Plánujeme předčasný důchod

19. 3. 2015 | Aktualizováno: 12. 8. 2015 michlik

Z finančního hlediska je nejlepší odejít až do řádného starobního důchodu. Každoročně však stoupá počet občanů, kteří odcházejí z různých důvodů do finančně méně výhodného předčasného důchodu. Odchod do předčasného důchodu je vhodné si dobře promyslet a naplánovat.

 

Do řádného starobního důchodu je možné odejít při dosažení důchodového věku, který se liší pro muže i ženy. U žen důchodový věk navíc závisí i na počtu vychovaných dětí. Do předčasného důchodu je potom možné odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Kdo má důchodový věk vyšší než 63 let, ten může odejít do důchodu v 60 letech. Nejdříve bude možné v budoucnu dle současné legislativy odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve, této možnosti budou moci využít občané mající důchodový věk 65 let a více.

 

Nutná doba pojištění je shodná

Pouze dosažení požadovaného věku pro přiznání starobního důchodu nestačí. Druhou zákonnou podmínkou je získání potřebné doby pojištění. Potřebná doba pojištění se každoročně o jeden rok zvyšuje. V roce 2015 musí žadatelé o důchod získat dobu pojištění v rozsahu 31 let, v roce 2016 to bude 32 let, v roce 2017 potom 33 let, v roce 2018 již 34 let a od roku 2019 dokonce 35 let. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč není státní důchod přiznán. Potřebná doba pojištění je shodná pro řádný starobní i předčasný důchod. Odchod do předčasného důchodu tedy potřebnou dobu pojištění nesnižuje. Chybějící dobu pojištění je v některých případech možné dopojistit i zpětně, kdy je možné využít institutu dobrovolného důchodového pojištění. Bez omezení je možné zpětně dopojistit např. evidenci na úřadu práce, kdy není pobírána podpora v nezaměstnanosti. Do doby pojištění se totiž doba evidence na úřadu práce, kdy nenáleží podpora v nezaměstnanosti, započítává maximálně v rozsahu 3 let, přičemž tato doba se zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává v rozsahu jednoho roku.

 

O kolik je nižší předčasný důchod nižší?

Řádný starobní důchod je vždy vyšší než předčasný důchod. U předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Rozdíl je mnohdy vyšší, než by se na první pohled zdálo, jak je vidět z přiložené tabulce. Výpočet důchodu je v tabulce proveden u průměrné mzdy za odpracované roky v současné hodnotě ve výši 25 650 Kč a získané době pojištění 41 let. Vše dle legislativy roku 2015.

 

Termín odchod do důchodu Měsíční důchod
Při dosažení řádného důchodového věku 11 831 Kč
1 až 90 dní před dosažením důchodového věku 11 693 Kč
91 až 180 dní před dosažením důchodového věku 11 555 Kč
181 až 270 dní před dosažením důchodového věku 11 417 Kč
271 až 360 dní před dosažením důchodového věku 11 279 Kč
361 až 450 dní před dosažením důchodového věku 11 095 Kč
451 až 540 dní před dosažením důchodového věku 10 911 Kč
541 až 630 dní před dosažením důchodového věku 10 727 Kč
631 až 720 dní před dosažením důchodového věku 10 543 Kč
721 až 810 dní před dosažením důchodového věku 10 313 Kč
811 až 900 dní před dosažením důchodového věku 10 083 Kč
901 až 990 dní před dosažením důchodového věku 9 853 Kč
991 až 1 080 dní před dosažením důchodového věku
9 623 Kč
1 081 až 1 170 dní před dosažením důchodového věku
9 393 Kč

 

Při odchodu do předčasného důchodu přesně o 3 roky dříve se při stejných vstupních údajích liší řádný důchod od předčasného důchodu měsíčně o 2 438 Kč (11 831 Kč – 9 393 Kč), tedy 29 256 Kč za rok. V případě, že by občan ještě tyto 3 roky pracoval za stejnou mzdu a získal dobu pojištění 44 let, tak by byl řádný důchod 12 521 Kč a měsíční rozdíl by byl dokonce o 3 128 Kč (12 521 Kč – 9 393 Kč), tedy 37 536 Kč za rok.

 

Každý den může hrát roli

Protože se krácení u předčasného důchodu provádí za každých 90 dní předčasnosti, tak je potřeba při odchodu do předčasného důchodu velmi dobře pohlídat termín. Jak je vidět z tabulky, tak jeden den může znamenat zbytečně nižší důchod. Je rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 360 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo 361 dní před dosažením řádného důchodového věku. Před odchodem do předčasného důchodu je vhodné vyčerpat celou podpůrčí dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Pobírání podpory v nezaměstnanosti znamená získání delší doby pojištění a snižuje krácení za předčasnost. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti patří mezi náhradní dobu pojištění, která se započítává při výpočtu státního důchodu.

 

Ukončení roku pojištění a výše důchodu

Státní důchod závisí nejenom na příjmech, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění, ale rovněž na získané době pojištění. Doba pojištění pro výpočet důchodu se přitom započítává v celých ukončených letech. Kdo získal dobu pojištění např. 40 let a 349 dní, tomu se bude při výpočtu důchodu započítávat 40 let. Jestliže zbývá k ukončení dalšího celého roku pojištění pouze několik dní, tak je vhodné odchod do předčasného důchodu odložit a získat potřebnou dobu pojištění, aby se ukončil další celý rok pojištění. Měsíční důchod by byl z tohoto důvodu opět vyšší. Při plánování termínu předčasného důchodu je vhodné pohlídat nejenom krácení, ale i celkovou dobu pojištění.

 

S čím počítat v předčasném důchodu?

V některých životních situacích může být předčasný důchod řešením, např. při nemožnosti uplatnění na trhu práce a vyčerpání podpory v nezaměstnanosti v předdůchodovém věku, při zdravotních problémech, které nestačí k přiznání invalidního důchodu nebo z různých dalších osobních a rodinných důvodů. Jestliže je to však možné, tak je ideální z finančního hlediska odejít až do řádného důchodu. Předčasný důchod je trvale krácený, při dosažení řádného důchodového věku se jeho výše nemění a nedochází k novému výpočtu.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 11
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře