Zdanění příjmů starobních důchodců

9. 11. 2016 Petr Gola

Mnozí starobní důchodci si ke svému důchodu přivydělávají. Vlastní výdělečná činnost starobních důchodců není nijak omezena. Starobní důchodci mohou pracovat ve standardním pracovním poměru na dobu neurčitou nebo na dohody. Jaké daně odvádí pracující starobní důchodci z příjmů ze zaměstnání?

 

Zdanění pracujícího starobního důchodce se liší v závislosti na tom, zdali pracuje na standardní smlouvu nebo na některou z  pracovních dohod a zdali má pracující starobní důchodce u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (růžový papír). V několika praktický příkladech si ukážeme, kdy se platí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

 

Daně ze standardní pracovní smlouvy

Starobní důchodce může pracovat pro svého zaměstnavatele i na smlouvu na dobu neurčitou. Z hrubé mzdy je pracujícímu starobnímu důchodci jeho zaměstnavatelem sražena daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Aby mohla být při výpočtu čisté mzdy uplatněna daňová sleva na poplatníka, tak musí mít starobní důchodce u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.

 

Praktický příklad

Starobní důchodce Vaněk pracuje na zkrácený úvazek a má hrubou mzdu 12 700 Kč. Pan Vaněk má u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu fyzických osob je uplatněna sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Na zdravotním pojištění je panu Vaňkovi z jeho hrubé mzdy sraženo 572 Kč (12 700 Kč x 4,5 %), na sociálním pojištění 826 Kč (12 700 Kč x 6,5 %). Na dani z příjmu fyzických osob je panu Vaňkovi sražena daň z příjmu ve výši 495 Kč (12 700 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 % – sleva na poplatníka 2 070 Kč). Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob se vypočítává ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatelé odvádí za své zaměstnance 34 % na povinném pojistném. Superhrubá mzda se při měsíčním výpočtu zaokrouhluje na sta nahoru. Čistá měsíční mzda pana Vaňka, kterou obdrží na svůj bankovní účet bude tedy 10 807 Kč (12 700 Kč – 572 Kč – 826 Kč – 495 Kč).

 

Roční zúčtování daně

Důchodci, kteří nemají povinnost sami podat daňové přiznání k dani z příjmu, mohou svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně. V případě, že důchodce pracoval pouze po část roku, tedy pouze několik prvních měsíců začátkem roku nebo poslední měsíce roku, tak vznikne pracujícímu starobnímu důchodci po provedení ročního zúčtování daně nárok na daňovou vratku, podmínkou je odvedení během roku nějaké částky na zálohové dani z příjmu fyzických osob.  Důvodem je skutečnost, že v daňovém přiznání se uplatní roční základní daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Při práci pouze po část roku se základní daňová sleva na poplatníka poměrně nekrátí.

 

Daně z dohody o provedení práce

Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč. Při překročení limitu se již z měsíční odměny z dohody o provedení práce sociální pojištění i zdravotní pojištění odvádí. Pracující starobní důchodce může podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani, i když pracuje pouze na základě dohody o provedení práce. Prohlášení k dani je však možné na dané období, minimálně jeden kalendářní měsíc, podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu může pracovat i předčasný důchodce, neboť je splněna zákonná podmínka, že předčasný důchodce nesmí mít do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

 

Praktický příklad

Paní Benešová je v předčasném důchodu. Paní Benešová pracuje na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele AB s měsíční odměnou 8 000 Kč. Dále paní Benešová pracuje na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele XY s měsíční odměnou 5 000 Kč. Protože ani u jednoho zaměstnavatele není dosaženo rozhodného příjmu pro odvod sociálního pojištění, tak může paní Benešová současně pobírat předčasný důchod a odměnu z dohody o provedení práce od obou zaměstnavatelů. Prohlášení k dani může paní Benešová podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Paní Benešová podepíše prohlášení k dani a uplatní tedy základní slevu na poplatníka u zaměstnavatele AB. Z měsíční odměny ve výši 8 000 Kč od zaměstnavatele AB nebude paní AB platit žádné daně a čistá odměna na účet bude 8 000 Kč. U zaměstnavatele XY paní Benešová již základní daňovou slevu na poplatníka uplatnit nemůže, a proto ji bude z měsíční odměny 5 000 Kč odvedeno na dani z příjmu fyzických osob 750 Kč (5 000 Kč x 15 %).

 

Daň z dohody o pracovní činnosti

Z dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatí, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Při překročení limitu se již povinné pojistné odvádí.

 

Praktický příklad

Starobní důchodce pan Čermák si přivydělává na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 6 000 Kč. Protože za důchodce platí zdravotní pojištění stát, tak nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, v roce 2016 ve výši 9 900 Kč. Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného hrubého zisku. Na zdravotním pojištění je panu Čermákovi sraženo 270 Kč (6 000 Kč x 4,5 %), na sociálním pojištění je panu Čermákovi sraženo 390 Kč (6 000 Kč x 6,5 %). Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí pan Čermák z důvodu podepsání prohlášení k dani a uplatnění základní daňové slevy na poplatníka nic. Čistá měsíční odměna pana Čermáka na účet bude 5 340 Kč (6 000 Kč – 270 Kč – 390 Kč).

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře