Deset důležitých bodů o penzijním připojištění

14. 5. 2015 Petr Gola

Penzijní připojištění je oblíbený finanční produkt k zajištění na důchod podporovaný státem. Ve 4. čtvrtletí roku 2014 bylo účastno v systému celkem téměř 4,6 miliónů občanů. Podívejme se na vybraných deset důležitých informací, které je vhodné o penzijním připojištění vědět.

 

Penzijní připojištění spolu s doplňkovým penzijním spořením patří mezi dva finanční produkty III. důchodového pilíře. Každý občan může mít uzavřenu pouze jednu smlouvu. Uzavřít smlouvu o penzijním připojištění již není možné, všechny dřívější smlouvy jsou u penzijních společností vedeny v transformovaných fondech. V současné době je možné uzavřít již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Smlouvu o penzijním připojištění je možné mít uzavřenu u jedné z 8 penzijních společností (ALLIANZ PS, AXA PS, CONSEQ DPS, ČS PS, ČSOB PS, ING PS, KB PS, PS ČP). Co je dobré vědět o penzijním připojištění?

 

1) Nezáporné zhodnocení

Penzijní společnosti nemohou klientům mající uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění připsat záporné zhodnocení. Z tohoto důvodu je investování finančních prostředků v systému velmi konzervativní. Hlavním cílem penzijních společností je tedy, aby roční zhodnocení u penzijního připojištění bylo vyšší než inflace. Kdo chce mít možnost dosáhnout vyššího zhodnocení, ten by měl svoji smlouvu převést do doplňkového penzijního spoření, kde si mohou klienti vybírat investiční variantu odpovídající jejich investičnímu profilu. Současně však u doplňkového penzijního spoření není již garance nezáporného zhodnocení jako u penzijního připojištění, s tím je potřeba počítat.

 

2) Státní podpora až 230 Kč měsíčně

Stát přispívá občanům mající uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění až 230 Kč měsíčně na smlouvu v závislosti na výši měsíční úložky klienta. Při měsíční úložce 1 000 Kč a více je možné dosáhnout na maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč. Na minimální měsíční státní příspěvek ve výši 90 Kč dosáhnou občané spořící na smlouvu minimálně 300 Kč měsíčně. Státní podpora je shodná jak pro smlouvy o penzijním připojištění, tak pro smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

 

3) Daň z příjmu za rok může být nižší až o 1 800 Kč

Zaplacené příspěvky na smlouvu o penzijním připojištění snižují základ daně a tím i vypočtenou daňovou povinnost. Základ daně snižují zaplacené příspěvky během roku nad 12 000 Kč. A maximálně je možné snížit základ daně rovněž až o 12 000 Kč. Daňový odpočet ve výši 12 000 Kč přitom přináší daňovou úsporu ve výši 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %). Na maximální daňový odpočet dosáhnou občané spořící na svoji smlouvu měsíčně 2 000 Kč a více. Naopak občanům měsíčně spořící na smlouvu 1 000 Kč a méně nárok na daňový odpočet nevzniká, neboť za celý rok nevloží na svoji smlouvu více než požadovaných 12 000 Kč. Stejná pravidla pro daňový odpočet jako u penzijního připojištění platí i u doplňkového penzijního spoření.

 

4) Na smlouvu může přispívat zaměstnavatel

Jedním z oblíbených firemních benefitů je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění. Příspěvek zaměstnavatele do částky 30 000 Kč je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele je tedy finančně výhodnější zaměstnanci přispívat na smlouvu o penzijním připojištění 2 500 Kč měsíčně (30 000 Kč: 12 měsíců) než o 2 500 Kč zvýšit zaměstnanci hrubou mzdu. Stejná pravidla platí i pro příspěvek zaměstnavatele na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

 

5) Pro zvýšení státního příspěvku nelze měnit částku libovolně

U stavebního spoření je možné během roku zasílat libovolné platby na smlouvu a když je celková částka zaslaná na smlouvu za rok 20 000 Kč a více, tak vzniká nárok na maximální státní roční příspěvek ve výši 2 000 Kč. U penzijního připojištění tomu tak není. Když má klient sjednánu měsíční platbu např. 600 Kč a sám se individuálně rozhodne pro zvýšení na 1 000 Kč, tak bude MF zasílat na smlouvu čtvrtletně státní příspěvek stále odpovídající platbě 600 Kč. Aby došlo ke zvýšení státního příspěvku, tak je nutné zvýšení částky na smlouvu provést v součinnosti s penzijní společností.

 

6) Pro maximální daňový odpočet je možné doplatit částku jednorázově

Někteří klienti mají sjednánu měsíční částku u penzijního připojištění ve výši 1 000 Kč, aby maximalizovali státní příspěvek. Koncem roku zjistí, že mají volné peněžní prostředky a chtějí i maximalizovat daňový odpočet. Na smlouvu tedy zašlou koncem roku 12 000 Kč. Tento postup je možný. S ohledem na maximalizaci daňového odpočtu je možné koncem roku zaslat jednorázovou částku na smlouvu o penzijním připojištění, když to finanční situace dovoluje.

 

7) Předdůchod lze čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření

Ze smlouvy o penzijním připojištění není možné čerpat předdůchod. Tuto variantu umožňuje pouze čerpání finančních prostředků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Kdo chce čerpat předdůchod, ten musí svoji smlouvu o penzijním připojištění převést u své stávající penzijní společnosti na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost.

 

8) Doba spoření na penzijním připojištění se započítává

Pro možnost čerpání předdůchodu musí smlouva trvat minimálně 60 měsíců a je nutné splnit i další zákonné podmínky. Do doby 60 měsíců se přitom započítává i spoření na smlouvu o penzijním připojištění, která se následně převede na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

 

9) Předčasné zrušení je nevýhodné

Někteří občané při finančních problémech uvažují o předčasném zrušení smlouvy o penzijním připojištění. K tomuto kroku je však vhodné přistoupit až v krajních případech a zkusit vyřešit aktuální finanční problémy jiným a lepším způsobem. Úspory na penzijním připojištění slouží ke zlepšení životní úrovně v důchodu. Při předčasném zrušení navíc dochází k finančním ztrátám, neboť nenáleží státní příspěvky, které musí penzijní společnost zaslat zpět na MF, nenáleží zhodnocení státních příspěvků, dále dochází ke zdanění příspěvků zaměstnavatele a případné daňové odpočty z minulých let je nutné zpětně dodanit.

 

10) Informace o smlouvě lze sledovat on-line

Jednotlivé penzijní společnosti umožňují svým klientům zřídit si on-line přístup ke své smlouvě na internetu. Klienti tak mohou pravidelně na internetu sledovat aktuální hodnotu své smlouvy, měnit kontaktní údaje nebo změnit měsíční úložku na smlouvu. Heslem zabezpečený přístup ke smlouvě je výhodný a ulehčuje komunikaci s příslušnou penzijní společností. Všechny potřebné informace jsou totiž k dohledání on-line.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 6
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře