Manželství a důchod

26. 9. 2016 Petr Gola

Důchodový věk se liší dle roku narození a u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí, uzavření či neuzavření manželství nemá tedy vliv na odchod do starobního důchodu. Naproti tomu vdovský nebo vdovecký důchod však nemůže být nikdy přiznán družce nebo druhovi.

 

Pro přiznání řádného starobního důchodu musí žadatel o starobní důchod dosáhnout požadovaného věku a musí získat potřebnou minimální dobu pojištění. Uzavřené manželství tedy nemá vliv na důchodový věk u mužů ani u žen. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2016 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu nejméně 32 let pojištění. V následujících letech se potřebná doba pojištění každoročně o jeden rok zvyšuje. V roce 2017 musí žadatelé o starobní důchod získat minimální dobu pojištění v rozsahu 33 let, v roce 2018 nejméně 34 let a od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění alespoň 35 let. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Na potřebnou dobu pojištění nemá vliv uzavření manželství ani počet vychovaných dětí.

 

Praktický příklad

Slečna Novotná je svobodná a bezdětná a odchází do starobního důchodu v roce 2016. Pro přiznání starobního důchodu musí slečna Novotná získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let. Paní Králová je vdaná a vychovala dvě děti. Pro přiznání starobního důchodu musí paní Králová získat rovněž dobu pojištění v minimálním rozsahu 32 let.

 

Praktický příklad

Paní Veselá odchází v roce 2016 do předčasného důchodu o dva roky dříve, přičemž získala dobu pojištění v rozsahu 31 let. Paní Veselá se mylně domnívá, že při odchodu do předčasného důchodu se potřebná doba pojištění snižuje. Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána stejná doba pojištění jako pro přiznání řádného starobního důchodu. V letošním roce tedy v rozsahu 32 let. Při chybějící době pojištění může být řešením využití dobrovolného důchodového pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena. Bez časového omezení je možné zpětně dopojistit evidenci na úřadu práce, kdy nenáležela podpora v nezaměstnanosti a tato doba se již nehodnotí do doby pojištění.

 

Manželství nemá na výši důchodu vliv

Při výpočtu starobního důchodu (řádného nebo předčasného) se hodnotí pouze průběh pojištění žadatele o důchod. Dlouhodobé manželství tedy nemá na výši státního důchodu vliv. Výši řádného důchodu ovlivňuje pouze získaná doba pojištění žadatele o důchod a příjmy v rozhodném období žadatele o důchod. Přestože většina manželských párů společně hospodaří, tak mají rozdílně vysoké státní důchody. Do doby pojištění ovlivňující výši státního starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i péče o dítě do 4 let věku. Doba péče o dítě se přitom ve stejném rozsahu započítává vdané ženě i svobodné ženě, uzavření manželství není podmínkou, aby se doba péče o dítě započítala pro důchodové účely.

 

Valorizují se oba důchody

Od lednové splátky důchodu se všechny důchody přiznané do konce předcházejícího kalendářního roku valorizují (řádné starobní, předčasné starobní, invalidní i pozůstalostní důchody). Pokud oba manželé pobírají vlastní důchod, potom se valorizuje měsíční důchod každému z nich. Od roku 2017 by se měly starobní důchody přiznané do 31. 12. 2016 zvýšit v průměru o 300 Kč, manželský pár ve starobním důchodu si tedy v průměru polepší o 600 Kč.

 

Manželství = podmínka pro čerpání vdovského důchodu

Nárok na vdovský důchod má vdova (vdovec), jestliže zemřelý manžel (manželka) pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo došlo k úmrtí v důsledku pracovního úrazu. Podmínkou pro přiznání vdovského důchodu je tedy trvání manželství. Družka (druh) nebo přítelkyně (přítel) tedy nemůže pobírat vdovský (vdovecký) důchod.

 

Praktický příklad

Paní Novákové žila 25 let v manželství, před třemi roky se však rozvedla. Nyní její bývalý manžel zemřel. Paní Novákové tedy nevznikne nárok na vdovský důchod, přestože s bývalým manželem tak dlouho společně hospodařili a vychovali dvě děti. Ke dni úmrtí bývalého manžela není splněna podmínka trvání manželství, a proto nemůže být paní Novákové přiznán vdovský důchod.

 

Praktický příklad

Slečna Procházková žila se svým přítelem od 30 let, nikdy však neuzavřeli manželství. V případě úmrtí přítele nebude slečně Procházkové přiznán vdovecký důchod, protože nesplní podmínku uzavření manželství.

 

Praktický příklad

Paní Malé (39 let) zemře manžel, se kterým vychovávala dvě děti. Paní Malé je přiznán vdovecký důchod, který pobírá i po základní roční lhůtě, neboť stále pečuje o dvě nezaopatřené děti. Paní Malá však po třech letech uzavře nové manželství. Z důvodu uzavření nového manželství přestane mít nárok na vdovský důchod po zemřelém bývalém manželovi panu Malém. Studující děti však budou mít nadále nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci, uzavření nového manželství jejich matky nemá na nárok na sirotčí důchod vliv.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře