Pouze zdravotní problémy k přiznání invalidního důchodu nestačí

Pouze zdravotní problémy k přiznání invalidního důchodu nestačí
3. 7. 2013 Petr Gola

Někteří občané se mylně domnívají, že když mají zdravotní problémy, že jim bude přiznán invalidní důchod. Není tomu tak. Bez potřebné doby pojištění nárok na invalidní důchod nevznikne.

Aby byl přiznán invalidní důchod tak musí být splněny tři zákonné podmínky:

  • O invalidní důchod je potřeba si písemně zažádat na místně příslušné OSSZ.
  • Ze zdravotních důvodů musí být posouzen zdravotní stav a přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně.
  • A současně musí žadatel o invalidní důchod splnit potřebnou dobu pojištění.

Kdo posuzuje zdravotní stav?

Zdali je zdravotní stav natolik závažný, že je přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně, rozhoduje posudkový lékař ČSSZ. Zdravotní stav posoudí posudkový lékař na základě podkladů ošetřujícího lékaře, a to na základě sepsané žádosti na OSSZ podle místa trvalého bydliště. V praxi však není ničím výjimečné, že je žádost zamítnuta. Občan může totiž mít zdravotní potíže, ale jeho zdravotní stav však nemusí odpovídat ani invaliditě prvního stupně.

Bez doby pojištění nárok na invalidní důchod nevznikne

Když je žadatel o invalidní důchod uznán invalidním, tak to automaticky neznamená, že mu bude přiznán invalidní důchod. Musí být totiž rovněž splněna doba pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity. Délka doby pojištění je odstupňována podle věku a to:

  • věk do 20 let                          méně než 1 rok
  • od 20 do 22 let                      1 rok
  • od 22 do 24 let                      2 roky
  • od 24 do 26 let                      3 roky
  • od 26 do 28 let                      4 roky
  • nad 28 let                               5 roků

Dlouhodobá nezaměstnanost je problém

V praxi nejčastěji vznikají problémy s přiznáním invalidního důchodu u občanů, kteří jsou dlouho v evidenci na úřadu práce. Evidence na úřadu práce patří mezi náhradní doby pojištění, ale započítává se pouze v omezeném rozsahu. Evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti (nebo rekvalifikaci) a dále nejvýše v rozsahu 3 let též po dobu, kdy podpora v nezaměstnanosti nenáležela s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod.

Praktický příklad

Panu Novákovi (57 let) je přiznána posudkovým lékařem invalidita druhého stupně. Pan Novák je však od roku 2004 až dosud v evidenci na úřadu práce. Podpora v nezaměstnanosti mu náležela pouze po dobu 6 měsíců. Pan Novák tak nesplní nutnou podmínku 5 let pojištění, neboť další doba evidence na úřadu práce, kdy nepobírá podporu v nezaměstnanosti, se mu již započítává pouze v rozsahu 3 let. Panu Novákovi je tedy přiznána invalidita druhého stupně, ale nesplní dobu pojištění, a proto mu nebude přiznána výplata důchodu. Žádost o invalidní důchod bude panu Novákovi zamítnuta. Pan Novák nesplnil totiž ani podmínku 10 let pojištění v posledních 20 letech (tato podmínka platí pro občany starší 38 let).

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře