Jak důchodová reforma mění systém penzijního připojištění?

15. 5. 2012 | Aktualizováno: 6. 8. 2012 Redakce

Důchodová reforma přináší jak změny teoretické, mezi ně patří třeba nové názvosloví, tak změny ryze praktické, kterých si všimnou všichni. Penzijní připojištění se bude nově od roku 2013 nazývat doplňkovým penzijním spořením a bude tzv. III pilířem důchodového systému. Jednotlivé pilíře jsou definované takto:

  • I. pilíř – státní důchod
  • II. pilíř – penze z dobrovolného fondového penzijního spoření
  • III. pilíř – vlastní úspory

Současné penzijní fondy jsou v průběhu roku 2012 transformovány na tzv. účastnické fondy. Ty budou mít nové podmínky. Změní se nejenom výše státních příspěvků, viz výše, ale přibude možnost volby investiční strategie. Volba investiční strategie s sebou nese i další změnu – již nebude garantováno nezáporné zhodnocení. Výše zhodnocení bude záviset právě na zvolené investiční strategii. V neposlední řadě už od roku 2013 nebude nabízena tzv. výsluhová penze, díky které se lidé dostali k penězům ze spoření před dosažením věku 60 let.

Komentáře