Jak se změnilo doplňkové penzijní spoření

Jak se změnilo doplňkové penzijní spoření
12. 2. 2015 | Aktualizováno: 11. 2. 2015 Lucie Tabarová

Třetí pilíř českého důchodového systému je dobrovolný způsob spoření a je tvořen starými smlouvami o penzijním připojištění a od roku 2013 také novými smlouvami o doplňkovém penzijním spoření. Na našem trhu nabízí doplňkové penzijní spoření 9 penzijních společností, které jsou kvůli zákonným limitům mnohdy nuceny ke slučování svých účastnických fondů. V následujícím článku se budeme věnovat podrobněji tématům spojeným s touto problematikou.

Třetí důchodový pilíř

Třetí důchodový pilíř zahrnuje dva typy smluv:

 • Smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavřít do konce  roku 2012 a spadají pod transformované fondy penzijních společností.  Klienti si mohou tento starý typ smlouvy kdykoli „převést“ na doplňkové penzijní připojištění.
 • Od 1.1.  2013 lze uzavřít pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, které spadají pod účastnické fondy. Tento typ smluv nabízí možnost čerpání předdůchodu a také volbu investiční strategie.

Penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření je podporováno státem ve formě státního příspěvku a daňového odpočtu a je u obou typů smluv stejné.

Státní příspěvek

V tabulce níže si názorně předvedeme, jak výše měsíčního vkladu ovlivňuje státní příspěvek, který se pohybuje v rozmezí od 90 Kč do 230 Kč měsíčně.

Příspěvek občana 300 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 700 Kč 800 Kč 900 Kč 1 000 Kč a víc
Státní příspěvek 90 Kč 110 Kč 130 Kč 150 Kč 170 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč

Daňový odpočet

Při spoření nejméně 12 000 Kč ročně se nabízí možnost odečíst od základu daně příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Každý občan spořící měsíčně 1000 Kč či více má tedy nárok na daňovou úsporu, jejíž výši si uvedeme v tabulce níže spolu s daňovým odpočtem. Obě zmíněné hodnoty jsou závislé na výši měsíčního vkladu.

 Měsíční úložka Daňový odpočet Daňová úspora Měsíční úložka Daňový odpočet Daňová úspora
1 100 Kč 1 200 Kč 180 Kč 1 600 Kč 7 200 Kč 1 080 Kč
1 200 Kč 2 400 Kč 360 Kč 1 700 Kč 8 400 Kč 1 260 Kč
1 300 Kč 3 600 Kč 540 Kč 1 800 Kč 9 600 Kč 1 440 Kč
1 400 Kč 4 800 Kč 720 Kč 1 900 Kč 10 800 Kč 1 620 Kč
1 500 Kč 6 000 Kč 900 Kč 2 000 Kč a více 12 000 Kč 1 800 Kč

Množství účastníků III. pilíře

V záznamech penzijních společností bylo ke konci srpna roku 2014 vedeno ve třetím důchodovém pilíři 4 847 987 účastníků, z nichž bylo 182 585 evidováno v účastnických fondech, které za 3. čtvrtletí roku 2014 disponovaly souhrnnými aktivy v hodnotě 3, 452 miliard Kč.

Penzijní společnosti na českém trhu

Na českém trhu bylo do června roku 2014 10 společností nabízejících doplňkové penzijní připojištění, pak došlo k jejich redukci na 9. Klienti Raiffeisen penzijní společnosti byli převedeni do Penzijní společnosti České pojišťovny. Nyní poskytuje doplňkové penzijní připojištění 9 společností, které si pro lepší přehled vyjmenujeme:

 1. Allianz penzijní společnost
 2. AXA penzijní společnost
 3. Conseq důchodová penzijní společnost
 4. Conseq penzijní společnost
 5. Česká spořitelna penzijní společnost
 6. ČSOB Penzijní společnosti
 7. ING penzijní společnost
 8. KB Penzijní společnost
 9. Penzijní společnost České pojišťovny

U každé ze zmíněných penzijních společností najdeme více účastnických fondů s různými investičními strategiemi. Klienti doplňkového penzijního spoření mají tu výhodu, že si mohou zvolit míru rizika, kterou jsou ochotni podstoupit. Na své si přijdou jak konzervativnější klienti, tak i ti s rizikovějším profilem.

Slučování účastnických fondů

Dle § 36 zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. musí být hodnota majetku účastnického fondu, který obhospodařuje penzijní společnost, minimálně 50 mil. Kč po uplynutí doby 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu. Výjimku z tohoto pravidla tvoří konzervativní fond, který musí mít po uplynutí doby 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření alespoň 10 tisíc účastníků. Vzhledem k těmto zákonným limitům přistupují mnohé penzijní společnosti ke slučování jednotlivých účastnických fondů nebo zakládají nové. Může se tedy stát, že od roku 2015 budou některé penzijní společnosti redukovat počet svých účastnických fondů. Tabulka níže uvádí všechny účastnické fondy všech penzijní společností na našem trhu, které ke konci 3. čtvrtletí roku 2014 disponovaly aktivy v minimální hodnotě 50 mil. Kč. Vycházíme z údajů publikovaných Asociací penzijní společností ČR. Z celkového množství 33 účastnických fondů splnilo zákonné limity jen 14 z nich.

Penzijní společnost Účastnický fond Aktiva celkem (v mil. Kč)
ČS PS PKF 1 052,56
PS ČP Spořicí 670,04
KB PS PKF 366,79
ČSOB PS PKF 247,09
ČS PS Vyvážený ÚF 156,15
PS ČP Vyvážený ÚF 123,14
ING PKF 108,78
AXA PS PKF 99,53
ČSOB PS Garantovaný ÚF 96,72
ČS PS Dynamický ÚF 93,88
Allianz PS PKF 67,38
PS ČP PKF 65,97
AXA PS Dluhopisový ÚF 60,09
KB PS Vyvážený ÚF 50,72

 Případy sloučení účastnických fondů

 • Allianz PS:  5. 11. 2014 zanikl účastnický fond Allianz účastnický fond Selection a byl přejat účastnickým fondem Allianz dynamický účastnický fond. Došlo tedy k jejich sloučení.
 • AXA PS: dne 16. 12. 2014 byl založen Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnost. Počínaje dnem 1. 1. 2015 se sloučil Vyvážený fond se Smíšeným účastnickým fondem AXA penzijní společnosti.
 • ING PS: 4. 11. 2014 došlo k vytvoření nového účastnického fondu Spořicí účastnický fond ING Penzijní společnosti, který nahradil dva stávající účastnické fondy – Penze 2030 a Penze 2040.
 • KB PS: 19. 12. 2014 zanikl účastnický fond KB PS zajištění účastnický fond a byl přejat účastnickým fondem:KB PS vyvážený účastnický fond. Došlo tedy k jejich sloučení.

Možnosti klientů sloučených účastnických fondů

Pokud dojde ke slučování účastnických fondů, mají klienti doplňkového penzijního spoření možnost požádat v rámci své penzijní společnosti o změnu investiční strategie. Jejich další alternativou je přestup k jiné penzijní společnosti, kde si mohou také zvolit odpovídající taktiku. Všechny zmíněné změny jsou zdarma do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení sloučení, toto rozhodnutí vydává ČNB.

Zdroj obrázku: https://cz.dollarphotoclub.com/Search?k=coins&filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avector%5D=1&search=Hledat

 

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře