Deset výhod předdůchodu

21. 8. 2014 | Aktualizováno: 18. 8. 2014 Petr Gola

Zodpovědní občané, kteří mají dostatečné vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření, mohou odejít před dosažením důchodového věku do předdůchodu. Penzijní připojištění je možné snadno „převést“ na doplňkové penzijní spoření. Předdůchod nabízí zajímavé výhody. Podívejme se na vybraných 10 výhod předdůchodu.

 

Předdůchod nevyplácí stát, ale jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na doplňkovém penzijním spoření. Pro čerpání předdůchodu je nutné splnit několik zákonných podmínek. Spořící doba musí trvat alespoň 60 měsíců. Do spořící doby se započítává i spořící doba v penzijním připojištění, které je však nutné „převést“ u stávající penzijní společnosti na doplňkové penzijní spoření. Naspořená částka musí být dostačující. Měsíční splátka předdůchodu činí alespoň 30 % průměrné mzdy MPSV. Předdůchod musí být čerpán nejméně po dobu dvou let. Měsíční částka předdůchodu je sjednána ve stejné neklesající výši.

 

1) Do předdůchodu je možné odejít o 5 let dříve než do důchodu

Do předčasného důchodu je možné odejít v současné době 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Do předdůchodu až 5 let před dosažením důchodového věku. Řádný důchodový věk se liší pro muže a ženy. Důchodový věk závisí na roku narození, u žen i na počtu vychovaných dětí. Pro možnost čerpání předdůchodu se však posuzuje důchodový věk muže daného roku narození. Ženy tak mohou prakticky do předdůchodu odejít později než muži. Nevyužijí tedy zcela pětiletou lhůtu.

 

2) S předdůchodem se vyhneme krácení za předčasnost

Někteří občané uvažují o dřívějším odchodu do důchodu, chtějí se ale vyhnout krácení za předčasnost. Řešením je právě předdůchod. Při odchodu do předčasného je nutné počítat s citelným krácením státního důchodu. Krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Dřívější odchod do předčasného důchodu je sankciován citelným krácením. Občané čerpající předdůchod se však krácení vyhnout. Odejdou totiž až do řádného starobního důchodu. Předdůchod tak brání snížení důchodu z důvodu krácení za předčasnost.

 

3) Čerpání předdůchodu nesnižuje průměrnou mzdu za odpracované roky

Státní důchod závisí na získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Zjednodušeně můžeme osobní vyměřovací základ nazvat průměrnou mzdou v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu důchodu v roce 2014 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2013. Řada předdůchodců nemá během čerpání předdůchodu žádný jiný vlastní příjem. Nulový příjem v daných letech čerpání předdůchodu však nesnižuje osobní vyměřovací základ. Doba čerpání předdůchodu totiž patří mezi vyloučenou dobu pojištění. Toto opatření znamená, že doba pobírání předdůchodu nesnižuje průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky, ze které se následně počítá státní důchod. Zde je však potřeba upozornit, že doba čerpání předdůchodu nezvyšuje dobu pojištění pro výpočet důchodu. Občan pracující až do dosažení řádného důchodového věku získá vyšší dobu pojištění než jeho známý, který bude čerpat předdůchod.

 

4) Zdravotní pojištění je placeno státem

Všichni občané s trvalým pobytem v ČR musí platit zdravotní pojištění. Účast na platbě zdravotního pojištění je povinná. Vyhnout se placení zdravotního pojištění nelze. Za předdůchodce však platí zdravotní pojištění stát. Toto opatření je velmi výhodné. Např. studenti starší 26 let nebo občané sankčně vyřazeni z evidence úřadu práce musí platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 1 148 Kč (13,5 % z minimální mzdy). U své zdravotní pojišťovny jsou vedeni jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů).

 

6) V předdůchodu je možné pracovat

Občané čerpající předdůchod mohou pracovat nebo podnikat. Primárně je předdůchod určen pro občany, kteří z nějakého důvodu v předdůchodovém věku nemohou již pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Kdo pracuje, pro toho je lepší využít naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření až v důchodu. Někdy se v praxi stává, že občan bude v předdůchodu půl roku nebo rok a následně obdrží velmi zajímavou pracovní nabídku. Samozřejmě ji může přijmout a nastoupit do práce. Na čerpání předdůchodu nemá tato skutečnost žádný vliv. Předdůchodci nejsou ve své výdělečné činnosti limitováni. Mohou mít libovolný příjem a pracovat na libovolný typ pracovního úvazku. Žádná omezení nejsou ani pro výkon jejich samostatné výdělečné činnosti. Předdůchod nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní naspořené finanční prostředky.

 

7) Předdůchod nebrání odchodu do předčasného důchodu

Při čerpání předdůchodu nezaniká nárok na předčasný důchod. I předdůchodci mohou odejít do předčasného důchodu. Na výpočet předčasného důchodu nemá přitom vliv, že se čerpal předdůchod. Předčasný důchod je vypočítán standardním způsobem jako ostatním žadatelům o předčasný důchod.

 

8) Předdůchodci mají nárok na daňovou slevu

V roce 2013 nemohli starobní důchodci uplatnit při práci nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za celý rok, jestliže k 1. lednu 2013 pobírali starobní důchod. Předdůchodci mohli základní slevu využít. V předdůchodu se totiž nedostává měsíční důchod od státu. Předdůchod není důchodovou dávkou dle zákona o důchodovém pojištění. Dle rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 30. července 2014 mají nárok za rok 2014 na daňovou slevu na poplatníka všichni výdělečně činní důchodci.

 

9) Při práci je možnost volby pro výpočet důchodu

Kdo odejde do předdůchodu a následně začne pracovat, tak má při výpočtu důchodu možnost volby, zdali použije při výpočtu starobního důchodu „vyloučenou dobu“ nebo „započítá příjem během předdůchodu“. Situace je samozřejmě vždy individuální. Záleží na konkrétním průběhu pojištění. Jestliže však předdůchodce dosahuje svého „obvyklého“ příjmu jako v minulých letech, tak je výhodnější započítání příjmu.

 

10) Při podnikání v předdůchodu se zdravotní pojištění platí dle zisku

Samostatně výdělečně činní předdůchodci odvádí zdravotní pojištění dle skutečně dosaženého zisku. Zdravotní pojištění za předdůchodce platí stát. Předdůchodci jsou tzv. „státními pojištěnci“, proto se na ně při výkonu samostatné výdělečné činnosti nevztahuje povinnost placení zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/pensions/1-0-1-1

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 7
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře