Zájem o II. pilíř z pohledu penzijních společností

Zájem o II. pilíř z pohledu penzijních společností
25. 5. 2013 | Aktualizováno: 3. 6. 2013 Petr Gola

Jaký je aktuální vývoj zájmu občanů o důchodové spoření ve II. pilíři? Máte váhat nebo se zapojit a snížit svoji závislost na státní penzi v důchodovém věku? A který z fondů láká občany nejvíc?

Aktuálně nabízí důchodové spoření (II. pilíř) šest penzijních společností, za první čtyři měsíce do II. pilíře vstoupilo téměř 32 tisíc lidí. Přečtěte si unikátní reakce na vývoj současné situace ve II. pilíři, které portálu duchodovareforma.cz poskytli hlavní představitelé a mluvčí všech šesti penzijních společností.

Podle Asociace penzijních fondů za první čtyři měsíce letošního roku vstoupilo do II. pilíře 31 985 lidí. Největší zájem se projevil v dubnu, kdy do II. pilíře vstoupilo 9 610 občanů. Na konci ledna mělo uzavřené smlouvy 4 624 klientů, na konci února 13 504, na konci března pak 22 375 lidí. „Při jednáních se zájemci stále narážíme na nízkou informovanost veřejnosti. Věříme, že právě zahájená vládní informační kampaň může v tomto směru pomoci. Jakmile mají zájemci přesné a relevantní informace, tak v mnoha případech mění názor a smlouvy si uzavírají. Naše původní analýzy počítaly s tím, že do druhého pilíře vstoupí asi 15 procent práceschopného obyvatelstva, tedy zhruba 750 tisíc lidí. Vzhledem k současné situaci a vzhledem k politickým rizikům, odhaduji, že se může zapojit o něco méně lidí – přibližně 500 tisíc, přičemž očekáváme, že větší část z nich vstoupí do 2. pilíře do 30. 6.“, uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva KB Penzijní společnosti.

 

Kdo nabízí II. pilíř?

Občané, kteří chtějí vstoupit do II. pilíře si mohou rozhodnout mezi šesti penzijními společnostmi nabízející důchodové spoření:

•          Allianz penzijní společnost, a.s., www.allianz.cz

•          Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., www.ceskapenzijni.cz

•          ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, www.csob-penze.cz

•          KB Penzijní společnost, a.s., www.kbps.cz

•          Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., www.pfcs.cz

•          Raiffeisen penzijní společnost a.s., www.rbpenze.cz

 

Všechny penzijní společnosti nabízející II. pilíř musely splnit řadu zákonných podmínek. Počáteční kapitál musel být vyšší než 300 mil. Kč. Povolení k vytvoření jednotlivých důchodových fondů uděluje ČNB (Česká národní banka). Některým občanům se nelíbí, že vklady v II. pilíři nejsou pojištěny jako bankovní vklady (do 100 tisíc euro). Pojištěny však nejsou ani vklady v penzijním připojištění (doplňkovém penzijním spoření – třetí pilíř), životním pojištění, investičním pojištění nebo kapitálovém pojištění. U II. pilíře však existuje řada zákonných kontrolních mechanismů. Např. majetek v důchodovém fondu není součástí majetku penzijní společnosti, ale všech účastníků. Dohled nad jednotlivými penzijními společnostmi vykonává ČNB. Všechny penzijní společnosti musí mít na svých internetových stránkách statut důchodového fondu (např. způsob investování), schvaluje ho rovněž ČNB. Dále každá penzijní společnost má depozitáře (banku), jenž eviduje majetek a kontroluje penzijní společnost.

 

První čtyři měsíce = 32 tisíc účastníků

Během prvních čtyř měsíců vstoupilo do II. pilíře prozatím pouze necelých 32 tisíc občanů. V dubnu uzavřeli penzijní společnosti nejvíce smluv. „Během prvních čtyř měsíců u nás vstoupilo do druhého pilíře asi 3 500 klientů. Během ledna projevilo zájem o druhý pilíř zhruba pět set klientů, v únoru začal zájem stoupat, v březnu už to bylo více než tisíc a za duben je to téměř 1 500 klientů. Je vidět, že skutečně dochází k očekávanému nárůstu zájmu. Největší zájem o druhý pilíř evidujeme u klientů mezi 35 až 45 lety (40 % klientů). Zhruba třetina klientů je pak mladších 35 let. V mírné převaze to jsou muži (asi 55 %).“, řekl Aleš Poklop, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

„Lidé nad 35 let svoje rozhodnutí odkládají jako obvykle na konec zákonné lhůty (30.6.). Svoji roli sehrává minimální podpora státu a naopak tvrdá negativní masáž ze strany levice a odborů. Je to přitom paradox – terčem se stává produkt u těch samých penzijních společností, které v ČR už 20 let úspěšně provozují 3. pilíř, mají 5 milionů klientů a spravují více než 200 mld. vkladů. Podstata a mechanismy produktu 2. pilíře – spoření na penzi s podporou státu – je přitom také naprosto stejná jako u 3. pilíře“, uvedl Petr Brousil, mluvčí Penzijní společnosti České pojišťovny.

Počet účastníků je nižší než se předpokládalo

Zájem o vstup do II. pilíře je prozatím nižší, než se čekalo. Mnozí občané váhají, zda vstoupit či nikoliv a rozhodnutí odkládají. „Ve fondech nabízejících důchodové spoření v rámci druhého pilíře penzijního systému se v současné době blížíme ke dvěma tisícům klientů. Je to sice méně než jsme původně plánovali, nicméně vidíme, že se postoj občanů k druhému pilíři mění, byť stále ještě poměrně pomalu. Lidé si začínají stále více uvědomovat, že mohou převzít (alespoň v úzkých mantinelech důchodové reformy) zodpovědnost za své stáří do svých rukou. Naším cílem je dosáhnout kmene 200 tisíc klientů“, uvedl Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz penzijní společnosti.

Očekávaný nárůst má přijít v červnu

Občané starší 35 let, kteří byli k 1. lednu 2013 účastni na důchodovém pojištění (tj. pracovali nebo podnikali) však již nemají příliš mnoho času. Do druhého pilíře mohou vstoupit pouze do šesti měsíců letošního roku, potom již nikoliv. Právě z tohoto důvodu očekávají penzijní společnosti největší vlnu zájmu v červnu. „Máme více než tři tisíce klientů. Od počátku jsme počítali s tím, že do druhého pilíře se lidé začnou více zapojovat až v květnu a červnu s tím, jak se bude blížit konec termínu pro vstup lidí starších 35 let. Proto předpokládáme výrazný nárůst zájmu a neměníme tak naše očekávání, že na konci června budeme mít zhruba 50 tisíc klientů“ vysvětluje Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisen penzijní společnosti. Mladší občané 35 let budou moci vstoupit do II. pilíře do konce kalendářního roku, kdy dosáhnou 35 let.

Který penzijní fond zvolit…

Všechny penzijní společností nabízí v II. pilíři ze zákona čtyři důchodové fondy, přičemž každý účastník si může vybrat důchodový fond dle svého sklonu k riziku a investičního profilu. Pro každý důchodový fond platí zákonná omezení, co se týká investování. Např. důchodový fond státních dluhopisů musí (dle § 46 zákona č. 426/2011 Sb.) investovat nejméně 90 % hodnoty majetku do obligací (přesný rozpis v uvedeném paragrafu). Dále např. dynamický fond může investovat až 80 % majetku do akcií (přesný rozpis v § 49 zákona č. 426/2011 Sb.). „Evidujeme stovky klientů. Kromě dynamického fondu jsou ostatní tři fondy na tom se zájmem přibližně stejně. Zájem o dynamický fond převyšuje ostatní fondy o cca 25 %. Počet lidí ve II. pilíři roste – pomalu, ale jistě.“ uvedla paní Hávová, tisková mluvčí ČSOB penzijní společnosti.

Existuje garance vložených vkladů?

Ve II. pilíři není garantována výše vložených prostředků, to však není garantováno ani u státního důchodu (z I. pilíře). Někteří občané odvedou na důchodovém pojištění v produktivním věku podstatně více, než později vyčerpají v podobě státního důchodu.  Legislativa upravující pobírání státního důchodu se může navíc změnit. Důchodové spoření (II. pilíř) je dlouhodobý produkt, kde si občan může zvolit a v průběhu let změnit investiční strategii, není tak příliš pravděpodobné, že by účastník přišel o své finanční prostředky. „Největším argumentem pro vstup do II. pilíře by pro každého měl být stav prvního pilíře. Lze těžko očekávat, že dnešní průměrný důchod ve výši 11 tisíc měsíčně bude ve své reálné hodnotě do budoucna stoupat. Naopak, dnešní lidi v produktivním věku čeká výrazný pokles hodnoty penzí. Každý by si pak měl zhodnotit, zda je schopen s penzí v hodnotě dnešních 7-10 tisíc Kč schopen vyžít. Naše společnost navíc nabízí GARANCI – kdo nemá zkušenosti s investováním, spoří první 3 roky bez rizika poklesu hodnoty vkladů. Pak se rozhodne, jakou strategii zvolit“, uvedl Petr Brousil, mluvčí Penzijní společnosti České pojišťovny.

Investiční strategii lze měnit

Na rozdíl od státního starobního důchodu (z I. pilíře) mohou občané, kteří vstoupí do II. pilíře aktivně ovlivnit výši svého důchodu zvolením investiční strategie. Tuto strategii je možné během let měnit a je možné přejít i k jiné penzijní společnosti. Při změně společnosti však musíte počítat s poplatkem za přestup.

Případná nižší účast občanů v II. pilíři by však mohla ovlivnit možnost změny penzijní společnosti. Ze zákona musí totiž penzijní společnost získat 50 tisíc účastníků do jednoho roku. Jestliže se to penzijní společnosti nepodaří, musí se sloučit s jinou penzijní společností.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 8
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře