Důchodci mohou bez obav podnikat

18. 9. 2014 | Aktualizováno: 16. 9. 2014 Petr Gola

V řádném důchodovém věku nejsou žádné limity pro vlastní příjmy. Po dosažení řádného důchodového věku je tedy možné bez obav současně pobírat starobní důchod a příjem z vlastní samostatné výdělečné činnosti. Jaké jsou daňové povinnosti podnikajících důchodců?

 

Podnikající důchodci mají stejné povinnosti jako ostatní živnostníci. Z hrubého zisku musí platit daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Do 1. dubna 2015 budou muset samostatně výdělečně činní penzisté doručit na finanční úřad „Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014“. Do 2. května 2015 potom musí odevzdat na místně příslušnou OSSZ a své zdravotní pojišťovně „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014“.

  • Hlavním vstupním údajem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob a povinného pojistného je hrubý zisk. Neboli daňový základ. Jedná se o příjem za celý rok ponížený o výdaje za celý rok.

OSVČ mají v podstatě tři možnosti, jak si vypočítat daňový základ. Mohou vést účetnictví, daňovou evidenci nebo stanovit výdaje paušálem. Vedení účetnictví je v některých případech povinné, např. účast ve sdružení, kde alespoň jeden z členů sdružení musí vést účetnictví. Kdo nemá povinnost vést účetnictví, ten zpravidla volí mezi daňovou evidencí a výdajovým paušálem. Požadavky na vedení účetnictví jsou nejnáročnější.

 

Pro důchodce je výdajový paušál výhodný

Od roku 2013 došlo k omezení u výdajových paušálů. Pro některé OSVČ přestaly být díky legislativním změnám výdajové paušály tak atraktivní jako tomu bylo v předcházejících letech. OSVČ stanovující výdaje paušálem totiž nemohou uplatnit v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti ve výši 13 404 Kč na jedno dítě za celý kalendářní rok a slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok ve výši 24 840 Kč za celý rok. Živnostník se dvěma dětmi a manželkou na rodičovské dovolené, tak musel de facto přejít na daňovou evidenci. Výdajový paušál se stal pro něj nevýhodným. Uvedené opatření se však samostatně výdělečně činných důchodců zpravidla netýká. Podnikající důchodce má již samostatné a pracující děti, daňové zvýhodnění na ně nemůže uplatnit. Pokud je manželka ve starobním důchodu, tak má vlastní příjem za rok v naprosté většině vyšší než zmíněných 68 tisíc Kč.

  • Pro samostatně výdělečně činné důchodce je tedy výdajový paušál výhodný. Stanovení výdajů v daňovém přiznání paušálem je jednoduché. Veškeré daňové povinnosti zvládne podnikající důchodce sám, nemusí si najímat účetní služby. Administrativa spojená s výdajovým paušálem je snadná. Většině podnikajících důchodců šetří výdajový paušál peníze a čas.
  • Výdajový paušál se liší dle vykonávaná činnosti. Pohybuje se od 40 % po 80 %, viz. tabulka.

 

Druh činnosti OSVČ Výdajový paušál za rok 2014
Zemědělství   80 %
Řemeslná živnost 80 %
Ostatní živnost 60 %
Neživnost (např. nezávislé povolání) 40 %

 

Pro 60% a 80% výdajový paušál platí omezení, 80% výdajový paušál je možné za rok 2014 uplatnit maximálně do částky 1 600 000 Kč, 60% výdajový paušál je možné za rok 2014 uplatnit maximálně do částky 1 200 000 Kč.

 

Za rok 2014 mají podnikající důchodci nárok na daňovou slevu

Přestože to během letošního roku vypadalo, že ani za rok 2014 nebudou moci uplatnit v daňovém přiznání podnikající důchodci základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč stejně jako v roce 2013, nebude tomu tak. Za rok 2013 nemohl daňovou slevu na poplatníka uplatnit daňový poplatník, který k 1. lednu 2013 pobíral starobní důchod. Stejné opatřené platilo i pro rok 2014. Na základě rozhodnutí Ústavního sodu z 30. července 2014 však budou moci samostatně výdělečně činní důchodci v daňovém přiznání uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Při stejném hrubém zisku v roce 2014 jako v roce 2013 tak mohou podnikající důchodci zaplatit na dani z příjmu fyzických osob méně právě až o částku 24 840 Kč.

 

  • Praktický příklad

Důchodce pan Sýkora odešel do důchodu již v únoru 2012. Nadále je však samostatně výdělečně činný. Za rok 2013 i za rok 2014 dosáhl hrubého zisku 200 tisíc Kč. Protože za rok 2013 nemohl uplatnit základní slevu na poplatníka, tak zaplatil na dani z příjmu fyzických osob 30 000 Kč (200 000 Kč x 15 %). Za rok 2014 již může pan Sýkora slevu na poplatníka uplatnit, a proto při stejném zisku zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 5 160 Kč (200 000 Kč x 15 %) – 24 840 Kč).

 

Podnikající důchodci mají nárok na daňové odpočty a slevy

Na dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 odvedou podnikající důchodci 15 % z hrubého zisku. Daňový základ mohou snižovat o nezdanitelné položky stejně jako ostatní podnikatelé (např. o dary). Vypočtenou daň z příjmu je možné snížit o slevy na dani (např. právě sleva na poplatníka). Podnikající důchodci mají tedy nárok na uplatnění daňových odpočtů a daňových slev stejně jako ostatní podnikatelé.

Jak vysoké je zdravotní pojištění?

Na zdravotním pojištění zaplatí OSVČ 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Protože je samostatná výdělečná činnost v důchodu považovaná za vedlejší výdělečnou činnost, tak nemusí podnikající důchodci dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ na hlavní činnost. Za důchodce odvádí zdravotní pojištění stát, proto je samostatná výdělečná činnost v důchodu považována za vedlejší.

 

Sociální pojištění do limitu se neplatí

Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Rovněž pro účely placení sociálního pojištění je samostatná výdělečná činnost v důchodu považována za vedlejší činnost. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok se sociální pojištění neplatí do ročního hrubého zisku 62 261 Kč. Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

 

  • Praktický příklad

Vypočítáme si celkovou daňovou povinnost paní Kučerové, která odešla v září 2013 do starobního důchodu a nadále podniká. Paní Kučerová dosáhne za celý rok 2014 příjmu 149 240 Kč. Výdaje uplatní paní Kučerová 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Kolik zaplatí na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění paní Kučerová?

Text Částka
Příjem za rok 2014 149 240 Kč
Výdaje za rok 2014 89 544 Kč (144 240 Kč x 60 %)
Daňový základ za rok 2014 59 696 Kč(149 240 Kč – 89 544 Kč)
Daň z příjmu fyzických osob za rok 2014 0 Kč(59 696 Kč x 15 %) – 24 840 Kč, max. do nuly)
Zdravotní pojištění za rok 2014 4 030 Kč(59 696 Kč x 50 % x 13,5 %)
Sociální pojištění za rok 2014 0 Kč(hrubý zisk je do limitu 62 261 Kč)
Celkové daňové odvody 4 030 Kč(0 Kč + 4 030 Kč + 0 Kč)
Efektivní zdanění 6,8 %(4 030 Kč: 59 696 Kč)

vlastní výpočet autora

 

Paní Kučerová zaplatí na povinných daňových odvodech jen 4 030 Kč a daňové platby dosahují 6,8 % z hrubého zisku. Zdanění podnikajících důchodců za rok 2014 je příznivé. Samostatně výdělečně činní důchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka, mohou využít výdajové paušály a samostatná výdělečná činnost se považuje pro placení povinného pojistného za vedlejší.

 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/social insurance/1-0-1-1

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 10
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře