Invalidní důchod pod lupou

4. 7. 2018 Petr Gola

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Pouze zdravotní problémy k přiznání invalidního důchodu nestačí a lékaři žádost o invalidní důchod neposílají. Co je dobré vědět o invalidním důchodu?

 

Nárok o invalidní důchod má žadatel, který je uznán posudkovým lékařem místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení invalidním v prvním stupni, druhém stupni nebo třetím stupni a současně získal potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku. Někteří občané mohou mít zdravotní problémy, ale pokud není získána potřebná doba pojištění, tak nelze pobírat invalidní důchod na účet. Při nedostatečné době pojištění může být řešením dobrovolné důchodové pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena. Co by měli příjemci invalidního důchodu vědět?

 

Částka invalidního důchodu se může změnit

Invalidní důchody se každoročně valorizují, stejně jako starobní důchody. Ke zvýšení měsíční částky invalidního důchodu přitom dochází automaticky, není potřeba si o zvýšení žádat ani vyplňovat nějaké formuláře. I v průběhu pobírání invalidního důchodu ale může dojít ke změně částky, pokud se změní stupeň invalidity. Invalidní důchod se může tedy zvýšit, když dojde ke zhoršení zdravotního stavu a zvýšení stupně invalidity nebo se může invalidní důchod snížit, když dojde ke zlepšení zdravotního stavu a snížení stupně invalidity. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař na pravidelné kontrole, jejíž termín se určuje individuálně v závislosti na zdravotním stavu nebo si sám příjemce invalidního důchodu může požádat o zvýšení invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu.

 

Praktický příklad

Paní Krátká pobírá od roku 2014 invalidní důchod I. stupně, který činí 6 700 Kč (základní výměra důchodu 2 700 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 4 000 Kč). Nyní je paní Krátké přiznán invalidní důchod II. stupně. Při přepočítání invalidního důchodu z prvního stupně na druhý stupeň zůstane základní výměra důchodu stejná a procentní výměra důchodu se vynásobí koeficientem 1,5. Invalidní důchod II. stupně bude činit 8 700 Kč (2 700 Kč + 1,5 x 4 000 Kč).

 

Počítá se s vlastním příjmem

Invalidní důchod prvního stupně a druhého stupně je nízký. Invalidní důchod I. stupně je vyšší než 7 000 Kč jen při nadprůměrných příjmech a získané vysoké době pojištění. Legislativa tedy počítá s tím, že zejména příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně budou během pobírání invalidního důchodu pracovat a vykonávat činnost odpovídající svým rozsahem, náročností a náplní jejich zdravotnímu stavu.

 

Praktický příklad

Panu Málkovi je přiznán invalidní důchod prvního stupně. Průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky před vznikem invalidity činí 27 300 Kč. Včetně dopočtené doby pojištění od vzniku invalidity do důchodového věku bezdětné ženy stejného ročníku narození je doba pojištění 45 let. Měsíční invalidní důchod prvního stupně pana Málka je dle výpočtové formule roku 2018 ve výši 6 494 Kč.

 

Práce nezvyšuje invalidní důchod

Z důvodu práce během pobírání invalidního důchodu nedochází ke zvýšení přiznaného invalidního důchodu. Výkon práce nebo samostatné výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění má však pozitivní vliv na výši starobního důchodu. Sociální pojištění se však např. neplatí z hrubé odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně, taková práce tedy nemá vliv na výši starobního důchodu.

 

Náhradní dobou pojištění je jen invalidita III. stupně

Měsíční částka starobního důchodu závisí mimo jiné výrazně na získané době pojištění. Do doby pojištění při výpočtu starobního důchodu se jako náhradní doba pojištění počítá pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se jako náhradní doba pojištění nezapočítává. S ohledem na výpočet starobního důchodu je tedy pro příjemce invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně vhodné vykonávat pracovní činnosti, ze kterých je odváděno sociální pojištění. Odchodem do starobního důchodu si sice invalidní důchodci nemohou finančně pohoršit a v případě, že jim vyjde starobní důchod nižší než invalidní důchod, tak nadále pobírají státní důchod ve výši invalidního důchodu, ale pracující invalidní důchodci mohou mít starobní důchod o tisícikoruny vyšší než pobíraný invalidní důchod.

 

zdroj obrázku: https://pixabay.com/

 

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře