Podnikání v předčasném důchodu

podnikání a předčasný důchod
5. 4. 2014 | Aktualizováno: 7. 4. 2014 Petr Gola

Při pobírání předčasného důchodu nelze mít příjem podléhající placení sociálního pojištění. Možnosti výdělku v předčasném důchodu jsou tedy omezeny. Při splnění zákonných podmínek je možné v předčasném důchodu vykonávat i samostatnou výdělečnou činnost.

Odchod do předčasného důchodu je potřeba si dobře promyslet, neboť je potřeba počítat s krácením předčasného důchodu, které závisí na termínu odchodu do předčasného důchodu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení předčasného důchodu. Předčasný důchod je trvale krácený a dosažením řádného důchodového věku se nepřepočítává.

Omezení příjmu v předčasném důchodu

Občané v předčasném důchodu nemohou až do dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění. Nejčastější možností přivýdělku pro předčasné důchodce je tedy práce na dohodu o provedení práce. Když měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřekročí 10 tisíc Kč, tak se z měsíční odměny neodvádí sociální pojištění. Současně je tedy možné pobírat předčasný důchod a odměny plynoucí z dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč.

  • V předčasném důchodu je možné i vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost v předčasném důchodu je považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Když je limit do zákonného limitu, potom se z hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí. Limit za rok 2014 je částka 62 261 Kč. Tato částka se poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Praktický příklad

Pan Zelený odešel do předčasného důchodu v prosinci 2013. Po celý rok 2014 bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti bude považován za vedlejší činnost. Příjem pana Zeleného za rok 2014 bude 145 000 Kč a výdaje budou činnost 85 000 Kč, pan Zelený vede daňovou evidenci. Hrubý zisk pana Zeleného bude za celý rok 2014 ve výši 60 000 Kč (145 000 Kč – 85 000 Kč), což je do limitu 62 261 Kč za celý rok. Pan Zelený tedy neměl povinnost platit sociální pojištění a mohl pobírat po celý rok 2014 příjem ze samostatné výdělečné činnosti a předčasný důchod.

Podnikání na vedlejší činnost pouze po část roku

V praxi dochází k situaci, že OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) standardně vykonává samostatnou výdělečnou činnost a během roku odejde do předčasného důchodu. V takovém případě OSVČ po část roku vykonává hlavní výdělečnou činnost a po část roku vedlejší výdělečnou činnost. V takovém případě je následně nutné v „Přehledu o příjmech a výdajích“ rozlišit během roku samostatnou výdělečnou činnost na hlavní a vedlejší. Dle dosaženého zisku se vypočte průměrný měsíční daňový základ a tento vypočtený průměrný měsíční vyměřovací základ se následně rozdělí na hlavní a vedlejší činnost. Rozhodná částka za celý rok 2014 ve výši 62 261 Kč se sníží o 5 189 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc. Rozdělený hrubý zisk z vedlejší výdělečné činnosti se musí za rok vejít do limitu.

Praktický příklad

Paní Červená je OSVČ a odejde od 1. 9. 2014 do předčasného důchodu, nadále však bude pokračovat ve výkonu samostatné výdělečné činnosti, kterou omezí. Paní Červená nevstoupila do II. pilíře. Prvních 8 měsíců během roku 2014 vykonávala paní Červená hlavní samostatnou výdělečnou činnost a 4 měsíce vykonávala paní Červená vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonávala paní Červená v září, říjnu, listopadu a prosinci, době, kdy pobírala předčasný důchod. Příjem paní Červené za rok 2014 činil 141 400 Kč a výdaje 85 800 Kč. Kolik činí sociální pojištění za celý rok 2014? Splnila paní Červená podmínku příjmu při vedlejší samostatné výdělečné činnosti?

  • Za 4 měsíce výkonu samostatné výdělečné činnosti je limit 20 749 Kč (62 261 Kč – (8 x 5 189 Kč).
  • Minimální vyměřovací základ za každý měsíc hlavní činnosti v roce 2014 je 6 486 Kč, za 8 měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je to tedy 51 888 Kč (6 486 Kč x 8 měsíců).
  • Hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti v případě paní Červené se vešel do limitu, a proto mohla poslední měsíce roku 2014 paní Červená oprávněně pobírat předčasný důchod i příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

 

Text

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Celkový daňový základ

55 596 Kč

(141 400 – 85 804)

Průměrný daňový základ

4 633 Kč

(55 596 Kč: 12 měsíců)

Výkon měsíců činnosti

8 měsíců

4 měsíce

Rozdělení daňového základu

37 064 Kč

(4 633 x 8)

18 532 Kč

(4 633 x 4)

Vypočtený vyměřovací základ

18 532 Kč

(37 064 x 50 %)

0 Kč

 

Minimální vyměřovací základ

51 888 Kč

(6 486 x 8 měsíců)

0 Kč

Vyměřovací základ za rok 2014

51 888 Kč

Sociální pojištění za rok 2014

15 152 Kč

(51 888 Kč x 29,2 %)

vlastní výpočet autora

Od vypočteného sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku 2014, případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích“. Za rok 2014 je nutné doručit „Přehled o příjmech a výdajích“ na místně příslušnou OSSZ do 2. května 2015.

Nastoupit v předčasném důchodu je možné

Pobírání předčasného důchodu neznamená, že není možné se do dosažení řádného důchodového věku nastoupit do práce nebo vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. V případě standardního zaměstnání je však nutné tuto skutečnost oznámit na ČSSZ a po dobu této činnosti bude pozastavena výplata předčasného důchodu. Při příjmu podléhajícího sociálnímu pojištění není možné pobírat předčasný důchod. Když vznikne přeplatek na předčasném důchodu (např. po dobu jednoho měsíce se pobíral a již neměl), tak je nutné tento přeplatek vrátit. Po skončení zaměstnání se požádá přes místně příslušnou OSSZ o uvolnění důchodu. Uvolnění se již dříve vypočítaný důchod, když se však odpracuje bez pobírání důchodu aspoň 90 dní, tak se krácení důchodu sníží.

zdroj obrázku: http://compfight.com/search/time/1-3-1-1

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře