Jak to bude s ukončením II. důchodového pilíře?

Nejdůležitější faktory ovlivňující výši důchodu
29. 7. 2015 Petr Gola

Jestliže projde úspěšně celým legislativním procesem vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření a další související legislativa, potom nebude možné v roce 2016 v II. pilíři spořit. Do II. důchodového pilíře vstoupilo cca 84 tisíc lidí, což je výrazně méně než se očekávalo při zavádění důchodové reformy.

 

Důchodová reforma zavedla v Česku od roku 2013 tří-pilířový důchodový systém. První pilíř je státní důchod, druhý pilíř dobrovolné fondové penzijní spoření u vybrané penzijní společnosti a třetí pilíř tvoří vlastní úspory zejména ve státem podporovaném penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření u vybrané penzijní společnosti.

 

Jak funguje II. pilíř?

Vstup do II. pilíře byl dobrovolný. Setkal se však s výrazně menším zájmem občanů, než se předpokládalo.

  • Zaměstnanci, kteří se rozhodli vstoupit do II. pilíře, odvádí ze své mzdy na sociálním (důchodovém) pojištění 3,5 % z hrubé mzdy místo 6,5 % jako je tomu v případě zaměstnanců, kteří do II. pilíře nevstoupili. Ušetřené 3 % z hrubé mzdy plus další 2 % z hrubé mzdy se následně odvádí do II. pilíře.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které vstoupily do II. pilíře, odvádí na sociálním (důchodovém) pojištění 26,2 % z vyměřovacího základu místo 29,2 % jako je tomu v případě OSVČ, které do II. pilíře nevstoupily. Současně odvádí OSVČ, jenž do II. pilíře vstoupily, 5 % z vyměřovacího základu do II. pilíře.

Peníze v II. důchodovém pilíři následně penzijní společnosti zhodnocují. Účastníci II. pilíře si mohli vybrat penzijní společnost a investiční strategii. Vstup do II. důchodového pilíře posiloval vlastní zodpovědnost za životní úroveň v důchodu a byl výhodný zejména pro občany s vyššími příjmy.

 

Možnosti čerpání peněz z II. pilíře

Jestliže projdou úspěšně legislativním procesem veškeré zákony související s ukončením II. důchodového pilíře, potom se nebude již za leden 2016 odvádět pojistné do II. důchodového pilíře. Účastníci II. pilíře o své naspořené finanční prostředky nepřijdou. Budou mít možnost si zvolit jednu ze dvou možností vyrovnání jejich finančních prostředků na smlouvě.

  • První možností by bylo převedení peněz z II. pilíře na zaslaný bankovní účet nebo dodání peněz prostřednictvím poštovní poukázky.
  • Druhou možností by bylo převedení peněz z II. pilíře na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění ve III. důchodovém pilíři.

Penzijní společnosti by měly povinnost se všemi účastníky II. pilíře komunikovat a všichni občané, kteří do II. pilíře vstoupili by si následně vybrali variantu ukončení II. pilíře, která by byla pro ně z jejich pohledu výhodnější. Penzijní společnosti by byly povinné do 31. března 2016 zaslat svým klientům příslušné oznámení. Vybrat variantu by bylo nutné do konce září 2016 a v návaznosti na zvolené variantě by bylo zapotřebí sdělit penzijní společnosti příslušné údaje (např. bankovní účet, číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření). Výplata peněz by proběhla do konce roku 2016. Povolení k vytvoření důchodových fondů by v případě úspěšného legislativního procesu zaniklo dne 30. června 2016.

 

Jak to bude se státním důchodem?

Účastníci II. pilíře odvádí méně na sociálním (důchodovém) pojištění než občané, kteří do II. pilíře nevstoupili. To má samozřejmě za následek nižší státní důchod, neboť ve výpočtové formuli státního důchodu z I. pilíře bude na tuto skutečnost pamatováno. Výpočet státního důchodu pro občany, kteří vstoupili do II. pilíře bude odlišný, protože se bude jinak započítávat získaná doba pojištění. Každý rok pojištění získaný účastí ve II. důchodovém pilíři se bude ve výpočtové formuli započítávat z 1,2 % místo 1,5 %. Z důvodu krátkého trvání II. důchodového pilíře by však vliv vstupu do II. pilíře na výši státního důchodu nebyl velký. Lidé, kteří do II. pilíře vstoupili, však budou mít možnost sociální (důchodové) pojištění doplatit a mít nekrácený státní důchod. V takovém případě by bylo potřeba požádat OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) na předepsaném tiskopise o sdělení výše nedoplatku na sociálním (důchodovém) pojištění do 30. června 2017. OSSZ by následně do 90 dní ode dne žádosti musela sdělit výši nedoplatku a lhůtu pro jeho doplacení. Primárně však účastníci II. pilíře počítali s nižším státním důchodem výměnou za možnost se více zajistit na důchod vlastními silami a ovlivňovat vybranou investiční strategii ve II. pilíři.

 

Produkty III. pilíře stát nadále podporuje

Když dojde k příslušným legislativním změnám, tak se všechny dotýkají pouze II. důchodového pilíře. Státem podporovaný III. důchodový pilíř zůstává beze změny. U všech smluv o penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření je nadále možné čerpat státní příspěvek, jehož výše se pohybuje dle výše měsíční úložky. Minimální státní příspěvek činí 90 Kč měsíčně při měsíční úložce klienta na smlouvu 300 Kč a maximální státní příspěvek činí 230 Kč měsíčně při měsíční úložce na smlouvu 1 000 Kč. V současné době je možné uzavřít pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. U obou finančních produktů je možné navíc využít daňového odpočtu. Daň z příjmu fyzických osob je možné snížit až o 1 800 Kč. Na maximální daňovou úsporu dosáhnou klienti měsíčně spořící na smlouvu alespoň 2 000 Kč. Ke snížení daně z příjmu z důvodu spoření na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření je nutné spořit na smlouvu měsíčně více než 1 000 Kč.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře