Příjem v důchodu a sleva na dani

Výdělek v důchodu a sleva na dani
11. 2. 2014 | Aktualizováno: 14. 2. 2014 Petr Gola

Za roky 2013 až 2015 si nemohou dle současné legislativy výdělečně činní důchodci snížit daňovou povinnost o slevu na poplatníka, pokud k 1. lednu daného roku pobírali starobní důchod. Co toto opatření znamená v praxi? Jak je to při odchodu do důchodu v průběhu roku? Nebo při zpětné žádosti o důchod?

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 Kč (§ 35ba) zákona o dani z příjmu. Základní slevu na poplatníka však nemohou uplatnit občané, kteří k 1. lednu zdaňovacího období pobírali starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Kdo pobíral  k 1. lednu 2013 starobní důchod, ten slevu na poplatníka neuplatní. Jiná situace je však u občanů, kteří odešli do starobního důchodu během roku 2013, ti mohou slevu na poplatníka využít, v některých případech vznikne dokonce daňový přeplatek.

Jak nepřijít o slevu na dani?

Občané, kteří chtějí odejít do důchodu a současně nadále plánují, že budou pracovat nebo podnikat a nechtějí přijít o základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč mají několik možností, jak postupovat.

  • Odejít do důchodu později, pracovat na procenta. Za každých 90 odpracovaných dní navíc se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 %. Do této doby se nezapočítávají dny, kdy se pobírají nemocenské dávky.  Rozhodujícím kritériem je, zdali se k 1. lednu pobírá důchod. V případě, že občan neodejde do důchodu a nebude tedy pobírat důchod, tak může i při práci v důchodovém věku základní slevu na poplatníka uplatnit.
  • Požádat o důchod zpětně, neboť rozhodující je skutečnost, zdali na počátku zdaňovacího období se důchod pobírá, což není při zpětné žádosti o důchod splněno. Dodatečné přiznání k dani se kvůli zpětné žádosti o důchod nepodává.
  • Vykonávat výdělečnou činnost na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc Kč. Přestože se v takovém případě srazí z odměny 15% sazba daně, tak výhodou je, že se z příjmu na základě dohody o provedení práce neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Pro jednoho zaměstnavatele je možné pracovat na základě dohody o provedení práce maximálně 300 hodin za rok.

 

Praktický příklad 1)

OSVČ pan Zelený je ve starobním důchodu od října 2011. Pan Zelený měl v roce 2012 i v roce 2013 příjem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 300 000 Kč, pan Zelený si přivydělává tlumočením. Skutečné náklady pana Zeleného jsou minimální, proto uplatňuje výdaje 40% výdajovým paušálem. Výdajový paušál se u jednotlivých činností liší. Jak se liší daňová povinnost pana Zeleného za rok 2012 a za rok 2013?

  • V daňovém přiznání za rok 2012 mohl standardně pan Zelený uplatnit základní slevu na poplatníka, v daňovém přiznání za rok 2013 však nikoliv, neboť k 1. lednu 2013 pobíral pan Zelený starobní důchod. Daňová povinnost pana Zeleného stoupla, jak je vidět z přiložené tabulky.

 

Text

Rok 2012

Rok 2013

Příjem

300 000 Kč

300 000 Kč

Výdaj

120 000 Kč

(300 000 Kč x 40 %)

120 000 Kč

(300 000 Kč x 40 %)

Zisk

180 000 Kč

(300 000 Kč – 120 000 Kč)

180 000 Kč

(300 000 Kč – 120 000 Kč)

Daň z příjmu

27 000 Kč

(180 000 Kč x 15 %)

27 000 Kč

(180 000 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

0 Kč

Daňová povinnost

2 160 Kč

27 000 Kč

vlastní výpočet autora

 

Pan Zelený zaplatí za rok 2013 na dani z příjmu fyzických osob o 24 840 Kč více (27 000 Kč – 2 160 Kč). Důvodem je nemožnost uplatnit základní slevu na poplatníka.

 

Praktický příklad 2)

Pan Šedý dosáhne řádného důchodového věku 20. února 2014. Nadále však bude u svého zaměstnavatele pracovat. Bude tedy současně během roku 2014 pobírat starobní důchod a mzdu. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení týkající se výdělku, lze mít libovolný příjem a současně pobírat starobní důchod.

  • Zaměstnavatel panu Šedému ve všech měsících uplatní základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců). I když bude pan Šedý ve starobním důchodu, tak bude mít za rok 2014 nárok na slevu na poplatníka, neboť k 1. lednu 2014 starobní důchod nepobíral.
  • Pan Šedý bude mít po celý rok 2014 hrubou mzdu 20 000 Kč. Čistá mzda, kterou pan Šedý obdrží na svůj bankovní účet bude po celý rok 15 850 Kč (20 000 Kč – 900 Kč – 1 300 Kč – 1 950 Kč). Z hrubé mzdy je panu Šedému sraženo 900 Kč na zdravotním pojištění (4,5 % z 20 000 Kč), 1 300 Kč na sociálním pojištění (6,5 % z 20 000 Kč) a 1 950 Kč na dani z příjmu (20 000 Kč x 1,34) x 15 %) – 2 070 Kč).

 

Praktický příklad 3)

Zaměstnanec pan Modrý odejde od 1. srpna 2014 do starobního důchodu. Zaměstnanec pan Modrý bude mít za celý rok 2014 nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pan Modrý pobíral hrubou mzdu 25 000 Kč. Měsíčně bylo panu Modrému na záloze dani z příjmu fyzických osob sraženo zaměstnavatelem 2 955 Kč (25 000 Kč x 1,34) x 15 %) – 2 070 Kč). Za měsíce leden až červenec tedy 20 685 Kč (2 955 Kč x 7 měsíců). Pan Modrý si podá začátkem roku 2015 daňové přiznání a vznikne mu přeplatek na dani z příjmu, neboť v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka za celý rok 2014 ve výši 24 840 Kč. Daňový přeplatek obdrží následně od finančního úřadu na bankovní účet uvedený v daňovém přiznání.

  • Pan Modrý odejde do starobního důchodu až v průběhu roku 2014, proto bude mít za rok 2014 nárok na celou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

 

Text

Částka

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

175 000 Kč

(25 000 Kč x 7 měsíců)

Úhrn povinného pojistného

59 500 Kč
(175 000 Kč x 34 %)

Základ daně ze závislé činnosti

234 500 Kč
(175 000 Kč + 59 500 Kč)

Daň z příjmu

35 175 Kč

(234 500 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daňová povinnost

10 335  Kč

(35 175 Kč – 24 840 Kč)

Úhrn zaplacených záloh

20 685 Kč

„Daňový přeplatek“

10 350 Kč

(20 685 Kč – 10 335 Kč)

vlastní výpočet autora

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře