důchodový věk 60 let a 8 měsíců. Do předčasného důchodu mohla paní Pokorná odejít nejdříve při dosažení 57 let a 8 měsíců.

 

Invalidní důchody

Invalidní důchod prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně může být nejdříve přiznán v 18 letech (v některých případech o něco dříve, např. v 17 letech). A invalidní důchod je možné pobírat nejdéle do 65 let. Pokud je i v 65 letech pobírán invalidní důchod, potom se tento invalidní důchod přetransformuje na starobní důchod ve stejné výši. V závislosti na věku žadatele o invalidní důchod se však liší i nutná doba pojištění, kterou musí žadatel o invalidní důchod získat. Žadatelé o invalidní důchod do 20 let musí získat dobu pojištění méně než 1 rok, ve věku 20 až 22 let alespoň v rozsahu jednoho roku, ve věku 22 až 24 let alespoň v rozsahu dvou let, ve věku 24 let až 26 alespoň v rozsahu tří let, ve věku 26 let až 28 let alespoň v rozsahu čtyř let a nad 28 let alespoň v rozsahu pěti let. Občané starší 38 let, kteří nesplňují potřebnou dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, splní podmínku ohledně minimální doby pojištění, když získají dobu pojištění v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. Při nedostatečné době pojištění může být řešením doplacení pojistného formou dobrovolného důchodového pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena a záleží na konkrétním průběhu pojištění, zdali lze této možnosti využít.

 

Praktický příklad

Slečna Vaňková (25 let) získala dobu pojištění v rozsahu 4 let, protože byla posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) uznána invalidní v prvním stupni, tak bude pobírat invalidní důchod. Paní Černá (29 let) získala rovněž dobu pojištění v rozsahu 4 let, ale nárok na invalidní důchod ji nevznikne, protože v její věkové kategorii je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let.

 

Pozůstalostní důchody

Standardně je vdovský (vdovecký) důchod pobírán pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku má vdova nárok na vdovský důchod, jen když je splněna některá ze zákonných podmínek. Jednou ze zákonných podmínek je i dosažení požadovaného věku. Po roce může tedy vdovský důchod pobírat vdova, která dosáhla věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo dosáhla svého řádného důchodového věku, pokud její řádný důchodový věk nižší. Vdovský důchod je možné i obnovit, když je některá ze zákonných podmínek splněna v zákonné obnovovací lhůtě (pro nároky vzniklé od roku 2012 platí dvouletá obnovovací lhůta). Sirotčí důchod je možné pobírat nejdéle do 26 let věku.

 

Praktický příklad

Vdova Nováková (narozená 2. 2.1957) vychovala dvě děti a do února 2017 má pobírat vdovský důchod po zemřelém manželovi. Vdova Nováková splní věkovou podmínku, a proto ji bude náležet vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku. Důchodový věk muže narozeného v roce 1957 je totiž 63 let a 8 měsíců, tento věk ponížený o čtyři roky je 59 let a 8 měsíců. Vlastní důchodový věk vdovy Novákové je 60 let a 8 měsíců. Vlastní důchodový věk vdovy Novákové je vyšší, proto se bude posuzovat věk 59 let a 8 měsíců. Požadovaného věku dosáhla vdova Nováková 2. 10. 2016.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře