Jak dlouho se musí spořit ve II. pilíři?

Jak dlouho se musí spořit ve II. pilíři?
20. 6. 2013 Petr Gola

Pro přiznání státního starobního důchodu je potřeba splnit zákonné podmínky. Ani státní důchod není přiznán automaticky. Nárok na výplatu z II. pilíře vzniká při splnění podmínek pro přiznání státního starobního důchodu. Jak dlouho je nutné ve II. pilíři spořit? Co když nesplním podmínky pro přiznání státního důchodu?

Pro přiznání státního starobního důchodu (z I. pilíře) je potřeba splnit dvě základní podmínky:

  • dosáhnout důchodového věku
  • získat potřebnou dobu pojištění

Aby občan dostával od státu starobní důchod každý měsíc na svůj účet, tak je ještě zapotřebí si o důchod požádat na místně příslušné OSSZ, neboť automaticky se důchod na účet nepřipíše. Do důchodu může občan při splnění zákonných podmínek odejít či nikoliv. I v důchodovém věku lze nadále pracovat, neboť dosažení důchodového věku není výpovědní důvod.

Podmínky se zpřísňují

Podmínky pro přiznání státního starobního důchodu se rok do roku zpřísňují. Současně se totiž prodlužuje důchodový věk a zvyšuje se nutná doba pojištění. Důchodový věk se liší dle roku narození a u žen (do ročníku narození 1975) i dle počtu vychovaných dětí. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk u vybraných ročníků narození. Mladší občané mají důchodový věk ještě vyšší. Děti narozené v letošním roce mají důchodový věk 73 let.

 

Rok narození

 

Muži

Ženy dle počtu dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1975

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

 

Zvyšuje se i nutná doba pojištění. V roce 2013 je nutné získat 29 let pojitění, v roce 2014 potom 30 let, v roce 2014 31 let… Každý další rok se doba pojištění o jeden rok zvyšuje, aby po roce 2018 bylo nutné získat 35 let pojištění, aby vznikl nárok na starobní důchod.

Co si mám představit pod dobou pojištění 35 let?

Do doby pojištění se započítávájí nejenom roky, kdy občan ze svého příjmu (ať už ze zaměstnání nebo samotatné výdělečné činnosti) odváděl důchodové pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění. Do náhradních dob pojištění se započítává např. studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, péče o dítě do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba nebo péče o závislou osobu v zákonném rozsahu.

  • Získat 35 let pojištění tedy neznamená, že občan musí být zaměstnán (nebo podnikat) 35 let. Při započítání náhradních dob pojištění to může být výrazně méně, může stačit odpracovat např. 20 let.
  • Dobu pojištění nutnou ke splnění podmínky přiznání starobního důchodu nelze tedy zaměňovat s odpracovanou dobou. Do doby pojištění se totiž započítávání i náhradní doby pojištění, kdy občan nemá příjem, ze kterého by odváděl důchodové pojištění a přitom je tato doba zohledněna pro přiznání důchodu a následně i při výpočtu státního starobního důchodu.

 

Spořit v II. pilíři lze i např. 10 let

U důchodového spoření (II. pilíře) není žádná minimální doba spoření definována. Lze spořit deset nebo i třicet let. Závisí na věku účastníka, který uzavře smlouvu o důchodovém spoření. V prvním pololetí letošního roku mohou totiž do II. pilíře vstoupit i občané starší 35 let. Což je výhodné především pro starší občany s vyššími příjmy. Padesátník s vyššími příjmy, který má do důchodu třeba deset let, tak může využít výhod důchodového spoření. Na důchod z II. pilíře bude mít nárok i po deseti letech spoření, rozhodující je totiž splnění podmínek pro přiznání státního starobního důchodu. Od doby spoření v II. pilíři je následně odvislá i výše důchodu z II. pilíře, za více let naspoří občan při stejném příjmu vyšší částku než za kratší dobu.

  • Občané, kteří vstoupí do II. pilíře, tedy budou čerpat státní starobní důchod (z I. pilíře) a důchod z II. pilíře současně. Při vstupu do II. pilíře nelze tedy v důchodovém věku čerpat pouze jeden důchod, ať už z I. pilíře nebo II. piliře. Existují pouze dvě možnosti: buď se bude čerpat důchod z obou pilířů, nebo ani jeden (ve velmi výjimečných případech).

 

Co když nesplním zákonné podmínky?

Občané, kteří nesplní zákonné podmínky, pro přiznání státního starobního důchodu, nebudou mít ani nárok na důchod z II. pilíře. I v těchto případech může být vstup do II. pilíře pro občany výhodný.

  • Nepřiznání státního starobního důchodu znamená, že zaplacené důchodové pojištění v produktivním věku „propadlo“, neboť občan nedostal státní důchod. Současně při jeho smrti nemůže vdova (vdovec) čerpat vdovský důchod nebo děti sirotčí důchod.
  • Naspořené finanční prostředky v II. pilíři nepropadnou, poněvadž se stanou předmětem dědického řízení a rodinní příslušníci je obdrží v rámci dědického řízení.

Naprostá většina zodpovědných občanů však podmínky pro přiznání starobního důchodu splní, i po zvýšení doby pojištění na 35 let.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře