Účastníci II. pilíře mohou mít nekrácený státní důchod

9. 2. 2016 Petr Gola

Především z důvodu nízkého zájmu o II. důchodový pilíř došlo k jeho zrušení. V roce 2016 se již peníze do II. důchodového pilíře neplatí. Účastníci II. důchodového pilíře o své peníze nepřijdou, budou mít možnost si vybrat způsob výplaty naspořených peněz v II. pilíři a budou mít i možnost mít nekrácený státní důchod za dobu účasti v II. pilíři, když peníze doplatí. Jak se bude postupovat?

 

Účastníci II. pilíře o své peníze nepřijdou. Penzijní společnost je bude do konce března písemně kontaktovat a budou si moci vybrat způsob výplaty peněz z II. pilíře: buď bezhotovostně na účet, formou poštovní poukázky nebo převodem na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. K převodu peněz dojde v období říjen až prosinec 2016.

 

Nižší státní důchod

Druhý důchodový pilíř fungoval v letech 2013 až 2015. Účastníci II. důchodového pilíře odváděli během jeho trvání méně peněz na povinném sociálním (důchodovém) pojištění, za dobu trvání II. pilíře budou mít tedy nižší státní důchod. Výše státního starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy jsou přepočteny na současnou hodnotu. Doba účastni v II. důchodovém pilíři přitom nemá vliv na výši osobního vyměřovacího základu, ale pouze na dobu pojištění. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění a náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).

 

Každý rok pojištění a výše důchodu

Ve výpočtové formuli důchodu se započítává každý rok pojištění jako 1,5 % z výpočtového základu. Občanům, kteří vstoupili do II. důchodového pilíře, se každý rok pojištění získaný za dobu účasti v II. důchodovém pilíři hodnotí z 1,2 %. Vše si ukážeme na názorném příkladu.

 

Praktický příklad

Na zjednodušeném příkladu si vypočítáme měsíční důchod pana Nováka, který má osobní vyměřovací základ ve výši 40 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a pana Dvořáka, který má osobní vyměřovací základ ve výši rovněž 40 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 43 let (z toho 3 roky v II. pilíři). Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2016.

 

Výpočet státního důchodu pana Nováka

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 40 000 Kč
První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč
Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

7 311 Kč
Výpočtový základ

(11 883 Kč + 7 311 Kč)

19 194 Kč
Procenta za dobu pojištění

(43 let x 1,5 %)

64,5
Procentní výměra důchodu 12 381 Kč
Základní výměra důchodu 2 440 Kč
Měsíční důchod

(2 440 Kč + 12 381 Kč)

14 821 Kč

vlastní výpočet autora

 

Výpočet státního důchodu pana Dvořáka

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 40 000 Kč
První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč
Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

7 311 Kč
Výpočtový základ

(11 883 Kč + 7 311 Kč)

19 194 Kč
Procenta za dobu pojištění

(40 let x 1,5 % + 3 roky x 1,2 %)

63,6
Procentní výměra důchodu

(19 194 Kč x 63,6 %)

12 208 Kč
Základní výměra důchodu 2 440 Kč
Měsíční důchod

(2 440 Kč + 12 208 Kč)

14 648 Kč

vlastní výpočet autora

 

V našem praktickém příkladu by měl pan Dvořák nižší měsíční důchod než pan Novák z důvodu účasti po dobu tří let ve II. důchodovém pilíři o 2 076 Kč za rok. Pokud by nechtěl pan Dvořák kráceny měsíční státní důchod, tak by musel doplatit do I. pilíře částku 43 200 Kč (40 000 Kč x 3 % x 36 měsíců), výpočet je zjednodušen, neboť počítáme po celou dobu s hrubou mzdou 40 000 Kč v současné hodnotě. Konkrétní výše rozdílu mezi důchody je však individuální, záleží na výši osobního vyměřovacího základu, době účasti v II. důchodovém pilíři a hlavně výpočtové formuli důchodu v daném roce.

 

Výpočet důchodu bude odlišný

Zpravidla do II. důchodového pilíře vstupovali mladší lidé, kteří mají ještě do dosažení řádného důchodového věku daleko. Pro tyto lidi není snadné se rozhodnout, zdali peníze do I. pilíře za dobu účasti v II. důchodovém pilíři doplatit či nikoliv. Hlavním důvodem je nejistota ve výpočtu státního důchodu v budoucnu. Většina lidí, kteří vstupovali do II. pilíře, však chtěla zejména posílit vlastní finanční zodpovědnost za životní úroveň v důchodu, proto bude pro ně možná atraktivnější vybrané naspořené peníze z II. pilíře zhodnocovat vlastními investicemi.

 

Jak bude probíhat doplacení pojistného?

Účastníci II. pilíře, kteří nebudou chtít mít krácen státní důchod, budou moci peníze do II. pilíře doplatit. Nejdříve podají vlastní žádost na místně příslušné OSSZ v první polovině roku 2017. Místně příslušná OSSZ následně sdělí výši nedoplatku v I. pilíře, kterou by bylo nutné uhradit do 29. prosince 2017. Při doplacení peněz do I. pilíře se bude státní důchod účastníkům II. pilíře počítat stejně jako lidem, kteří do II. pilíře nevstoupili.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře