Deset pravidel pro podnikání v důchodu

2. 12. 2017 Petr Gola

V řádném starobním důchodu nejsou žádná omezení ohledně výkonu samostatné výdělečné činnosti. Starobní důchodci mohou pobírat současně státní důchod a vysoké příjmy ze své samostatné výdělečné činnosti. Předčasní důchodci jsou omezeni výší příjmu. Podívejme se na deset pravidel pro výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu.

 

Úspěšnou samostatnou výdělečnou činnost není nutné při dosažení řádného důchodového věku ukončit. Lze odejít do starobního důchodu a v samostatné výdělečné činnosti pokračovat. Někteří lidé teprve v řádném starobním důchodu začnou podnikat. Co je dobré vědět o podnikání v důchodu?

 

Oznamovací povinnost

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti si musí starobní důchodci, stejně jako ostatní OSVČ, plnit své oznamovací a administrativní povinnosti u příslušných státních orgánů. Vždy alespoň k finančnímu úřadu, příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. A dále ještě v závislosti na konkrétní situaci, např. k živnostenskému úřadu.

 

Doručení daňových tiskopisů

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2017 je nutné řádně a včas doručit na finanční úřad daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, na místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu potom přehled o příjmech a výdajích. Přehledy pro obě instituce jsou přitom odlišné, nejedná se o stejný formulář. To je administrativní minimum, které musí plnit všechny OSVČ. Některé OSVČ však mají administrativních povinností mnohem více. Např. plátci DPH si musí plnit i své zákonné povinnosti ohledně této daně, při používání auta k podnikání je potřeba podávat přiznání k silniční dani a při povinnosti EET je nutné evidovat zákonným způsobem příjmy podléhající elektronické evidenci tržeb. Při zaměstnávání zaměstnanců je nutné si plnit i administrativní povinnosti vůči finančnímu úřadu, místně příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně vyplývající ze zaměstnávání zaměstnanců.

 

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti během pobírání starobního důchodu se jedná pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se vždy vypočítá dle skutečně dosaženého hrubého zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

 

Do limitu se sociální pojištění neplatí

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění vůbec neplatí, když je hrubý zisk (příjem – výdaj) do zákonného limitu. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku 2017 se limit poměrně snižuje. I když nevzniká povinnost platit sociální pojištění, tak je potřeba odevzdat na místně příslušné OSSZ přehled o příjmech a výdajích.

 

Omezení příjmu pro předčasné důchodce

Předčasní důchodci mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale až do dosažení řádného důchodového věku nesmí mít hrubý zisk nad limit pro platbu sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. V opačném případě by jim nenáležel předčasný důchod.

 

Daňové slevy a odpočty

V daňovém přiznání uplatní samostatně výdělečně činné důchodci při splnění zákonných podmínek daňové slevy a daňové odpočty stejně jako ostatní daňoví poplatníci. Vždy se uplatní základní daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti během roku.

 

Lze pracovat a podnikat současně

Starobní důchodci si nemusí pouze zvolit, zdali budou v důchodovém věku pracovat nebo podnikat. Starobní důchodci nejsou příjmově a časově legislativou omezeni, mohou tedy pracovat na hlavní pracovní poměr a k tomu si ještě přivydělávat samostatnou výdělečnou činností.

 

Kvůli vysokému zisku se důchod nedaní

Za rok 2017 je možné mít libovolně vysoký zisk ze samostatné výdělečné činnosti, přičemž dosažený zisk nemá žádný vliv na zdanění důchodu. Dani z příjmu fyzických osob podléhají pouze roční důchody nad 396 000 Kč za rok 2017. Výše hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti zdanění státního důchodu neovlivňuje, jako tomu bylo v roce 2015.

 

Solidární daň platí i pro důchodce

Výdělečně činní důchodci nejsou osvobozeni od solidární daně. Při výkonu pouze samostatné výdělečné činnosti se 7% solidární daň za rok 2017 platí z rozdílu mezi základem daně dle § 7 zákona od ani z příjmu (ze samostatné výdělečné činnosti) a částkou 1 355 136 Kč.

 

Zvýšení důchodu

Za každých 360 kalendářních dní výkonu samostatné výdělečné činnosti (nebo závislé práce), ze které je odváděno sociální pojištění, se zvyšuje státní důchod. Zvýšení důchodu činí 0,4 % z výpočtového základu a ke zvýšení nedochází automaticky, ale je nutné si o zvýšení písemně zažádat na místně příslušné OSSZ.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře