Důchody: Co přináší rok 2013?

5. 1. 2013 Petr Gola

V posledních letech došlo k řadě změn v oblasti důchodového zabezbečení. Rok 2013 není výjimkou. Trendem je posílení vlastní odpovědnosti za životní úroveň v penzi. Proto je dobré věnovat změnám dostatečnou pozornost, abychom využili všech pozitivních změn a připravili se na ty negativní. Co přináší rok 2013 v oblasti zabezpečení na důchod?

 

1)      Nový výpočet důchodu

Od ledna 2013 se mění výpočet státního důchodu. Při stejných vstupních údajích bude výpočet v roce 2013 pro některé občany výhodnější, pro jiné méně výhodný. Občané s příjmem v okolí průměrné mzdy si nepatrně pohorší. Občané s vyššími příjmy si nepatrně polepší. Výpočet důchodu je poměrně složitý, základními dvěmi vstupními údaji jsou: průměrná měsíční mzda za všechny odpracované roky, tzv. osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění (do doby pojištění se započítávají roky, kdy občan ze svého příjmu odváděl důchodové pojištění i náhradní doby pojištění jako je např. péče o dítě do 4 let či v omezeném rozsahu evidence na úřadu práce).

  • Původně měl být výpočet v roce 2013 pro většinu občanů méně výhodný, ale z důvodu nízké valorizace důchodů (pouze o 0,9 %) je rozdíl nížší než se čekalo. Nejvíce si pohorší občané s nízkými příjmy.

 

Praktický příklad

Paní Nováková s příjmem 11 000 Kč a 40 letech pojištění má výši důchodu dle výpočtu v roce 2012 ve výši 8 870 Kč. Důchody přiznané před 1. lednem 2013 se budou valorizovat, od ledna bude mít tento důchod hodnotu 8 990 Kč. Při výpočtu důchodu v roce 2013 bude mít paní Nováková příjmem 11 000 Kč a 40 letech pojištění důchod 8 930 Kč. Pro paní Novákovou byl výpočet důchodu v roce 2012 výhodnější o 60 Kč.  

 

2)      Proč myslet na penzi co nejdříve?

Zvýšení vlastního zabezpečení na penzi je nutností pro všechny občany. Poměr mezi státním důchodem a průměrnou mzdou bude nadále klesat. Řešením je účast v II. pilíři, III. pilíři či jiné finanční produkty k zajištění na penzi.

  • Občané s nízkými příjmy musí zvýšit své vlastní úspory a investice na důchod, protože výpočet státního důchodu bude pro ně rok od roku méně výhodný. I občané s nižšími příjmy by měli využít státního příspěvku u III. pilíře (doplňkového penzijního spoření).
  • I pro občany s nižšími příjmy je řešením II. pilíř, pokud mají do důchodu daleko – třeba 25 let. Zvláště při zvolení dynamičtější investiční strategie. Budoucí příjem může být totiž vyšší, než je tomu v současnosti. Např. 36letý zaměstnaný muž by měl s touto možností kalkulovat, protože rozhodnout, zdali vstoupí do II. pilíře se bude muset do 1. července 2013.
  • Více myslet na penzi musí i občané s vyššími příjmy. I po změnách ve výpočtu důchodu, bude výpočet důchodu v Česku příliš rovnostářský, změny budou nepatrné. Občanům s vyššími příjmy bude výrazně více klesat životní úroveň odchodem do důchdou, než občanům s nižšími příjmy. Pro občany s vyššími příjmy je tedy výhodné využít výhody II. pilíře a III. pilíře současně, dále si mohou pochopitelně zvolit vlastní investice na penzi.

 

Praktický příklad

Pan Černý má měsíční příjem 45 000 Kč a získá 40 let pojištění. Dle výpočtu důchodu v roce 2013 bude mít měsíční penzi 13 891 Kč. Náhradový poměr pana Černého je pouze 30,9 % (13 891 Kč: 45 000 Kč), náhradový poměr paní Novákové z předchozího příkladu je 81,2 % (8 930 Kč: 11 000 Kč).

 

3)      II. pilíř – do kdy se budeme muset rozhodnout?

Vstup do II. pilíře je možností, jak snížit závislost na státu. Občané budou moci ovlivňovat svoji investiční strategii a peníze jim budou zhodnocovány na individuálním účtu. Naspořené prostředky jsou děditelné. To je rozdíl oproti důchodovému pojištění sráženého ze mzdy, které je použito na výplatu penzí současným důchodcům. V průběžném systému neexistuje žádný vlastní individuální účet, ze kterého by každý rok klient dostával výpis. Vstup do II. pilíře však bude dobrovolný. Rozhodnutí však bude nevratné.

  • Občané starší 35 let se budou muset rozhodnout, zdali vstoupí do II. pilíře či nikoliv do šesti měsíců ode dne, od kterého budou poprvé poplatníkem na důchodové pojištění od 1. ledna 2013.

Praktické příklady

–          Např. 37letý muž (zaměstnaný k 1. lednu 2013) se bude moci rozhodnout do 1. července 2013 (včetně), zdali vstoupí do II. pilíře.

–          Např. 36letá nezaměstnaná žena k 1. lednu 2014 (není poplatníkem důchodového pojištění) bude zaměstnaná od 1. září 2013. Tato žena bude moci uzavřít smlouvu o důchodovém spoření do šesti měsíců od vzniku pracovního poměru (tedy do 1. března 2014)

  • Občané mladší 35 let se budou moci rozhodnout, zdali vstoupí do II. pilíře do konce kalendářního roku, kdy dosáhnou věku 35 let.

 

4)      III. pilíř se státním příspěvkem až 230Kč měsíčně

Stát bude podporovat vlastní zabezpečení na penzi formou státního příspěvku u III. pilíře (doplňkového penzijního spoření, dříve penzijní připojištění). Státní příspěvek může od ledna činit až 230 Kč měsíčně, pokud měsíční příspěvek klienta dosahuje více než 1 000 Kč. Možnost čerpat roční státní příspěvek až 2 760 Kč dělá z doplňkového penzijního spoření atraktivní finanční produkt a neměl by v rodinném finančním portfóliu chybět.

 

Státní příspěvek dle měsíční částky v roce 2012 a od roku 2013

Měsíční úložka

klienta

Státní příspěvek

v roce 2012

Státní příspěvek

od roku 2013

100 Kč

50 Kč

0 Kč

200 Kč

90 Kč

0 Kč

300 Kč

120 Kč

90 Kč

400 Kč

140 Kč

110 Kč

500 Kč

150 Kč

130 Kč

600 Kč

150 Kč

150 Kč

700 Kč

150 Kč

170 Kč

800 Kč

150 Kč

190 Kč

900 Kč

150 Kč

210 Kč

1 000 Kč

150 Kč

230 Kč

 

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 6
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře