Nejčastější případy, kdy musí důchodci podávat daňové přiznání

25. 11. 2017 Petr Gola

Dosažení řádného důchodového věku nepřináší automaticky daňové osvobození a i důchodci mohou mít daňové povinnosti. Daňové starosti mohou mít i předčasní důchodci. Podívejme se na některé vybrané případy, kdy budou muset důchodci za rok 2017 podat daňové přiznání na finančním úřadu.

 

V řádném starobním důchodu nejsou žádné příjmová omezení, je tedy možné mít libovolné příjmy. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast ne nemocenském pojištění, zjednodušeně řečeno nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Kdy je nutné podat daňové přiznání za rok 2017?

 

Sleva na poplatníka se uplatní vždy

Důchodci podávající daňové přiznání za rok 2017 uplatní v daňovém přiznání vždy základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a případně další daňové slevy nebo odpočty, na které mají nárok. Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč se neplatí nic na dani z příjmu, když je roční daňový základ 165 600 Kč a méně. Jestliže dosažené příjmy zakládají povinnost podat daňové přiznání, tak je potřeba ho řádně a včas doručit na finanční úřad, i když je roční daňová povinnost nulová.

 

Výkon samostatné výdělečné činnosti

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti v řádném důchodu je nutné podat daňové přiznání, i když byla samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze několik prvních měsíců roku 2017 a následně byla během roku ukončena. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti je nutné podat nejenom daňové přiznání na finančním úřadu, ale i přehledy o příjmech a výdajích na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a na příslušné zdravotní pojišťovně. Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za vedlejší zdroj příjmů, to znamená, že sociální pojištění i zdravotní pojištění se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu a není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

 

Praktický příklad 1)

Pan Kučera byl po celý rok 2017 v řádném starobním důchodu. Hrubý zisk (příjem – výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 bude 64 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní pan Kučera slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daň z příjmu fyzických osob bude 0 Kč. Zdravotní pojištění bude činit 4 320 Kč (64 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Sociální pojištění nebude pan Kučera vůbec platit, neboť hrubý zisk je do limitu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění za rok 2017 vůbec neplatí, když je hrubý zisk za celý kalendářní rok 67 756 Kč a méně. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

 

Příliš vysoký důchod

Z obdrženého státního důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Dani z příjmu fyzických osob podléhají pouze důchody nad zákonný limit. Roční důchody jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu. Za rok 2017 jsou tedy od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny roční důchody do částky 396 000 Kč. Při překročení limitu je příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu pouze část důchodu nad tuto částku.

 

Práce pro dva zaměstnavatele současně

Při práci v některém měsíci roku 2017 současně pro dva zaměstnavatele, kdy je z příjmu ze závislé činnosti od obou zaměstnavatelů odvedena zálohová daň z příjmu, vzniká povinnost podat daňové přiznání. Ani jeden ze zaměstnavatelů nemůže v takovém případě vyřídit za zaměstnance daňové povinnost formou ročního zúčtování daně z příjmu.

 

Příjem z pronájmu

Z příjmu z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, ale je potřeba je zahrnout do daňového přiznání. Výdaje lze uplatnit ve skutečné výši nebo je možné uplatnit 30% výdajový paušál.

 

Praktický příklad 2)

Paní Nováková pobírala během roku 2017 pouze státní měsíční důchod ve výši 11 985 Kč a dále má za rok 2017 příjem z pronájmu ve výši 100 000 Kč. Paní Nováková uplatní výdaje 30% výdajovým paušálem. Do daňového přiznání uvede pouze příjmy a výdaje z pronájmu. Základ daně dle § 9 zákona o dani z příjmu bude 70 000 Kč (100 000 Kč – (30 % x 100 000 Kč). V daňovém přiznání uplatní paní Nováková slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Daňová povinnost paní Nováková bude nulová, přesto musí daňové přiznání na finanční úřad doručit.

 

Příjem z kapitálového majetku

Rovněž kvůli kapitálovým příjmům uvedených v§ 8 zákona o dani z příjmu je potřeba podat daňové přiznání a tyto příjmy řádně zdanit. Obliba pasivních příjmů neustále stoupá, proto každoročně i více důchodců má daňové povinnosti kvůli těmto příjmům.

 

Nesplnění daňového osvobození u ostatních příjmů

U některých příjmů (např. prodej nemovitosti, prodej cenných papírů…) je stanoven časový test a při jeho dodržení jsou tyto příjmy od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny. Při nedodržení časového testu je však základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu příjem ponížený o související výdaje.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře