Co je dobré vědět, když chcete pracovat i po dosažení důchodového věku?

11. 6. 2015 | Aktualizováno: 8. 6. 2015 Petr Gola

Řada lidí v předdůchodovém věku chce pracovat i v důchodu. Práce je baví, uspokojuje a díky práci se cítí spokojeni. Úplná nečinnost by pro ně nebyla to pravé ořechové. Mají však obavy, že v důchodu nebudou moci pracovat.

 

Dosažení určitého věku automaticky neznamená, že je nutné zanechat všech pracovních příležitostí. Každý člověk má jiné životní priority, a proto i představa o spokojená penzi je pro každého odlišná. Aktivní penzisté jsou dokonce v hledání práce z jistého úhlu pohledu ve výhodě, neboť finanční ohodnocení může hrát menší roli a nabízí velké množství zkušeností.

 

Výpověď nelze dostat kvůli věku

Někteří zaměstnanci v předdůchodovém věku mají zbytečné obavy, že z důvodu dosažení důchodového věku jim skončí zaměstnání. Není tomu tak. Dosažením důchodového věku pracovní poměr automaticky nekončí. Dosažení důchodového věku není ani výpovědním důvodem. Zaměstnanci pracující na smlouvu neurčitou mohou po dosažení důchodového věku nadále plynule pracovat pro svého zaměstnavatele, není v tom žádný problém. Jestliže chce zaměstnavatele se zaměstnancem ukončit pracovní poměr, potom je nutné podat zaměstnanci písemnou výpověď v souladu se zákoníkem práce (např. z důvodu nadbytečnosti zaměstnance) nebo ukončit pracovní poměr písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

 

V důchodovém věku lze bez omezení pracovat

Legislativou nejsou stanoveny žádné limity pro pracující starobní důchodce. V řádném důchodu je možné pracovat na libovolný typ pracovní smlouvy. Výše mzdy nebo odměny není sledována. Pracující starobní důchodci mohou mít tedy libovolný příjem a pracovat ve stejném rozsahu jako ostatní zaměstnanci. Určitá omezení se týkají pouze práce občanů pobírajících předčasný důchod, tato omezení se však vztahují pouze do dosažení řádného důchodového věku. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení pro pracovní činnosti.

 

Lze současně pobírat důchod i mzdu

Někteří občané váhají s odchodem do důchodu, protože se mylně domnívají, že při pobírání důchodu nelze mít standardní příjem plynoucí ze smlouvy na dobu neurčitou. Není tomu tak. V řádném důchodu je možné pobírat důchod a mzdu současně. Přičemž výše řádného starobního důchodu v žádném případně nelimituje možnost dosahované mzdy. Současné pobírání důchodu a mzdy je v praxi oblíbenější variantou než práce na tzv. procenta. Při práci na procenta se při dosažení důchodového věku o důchod nezažádá. O důchod se zažádá později. Z důvodu přesluhování je následně státní důchod vyšší. Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní se zvyšuje zápočet za odpracovanou dobu o 1,5 %. Standardně „zápočet“ ve výši 1,5 % odpovídá jednomu odpracovanému roku. Při současném pobírání důchodu a mzdy je však aktuální příjem vyšší a získá se určitý finanční náskok, který se podaří převýšit z důvodu vyššího měsíčního důchodu až po několika letech (cca po 10 až 12 letech). Vše je však individuální a záleží na konkrétních vstupních datech (např. doba přesluhování, výše výdělků).

 

Podnikání v penzi přináší výhody, proč to nezkusit

Někteří občané teprve v důchodu zahájí samostatnou výdělečnou činnost. Např. z důvodu, že se jim nedaří nají pracovní uplatnění a ještě chtějí být pracovně a výdělečně aktivní. Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je výhodný. Pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění je samostatná výdělečná činnost v důchodu považována za vedlejší zdroj příjmů. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při nízkém hrubém zisku jsou tak povinné odvody nižší než při hlavní činnosti. Sociální pojištění za rok 2015 se při vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí až do hrubého zisku 63 865 Kč. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

 

Penzisté mají nárok na všechny daňové slevy a odpočty

Pracující penzisté mají nárok na všechny daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní občané, jestliže splňují příslušné zákonné podmínky. V roce 2013 a 2014 nemohli starobní důchodci pobírající na začátku daného roku starobní důchod uplatňovat základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu ze srpna 2014 bylo následně možné uplatnit zpětně základní slevu na poplatníka za rok 2013 i za první měsíce roku 2014. Pro rok 2015 mohou všichni penzisté uplatnit základní slevu na poplatníka.

 

Práce v penzi zvyšuje důchod

Za každých 360 kalendářních dní se zvyšuje starobní důchod na základě vlastní písemné žádosti na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) o 0,4 % výpočtového základu. Z příjmu v důchodu však musí být řádně odváděno sociální (důchodové) pojištění. Důchodci, kteří již výdělečnou činnost v důchodu ukončili, si mohou požádat o zvýšení důchodu po 360 kalendářních dnech. Stále pracující důchodci potom až po 720 dnech. O zvýšení důchodu z důvodu výdělečné činnosti v penzi je možné při splnění zákonných podmínek i několikrát.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře