Co nabízí IV. pilíř?

Co nabízí IV. pilíř?
1. 5. 2013 | Aktualizováno: 2. 5. 2013 Marek Janšta

Co je to tzv. čtvrtý pilíř? Proč internetové kalkulačky hodnotí kombinace státního důchodu a „čtvrtých pilířů“ někdy lépe než účast ve druhém? Má pak druhý pilíř vůbec pro někoho smysl?

 

Cílem článku není přesvědčovat o výhodách II. pilíře, ale seznámit již rozhodnuté se vstupem do něj o alternativních možnostech ukládání 2 % hrubé mzdy. Druhý pilíř důchodové reformy je specifickým produktem, který není rozhodně pro každého. Zpochybňování jeho samotné podstaty opozicí i některé diskutabilní parametry, které se rodily díky kompromisům vládních stran, z něj dělají spíše kultovní záležitost, o které rozhodně nebudou přemýšlet milióny lidí. Není proto velkým překvapením, že se na vlně zájmu o důchodovou reformu rozhodly plavit i pojišťovny, které se nám v internetových srovnávačích snaží ukázat, že spořit do „čtvrtého“ pilíře (rozuměj založit si investiční životní pojištění se spořicí složkou) je výhodnější, než si založit pilíř druhý. Dokonale přitom využívají úskalí druhého pilíře v jeho kontroverzní podobě – neumožňuje ti druhý pilíř vystoupit, u nás je to možné téměř kdykoliv, vadí ti minimálně dvacetiletý důchod a jeho čerpání až v nároku na starobní důchod z I. pilíře, tak si ho u nás začni čerpat kdykoli a na jak dlouho chceš. Třešničkou na dortu pak bývá nějaká garance, většinou díky technické úrokové míře, kterou pojišťovny používají pro zhodnocení svých rezerv a pro prostředky v garantovaných fondech. Dlouholeté zkušenosti jim opravdu umožnily připravit na pohled atraktivní a líbivé produkty, které zřejmě díky garantovaným slibům dokáží oslovit nejednoho zájemce. Veškerá atraktivita sice poněkud vybledá ve srovnání s inflací, ale není pěkné, když mi někdo garantuje minimální částku, která mi bude na důchod vyplacena?

 

Dovolím si malou poznámku. Je opravdu škoda, že smlouva o vstupu do II. pilíře neobsahuje a ani nemůže obsahovat žádnou informaci o výplatní fázi. Ta je totiž dle zákona doménou pojišťoven, to ony budou s klientem penzijních společností sepisovat bez účasti zprostředkovatelů smlouvu o pojištění důchodu, s jejímiž parametry se logicky zájemce o druhý pilíř nemůže seznámit už nyní před jeho vstupem. Takto je v dnešní podobě účastník II. pilíře držen v nejistotě, jak bude jeho výplatní fáze vlastně vypadat a může to zájemce odrazovat. Zákon pojišťovnám pouze přikazuje, že nejméně 90 % výnosu z investování aktiv, jejiž zdrojem jsou technické rezervy vytvořené k závazkům z pojištění důchodu, musí být každoročně použity k navýšení vyplácených důchodů, a že konkrétní vzorce a aktuální nabídku musí mít na internetových stránkách, ale zatím se tak díky pozvolnému rozjezdu reformy neděje.

 

Snad jen této nejistoty ve výplatní fázi tak lze využít jako argument pro prodej produktů, které by druhému pilíři „konkurovaly“. Protože v té spořicí ujíždí druhý pilíř ostatním možnostem spoření na stáří o parník. Konkurencí pro něj tak nejsou ani produkty IV. pilíře ze strany pojišťoven, byť štědře dotované daňovými úlevami. Ani pravidelné investice do podílových fondů. Kalkulačky pojišťoven sice nabídnou zajímavá srovnání druhého a „čtvrtého“ pilíře, neopomenou ale zdůraznit, že garanci konkrétní penze poskytnou pouze pro prostředky v garantovaném fondu. Lze ale předpokládat, že účastníci II. pilíře s alespoň střednodobým horizontem nebudou prostředky ukládat zrovna konzervativně, neboť pak by se efekt kapitalizačního pilíře pomalu rozplynul. Zůstává pak otázkou, jestli má takové internetové srovnávání vůbec smysl, nehledě na množství dopředu neznámých parametrů při výpočtu důchodu. Takže srovnání důchodů na internetu je třeba brát opravdu s velkou rezervou.

 

Pokusili jsme se pro různé věkové a příjmové kategorie srovnat různé typy spoření na stáří, z důvodů uvedených výše pouze pro spořicí fázi. Do srovnání jsme zahrnuli jak druhý pilíř, tak levné i dražší pravidelné investice do podílových fondů a nakonec i pár příkladů „čtvrtého pilíře“ ze strany pojišťoven, strukturou většinou kombinované investiční a důchodové životní pojištění. V poplatcích jsme u II. pilíře použili poplatkový strop a výkonnostní odměnu 10 %, u produktů pojišťoven počítali pro všechny se stejnými syntetickými správcovskými poplatky na úrovni 2,5 % p.a. (bohužel tzv. syntetické TER není povinnost zveřejňovat, takže jde o hrubý odhad), stejný poplatek jsme využitli i pro srovnání dražší investice do podílových fondů. U pojistných produktů jsme počítali s reinvesticí daňových úlev. Nutno ovšem dodat, že tato výhoda je u většiny IŽP plně vyeliminována počátečními náklady a administrativními poplatky, které u podílových fondů neexistují. Jako perličku jsme přidali ukládání prostředků na bezpoplatkový spořicí účet s výnosem 1,6 p.a. po zdanění.

 

Stručná charakteristika produktů

FLEXIPENZE je produktem Pojišťovny České spořitelny, je to vlastně upravené univerzální Flexi životní pojištění s rozsahem pojištění pouze pro případ smrti nebo dožití bez možnsoti dalších připojištění. Je možné přidat příspěvek zaměstnavatele. Ve spořicí fázi je možné investovat podobně jako u Flexi např. do fondů ISČS nebo ESPA či do garantovaného fondu se zhodncoením 2,4 % p.a. Fleixpenze nabízí výplatu renty, která není vázána na odchod do důchodu, na výběr je jednorázová výplata, doživotní nebo dočasná penze (5 – 20 let).

 

PENZE S GARANCÍ je produktem Kooperativy prodávaným exkluzivně poradci Kapitolu. Opět se jedná o kombinaci univerzálního a důchodového pojištění. Minimální pojistná doba je 10 let, výplatu renty lze volit na 2-50 let. Ve spořicí fázi je možné vybírat mezi investičními fondy, ve fázi výplatní budou prostředky alokovány výhradně v garantovaném fondu. Odtud název Penze s garancí, neboť ve smlouvě máte smluvně garantován minimální důchod, který může být ještě dále navyšován o přebytky ve výnosech.

 

EVOLUCE je produktem České podnikatelské pojišťovny. Jedná se o investiční životní pojištění, které nabízí zejména ve spořicí fázi pestrou škálu investičních nástrojů různých správců (Conseq, Pioneer, C-Quadrat) včetně třeba portfolia životního cyklu, tkerý je za příplatek 0,4 % p.a. spravován investičním manažerem, kterým je Conseq. Ve výplatní fázi lze volit doživotní, desetiletý nebo dvacetiletý důchod. Minimální zhodnocení garantovaného fondu je 2,2 %. p.a.

 

PRODUKT OK 1 – soukromá penze je taktéž produktem ČPP pro síť Broker Consulting. Od IŽP Evoluce se liší jiným nastavením počátečních poplatků a administrativním měsíčním poplatkem. Předností je opět široké spektrum investičních možností a také připsání Broker bonusu na úkor části provize poradce po dvou letech spoření, který z produktu nakonec může učinit nejvýhodnější variantu v rámci celého pelotonu IŽP, plně srovnatelnou s pravidelným investovnáním do dražších podílových fondů. Kromě Broker Consulting nepřipravila dle našich informací žádná „vícebarevná“ společnost speciální IŽP jako spoření na penzi.

 

Tabulka 1: Poplatkové struktury srovnávaných produktů

Produkt

Kdo nabízí

Počáteční nákl.

Správc. poplatek

Vstupní popl.

Měsíční popl.

II. pilíř*** PS jakákoli

0

0,8 % p.a.+10 %

0 %

0 Kč

Flexipenze Pojišťovna ČS

dle tabulky 2

2,5 % p.a.

5 %/1,5 %

35 Kč

Penze s garancí Kooperativa/kapitol

dle tabulky 2

2,5 % p.a.

3 %

30 Kč

Evoluce ČPP

dle tabulky 2

2,5 % p.a.

2,5 %

35 Kč

OK 1** ČPP pro BC

dle tabulky 2

2,5 % p.a.

2,5 %

50 Kč

OPF dražší Inv. spol. jakákoli

0

2,5 % p.a.

2,5 %

0 Kč

OPF levný Inv. spol. jakákoli

0

1,5 % p.a.

1,5 %

0 Kč

Spořicí účet Banka jakákoli

0

0

0 %

0 Kč

 

Tabulka 2: Poč. náklady pojistných produktů v prvních letech

Produkt

Příklad 1

Příklad 2

Příklad 3

Flexipenze

46 %, 40,5 %

90 %, 90 %

90 %, 90 %

Penze s garancí

76 %

57 %, 57 %, 57 %

65 %, 65 %, 65 %

Evoluce

32 %, 32 %

48 %, 48 %, 48 %

49 %, 49 %, 49 %, 49 %

OK 1

64 %

48 %, 48 %, 48 %

65 %, 65 %, 65 %

Poznámky: v % z měsíčního pojistného, *vycházeli jsme z oficiálních internetových prezentací jednotlivých pojišťoven a ze standardních ceníků, je samozřejmě možné a pravděpodobné, že velké společnosti používají individuální sazebníky počátečních nákladů

 

DRUHÝ NEBO ČTVRTÝ – MODELOVÉ PŘÍKLADY

Pro srovnání jsme zvolili tři modelové příklady lidí, kteří se rozhodli jít do druhého pilíře (důvody nejsou jen matematické) a hledají odpověď na otázku, zda nebude lépe 2 % ze mzdy odkládat raději jinam. Výsledky příkladů lze nalézt v tabulce 3.

 

Příklad první: Muž 55 let s příjmem 60 000 Kč hrubého. V případě účasti ve II. pilíři by odváděl ze svého 1 200 Kč měsíčně, 1 800 Kč by na svůj individuální účet dostával od státu. Předpokládané hrubé zhodnocení podkladového aktiva 4 % p.a. (jedná se o opravdu hrubý předpoklad, rozptyl může být značný), doba spoření do nároku na státem stanovený starobní důchod 9 let.

 

Příklad druhý: Muž 45 let s příjmem 30 000 Kč hrubého. V případě účasti ve II. pilíři by odváděl ze svého 600 Kč měsíčně, 900 Kč by na svůj individiální účet dostával od státu. Předpokládané hrubé zhodnocení podkladového aktiva 5 % p.a., doba spoření do nároku na státem stanovený  starobní důchod 22 let.

 

Příklad třetí: Žena 30 let s příjmem 25 000 Kč hrubého. V případě účasti ve II. pilíří by odváděla ze svého 500 Kč měsíčně, 750 Kč by na svůj individiální účet dostávala od státu. Předpokládané hrubé zhodncoení podkladového aktiva 6 % p.a., doba spoření do nároku na státem stanvoený starobní důchod 38 let.

 

ZÁVĚRY

Rozhodneme-li se pro vstup do druhého pilíře, neměli bychom se již více zatěžovat různými alternativami čtvrtých pilířů místo něj. Ano, tyto produkty přinášejí větší variabilitu pro výplatu důchodu i flexibilitu v začátku výplatí fáze, ale ztráty nabrané na poplatcích ve spořicí fázi to zdaleka nevyváží. A kdybychom diskontovali o inflaci, skutečnost by byla ještě tristnější.

 

Pro dobu kratší než deset let bychom se investičním životním pojištění se spořicí složkou neměli nechat vůbec zlákat, jeho výsledky i ve srovnání s prostým ukládáním částky na spořicí účet jsou jednoznačné. To samé ale paltí i pro investování do dražšího podílového fondu, jehož dokonce jedno z IŽP výnosem překonalo.

 

Pro delší než dvacetiletý horizont se levná správa důchodových fondů projevuje jednoznačně. IŽP se spořením na toto období ospravedlní příspěvek zaměstnavatele ve spojení s maximalizací daňových úlev, ale zjůména výběr levných alternativ pro investování. Každá desetinka procenta ukrojená za správu fondů se na delším horizontu projeví.

 

Současné nabízené marketingové produkty čtvrtého pilíře ze strany pojišťoven ale poplatkově příliš nevybočují ze stávající praxe IŽP, a tak je pro dlouhodobé spoření nelze doporučit.

 

Tabulka 3: Prostředky účastníka naakumulované v rámci spořící fáze daného produktu*

Produkt

Příklad 1

Příklad 2

Příklad 3

vloženo naspořeno poplatky vloženo naspořeno poplatky vloženo naspořeno poplatky
II. pilíř***

129 600

149 069

5,3 %

158 400

250 678

15,6 %

228 000

642 259

43,7 %

Flexipenze

129 600

131 848

27,2 %

158 400

196 990

47,7 %

228 000

444 641

86,9 %

Penze s garancí

129 600

133 982

25,9 %

158 400

199 138

46,6 %

228 000

449 706

86,4 %

Evoluce

129 600

136 479

24,8 %

158 400

204 062

46,7 %

228 000

447 869

86,6 %

OK 1**

129 600

134 744

25,8 %

158 400

198 797

49,2 %

228 000

433 578

87,1 %

OPF dražší

129 600

135 301

14,1 %

158 400

205 351

35,1 %

228 000

459 117

78,1 %

OPF levný

129 600

143 100

8,7 %

158 400

233 600

22,9 %

228 000

581 933

55,0 %

Spořicí účet

129 600

139 407

0 %

158 400

189 705

0 %

228 000

313 160

0 %

Poznámky:*Ve výpočtech nejsou zahrnuty individuální bonusy jednotlivých produktů (bonus za věrnost, bonus za bezeškodní průběh, apod.).

** nepočítáno s Broker bonusem, tedy možnosti zprostředkovatele po 2 letech spoření připsat na účet účastníka bonus plynoucí ze snížené provize

*** počítáno pouze s příspěvky účastníka (2 % z hrubé mzdy), nikoliv s příspěvky od státu (3 %)

Poplatky…procentuální podíl zaplacených poplatků na vložené nezhodnocené částce, je počítáno s reinvesticí daňových úlev.

 

Autor: Marek Janšta, pracuje ve společnosti KZ Finance, zdroj: FOND SHOP 7/2013

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 5
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře